Kirkollisvero on seurakunnan jäsenmaksu

Hämeenlinnan seurakuntiin kuuluu lähes 50 000 jäsentä. Seurakunnan jäsenmaksut kerätään kirkollisverona. Vuonna 2019 veroprosentti oli 1,30.
Oman kirkollisverosi määrän näet omista verotiedoistasi. Alta voit lukea mitä jäsenmaksulla tehdään ja miten keskiarvon mukainen jäsenmaksu Hämeenlinnassa käytetään. 

Kun kuulut kirkkoon, olet rippikoulun käynyt ja konfirmoitu

 • sinut voidaan täysi-ikäisenä vihkiä avioliittoon kirkossa (Samaa sukupuolta olevien liitoissa kirkon työntekijä voi rukoilla parin kanssa ja puolesta. Kirkollinen vihkiminen ei ole tällä hetkellä mahdollinen samaa sukupuolta oleville.)
 • voit saada kutsun kummiksi
 • voit asettua yli 18-vuotiaana ehdolle kirkollisissa vaaleissa ja toimia luottamushenkilönä.

Kun kuulut kirkkoon

 • lapsesi voidaan kastaa ja liittää seurakunnan jäseneksi
 • voit äänestää kirkollisissa vaaleissa 16 vuotta täytettyäsi
 • saat seurakunnan tiloja käyttöösi kirkollisia toimituksia (kaste, avioliittoon vihkiminen, hautaan siunaaminen) varten sekä pappien ja kanttorien palvelut.

Mihin jäsenmaksu käytetään?

Keskimääräisen seurakuntalaisen jäsenmaksu Hämenlinnassa on noin 200 euroa vuodessa. 

Näin 200 euroa käytetään:

 • Lasten ja nuorten palveluihin 39 euroa
 • Kulttuurihistoriallisesti merkittävien kirkkojen ja muiden kiinteistöjen ylläpitoon 38 euroa
 • Diakoniaan eli muun muassa vanhusten, vammaisten, vähävaraisten, mielenterveyskuntoutujien, maahanmuuttajien ja vapautensa menettäneiden auttamiseen 19 euroa
 • Hautausmaiden hoitoon ja ylläpitoon 17 euroa
 • Jumalanpalveluksiin 11 euroa
 • Lähetystyöhön ja aikuisille suunnattuun toimintaan 9 euroa
 • Kuorojen toimintaan ja kirkkomusiikkiin 7 euroa
 • Kirkkoherranviraston palveluihin eli muun muassa väestötietojen ylläpitoon, virkatodistusten laatimiseen ja avioliiton esteiden tutkintaan 7 euroa
 • Yleiseen seurakuntatyöhön, kuten sielunhoitoon ja ikääntyneiden tervehdyskäynteihin 7 euroa
 • Taloushallintoon 7 euroa
 • Kirkollisiin toimituksiin kuten kasteisiin ja avioliittoon vihkimisiin 6 euroa
 • Tietojärjestelmiin ja tietokoneisiin 6 euroa
 • Hautaan siunaamisiin 5 euroa
 • Perheneuvontaan 4 euroa
 • Viestintään 4 euroa
 • Puhelin- ja kopiointikuluihin 3 euroa
 • Sairaalasielunhoitoon 2 euroa
 • Seurakuntaneuvostojen toimintaan 2 euroa
 • Muiden luottamuselinten toimintaan 2 euroa
 • Työhyvinvoinnin edistämiseen 2 euroa
 • Yleishallintoon 2 euroa.