Tietoa Hämeenlinnan seurakuntayhtymästä

Hämeenlinnan seurakuntayhtymä perustettiin vuonna 2009 Hämeenlinnan kaupungin kuntaliitoksen myötä. Yhtymään kuuluvat Hauhon, Hämeenlinna-Vanajan, Kalvolan ja Lammin seurakunnat. Tuuloksen seurakunta yhdistyi Lammin seurakuntaan vuoden 2019 alussa ja toimii nyt Lammin alueseurakuntana.

Seurakuntien jäsenmäärät 2021

Hauho 2 752
Hämeenlinna-Vanaja 37 643
Kalvola 2 570
Lammi 4 898
YHTEENSÄ 47 863

    
Hämeenlinnan asukasluku     67 994 (31.12.2021)
Kirkkoonkuulumisprosentti    70,4 % (31.12.2021)

Kuulakärkikynä osoittaa tilastografiikkaa. Hämeenlinnan seurakunnat.

Päätöksenteko seurakuntayhtymässä

Seurakuntayhtymää johtaa seurakuntavaaleilla valittu yhteinen kirkkovaltuusto. Sen valmisteleva ja toimeenpaneva elin on yhteinen kirkkoneuvosto. Yhteinen kirkkoneuvosto on lisäksi asettanut kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan. Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja on Lammin seurakunnan kirkkoherra Heli Ulvinen.

Tutustu päätöksentekoon seurakuntayhtymässä.

Seurakuntayhtymän organisaatio

Yhtymäorganisaation operatiivinen esimies on talous- ja hallintojohtaja Ville Lehtonen. Seurakuntayhtymä huolehtii hautausmaiden ja kiinteistöjen hoidosta ja kunnossapidosta, siivous- ja vahtimestaripalveluista, ateriapalveluista sekä henkilöstö- ja talouspalveluista. Muu kirkon työ on seurakuntien vastuulla.

Seurakuntayhtymän johtoryhmässä on viisi jäsentä: yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja, talousjohtaja sekä yhteisen kirkkoneuvoston valitsemat kolme muuta viranhaltijaa, joista kaksi edustaa seurakuntia ja yksi seurakuntayhtymää. Johtoryhmän jäsenet ovat yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra Heli Ulvinen (Lammin seurakunta, pj.), talous- ja hallintojohtaja Ville Lehtonen (yhtymä), hallintokappalainen Hanna-Leena Kevätsalo-Vuorio (Hämeenlinna-Vanaja) ja kirkkoherra Kimmo Reinikainen (Hämeenlinna-Vanaja).

Yhtymän palvelutuotanto

Henkilöstöpalveluiden ja talouspalveluiden työntekijöiden esimies on hallinto- ja talousjohtaja Ville Lehtonen.

Kiinteistötoimea johtaa kiinteistöpäällikkö Eija Rantala. Hautaustoimea johtaa hautaustoimen päällikkö Piia Suonpää. Hautausmaiden ja kiinteistöjen hoito- ja kunnossapitotyötä tekevien tehtävänimike on erityisammattimies. Hautausmaille palkataan lisäksi vuosittain noin 50 kausityöntekijää. Työnjohtajana toimii Esa Lehtonen ja Risto Heikkonen.

Siivous- ja vahtimestaripalveluja tuottavat vahtimestarit toimivat kaikissa seurakuntien kiinteistöissä. Heidän työnjohtajana on Päivi Korpinen.

Ruokapalveluja tuottavan henkilöstön tehtävänimike on seurakuntaemäntä. Emäntien työnjohtaja on Tarja Seppänen. Ruokapalveluja tarjotaan Hämeenlinnan kantakaupungin alueella.

Tutustu yhtymän seurakuntiin