Kiinteistöstrategia

Seurakuntayhtymä aloitti vuonna 2015 kiinteistöstrategian valmistelun. Kiinteistöstrategia hyväksyttiin yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa toukokuussa 2017.

Strategiatyötä jatkettiin syksyllä 2017 ja keväällä 2018 kokoontui kolme avainhanketyöryhmää: Tulevaisuuden seurakuntatalot, Kiinteistöjen kehittäminen ja Leirikeskukset.
Työryhmät saivat työnsä päätökseen vuoden 2018 lopussa. Alta löydät jokaisen työryhmän laatiman loppuraportin.

Missä mennään nyt?

Hätilän seurakuntatalo on siirretty kiinteistöstrategian "Luovutaan heti" -kategoriasta "Pidetään ja kehitetään" -kategoriaan ja sen kunnostussuunnittelu päätettiin käynnistää pikaisesti. Myös kiinteistön perusparannukseen on varauduttu tulevaisuudessa. (Yhteisen kirkkovaltuuston päätös 52 § 4/2018 (pdf)

Lammin uuden seurakuntatalon hankesuunnittelu on päätetty aloittaa. Uusi seurakuntatalo on tarkoitus rakentaa nykyisen seurakuntatalon tontille. Seurakuntatalon vieressä sijaitseva pappila puretaan, kun pappilassa kokoontuneelle päiväkerholle löydetään korvaavat tilat. (Yhteisen kirkkovaltuuston päätös 51 § 4/2018 (pdf) 

rakennuskaava

Työryhmät ja jäsenet

Kiinteistöstrategian suunnitteluun nimettiin jäsenet kolmeen eri työryhmään. Työryhmissä oli sekä luottamushenkilötä että seurakuntien ja yhtymän työntekijöitä. Ryhmät saivat työnsä päätökseen vuoden 2018 aikana. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan puheenjohtajalla ja seurakuntayhtymän johtoryhmän jäsenillä oli läsnäolo- ja puheoikeus työryhmien kokouksissa. Lisäksi työryhmillä oli mahdollisuus kutsua asiantuntijoita, seurakuntalaisia ja työntekijöitä kokouksiinsa kuultavaksi.

Alta näet listattuna työryhmissä olleet jäsenet ja työryhmien tärkeimmät tehtävät.

Tulevaisuuden seurakuntatalot -työryhmä:

 Jäsenet: Jarmo Kulmala (Hml-Vja), Ilkka Sorsa (Hml-Vja), Irja Appelroth (Hml-Vja), Jorma Lundström (Lammi), Sari Salminen (Hauho), Heikki Toivio (Hml-Vja), Peter Österman (yhtymä) ja Sari Järä (Lammi)

Työryhmät tärkeimmät tehtävät:

 •     Kartoittaa seurakuntatalo-tyyppistä tilaa vaativan toiminnan tilatarpeet.
 •     Arvioida eri toteutusmahdollisuuksia tunnistetuille tilatarpeille.
 •     Selvittää Hämeenlinnan keskusseurakuntatalon ja Poltinahon seurakuntatalon yhdistämisen mahdollisuudet.
 •     Tehdä esitys Hätilän kirkon tulevaisuudesta.
 •     Tehdä esitys Lammin seurakuntatalon tulevaisuudesta.
 •     Tehdä suunnitelma seurakuntien työntekijöiden työympäristön kehittämiseksi.
 •     Esittää toimenpiteitä tilojen monikäyttöisyyden lisäämiseksi.
 •     Esittää toimenpiteitä seurakuntalaisten ja työntekijöiden sekä seurakuntalaisten keskinäisten kohtaamisten lisäämiseksi tilasuunnittelulla.

Kiinteistöjen kehittäminen -työryhmä:

Jäsenet: Antti Piirainen (Hml-Vja), Reetta-Maria Tolonen-Salo (Hml-Vja), Liisa Ilonen-Teivonen (Hauho), Lauri Nurmi (Hml-Vja) ja Tapani Vanhanen (Hauho)

Työryhmät tärkeimmät tehtävät:

 •     Tunnistaa alhaisen käyttöasteen tilat, joiden käyttöastetta pystytään nostamaan.
 •     Löytää toimenpiteitä käyttöasteen nostamiseksi.
 •     Laatia tilojen käyttöastetta edistävää markkinointi- ja tiedotusmateriaalia tai löytää ratkaisu materiaalin tuottamiseksi.
 •     Määrittää toimenpiteet seurakuntayhtymän tilojen ulosvuokrauksen mahdollistamiseksi ja edistämiseksi.
 •     Selvittää koulutustarpeet tilojen käyttöasteen nostamiseksi.
 •     Laatia toimintamalli sekä vanhojen että uusien tilojen käyttöönoton opastukselle ja tuelle.
 •     Selvittää miten virtuaalista tilaa voidaan hyödyntää seurakuntatyössä ja onko tälle tarvetta.
 •     Laatia suunnitelma langattomien yhteyksien edistämiseksi.
 •     Selvittää tilojen vuokraukseen ja vapaaehtoistoimintaan liittyvät kulunvalvonnan käytännön vaihtoehdot ja kustannukset.
 •     Selvittää kiinteistöjen vaatimat investointikustannukset.

Leirikeskukset-työryhmä:

Jäsenet: Jukka Koljonen (Hml-Vja), Iija Filén (Hml-Vja), Maria Miettunen (Lammi), Maria Lehtovaara (Hml-Vja) ja Kalle Roine (Kalvola)

Työryhmän tärkeimmät tehtävät:

 •     Selvittää leirikeskusten nykyinen käyttöaste.
 •     Selvittää leirikeskusten ylläpidon kustannukset.
 •     Selvittää leirikeskusten erilaiset käyttäjäprofiilit.
 •     Selvittää Kanta-Hämeen alueen leirikeskustyyppistä tilaa ylläpitävät ja vuokraavat tahot.
 •     Löytää toimenpiteitä leirikeskusten käyttöasteen nostamiseksi.
 •     Löytää toimenpiteitä leirikeskusten ylläpidon kustannusten alentamiseksi.
 •     Löytää toimenpiteitä leirikeskusten ulosvuokrauksen edistämiseksi.
 •     Selvittää voidaanko 1-2 leirikeskuksesta luopua.
 •     Määrittää kolme tärkeintä kehityshanketta leirikeskusten toiminnallisuuden ja monipuolisuuden edistämiseksi.
 •     Varmistaa että seurakuntien ja yhteistyötahojen leirikeskustyyppistä tilaa vaativille toiminnoille on tarkoituksenmukaiset tilat.