Ohje hautamuistomerkistä ja sen asettamisesta

Hämeenlinnan seurakuntayhtymän kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta on 28.3.2017 hyväksynyt seuraavan ohjeen hautamuistomerkistä ja sen asettamisesta haudalle:

 

1. Lupa ja hautamuistomerkkisuunnitelman käsittely

Hautamuistomerkin asettamiseen on saatava seurakuntayhtymän lupa. Hautamuistomerkistä on erilliselle lomakkeelle laadittava kirjallinen suunnitelma, joka on hyväksytettävä seurakuntayhtymän hautatoimella ennen hautamuistomerkin asettamista.

Ohjeiden mukaisesti laaditun hautamuistomerkkisuunnitelman hyväksyvät työnjohtajat. Vähäisesti poikkeavan hautamuistomerkkisuunnitelman hyväksyy/hylkää talousjohtaja ja olennaisesti poikkeavan hautamuistomerkkisuunnitelman hyväksyy/hylkää kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta.

Hautamuistomerkkisuunnitelmaan on aina liitettävä tilaaja allekirjoittama vakuutus siitä, että hän on oikeutettu hankkimaan suunnitellun hautamuistomerkin. 

Sama lupamenettely koskee vanhan hautamuistomerkin muuttamista sekä uuden hautamuistomerkin tuomista aiemmin lunastetulle haudalle.

 

2. Hautamuistomerkin asennus

Haudalle asetettava hautamuistomerkki on sijoitettava haudan rajojen sisäpuolelle. Hautamuistomerkki on asennettava siten, ettei kaatumisen tai vieremän vaaraa ole. 

Hautamuistomerkin pystyttämisen ajankohdasta on sovittava etukäteen hautausmaan työnjohtajan kanssa kolme työpäivää ennen pystyttämiseen ryhtymistä. 

Pääsääntöisesti hautamuistomerkin asettaminen on sallittu vain sulan maan aikana. Kuitenkin haudalle, jossa on perustuspalkki, hautamuistomerkin voi asentaa kaikkina vuoden aikoina. Asennustöitä voidaan tehdä maanantaista torstaihin hautausmailla noudatettavana työaikana siten, ettei häiritä mahdollisia hautauksia eikä hautausmaan hoitotöitä.

 

3. Hautamuistomerkki

3.1 Yleisohje

Hautamuistomerkin on oltava hautausmaan yleisilmeen ja lähiympäristöön sopiva.

Hautamuistomerkin materiaalina voi olla kivi, puu tai metalli.

Hautamuistomerkin suurin sallittu korkeus on 120 cm maanpinnasta mitattuna. Hautamuistomerkin leveyden on oltava pohjakivineen  vähintään 10 cm hautaa kapeampi. Hautamuistomerkin suurin sallittu vahvuus on 20 cm.

Pohjakiven syvyyden on oltava kaksi kertaa hautamuistomerkin syvyinen. Pohjakiven korkeus on tasaisilla alueilla 15-20 cm, rinnealueilla 30 cm. Pohjakiven alaosan on oltava tasainen ja tasapaksu. Pohjakivi ei saa olla kukka-aukollinen, sen sijaan kukkapesä tai erillinen kukkamaareunus on mahdollinen.

Betonipalkki: Kivestä valmistettu hautamuistomerkki asetetaan 30 cm:n levyisen palkin päälle suoraan palkkiin kiinni. Erillisen laatan, pohjakiven ja jalustan käyttö betonipalkin ja hautamuistomerkin välissä ei ole sallittu. Metallinen ja puinen hautamuistomerkki tapitetaan ruostumattomalla teräksellä palkkiin. Hautamuistomerkin saa asettaa palkille heti hautauksen jälkeen. 

Uurnahaudat: Lappeelleen asetettavan enintään 40 cm:n korkuisen hautamuistomerkin osalta voi työnjohtaja antaa pystyttämisluvan maan routaantumisesta riippuen.

3.2 Poikkeamat hautausmaittain

3.2.1 Ahveniston hautausmaa

Uurnalehdon hautamuistomerkin enimmäiskorkeus on 80 cm.

3.2.2 Vanajan hautausmaa

Uurnalehdon hautamuistomerkin enimmäiskorkeus on 80 cm.

3.2.3 Vuorentaan hautausmaa

Uurnalehdon hautamuistomerkin enimmäiskorkeus on 80 cm.

3.2.4 Vuorentaan Tuokkolan hautausmaa

Hautamuistomerkin enimmäismitat ovat seuraavat:

Rivi Hautapaikka Enimmäiskorkeus cm Enimmäisleveys cm Enimmäisvahvuus cm
1. arkkuhautarivi (uloin rivi) 100 100 * 15
2. arkkuhautarivi 100 100 * 15
3. arkkuhautarivi 100 100 * 15
4. uurnahautarivi 80 80 15
5. uurnahautarivi (sisin rivi) 80 80 15
      * kahden hautapaikan kohdalla 200 cm

 

Hautamuistomerkki on tapitettava betonipalkkiin tai uurnahaudan aluskiveen, kun hautamuistomerkin vahvuus on alle 14 cm.

Hautamuistomerkki voi koostua myös kahdesta em. tavalla valmistetusta osasta, jotka ovat kiinnitetyt toisiinsa.

3.2.5 Hauhon hautausmaa

Asennettavien kivisten hautamuistomerkkien enimmäiskorkeus voi olla 70 cm, leveys yhden hautapaikan haudalla enintään 70 cm ja kahden hautapaikan haudalla enintään 120 cm (kolmen hautapaikan haudalla enintään 150 cm).

Uurnahaudalla hautamuistomerkin enimmäiskorkeus on 70 cm, leveys enintään 60 cm. Kivisen hautamuistomerkin vahvuus tulee olla vähintään 15 cm, mutta ei kuitenkaan yli 30 cm. Pohjakiven korkeus saa olla enintään 30 cm, josta näkyvä osa 10 cm. Pohjakiven leveys ja syvyys saavat olla enintään 10 cm itse hautamuistomerkkiä leveämpiä tai syvempiä. Hautamuistomerkin korkeus mitataan pohjakiven pinnasta.

3.2.6 Kalvolan hautausmaa

Yleisohjeen mukaisesti

3.2.7 Lammin hautausmaa

Uurnahaudoilla hautamuistomerkin enimmäismitat ovat korkeus 70 cm, leveys 40 cm ja vahvuus 25 cm. Hautamuistomerkin materiaali on kivi.

3.2.8 Rengon hautausmaa

Hautamuistomerkin enimmäiskorkeus on 70 cm ja vahvuus 20 cm. Uurnahauta-alueen hautamuistomerkin enimmäiskorkeus on 80 cm.

3.2.9 Tuuloksen hautausmaa

Yleisohjeen mukaisesti.

 

4. Vastuu hautamuistomerkistä

Haudan haltija on vastuussa hautamuistomerkistä ja sen pystyssä pysymisestä.

 

5. Ohjeiden vastaisesti asetettu hautamuistomerkki

Määräysten vastaisesti asetettu hautamuistomerkki on kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan kehotuksesta korjattava tai poistettava. Seurakuntayhtymä voi määrätä haudalta poistettaviksi asiaankuulumattomat kasvit ja esineet.

 

6. Kiviveistämöiden nimitarrat hautakivissä

Hautakiviveistämöiden nimitarrat ja vastaavat mainokset hautamuistomerkissä on kielletty.

 

Hautamuistomerkkisuunnitelma, pdf