Päätöksenteko seurakuntayhtymässä

Seurakuntia johtavat luottamushenkilöt. Ylintä päätösvaltaa seurakuntayhtymässä käyttää yhteinen kirkkovaltuusto. Sen valmisteleva ja toimeenpaneva elin on yhteinen kirkkoneuvosto. Seurakuntayhtymässä päätetään seurakuntien taloudesta ja kiinteistöistä.

Jokaisella seurakunnalla on lisäksi oma seurakuntaneuvosto. Seurakuntaneuvosto päättää paikallisesta toiminnasta ja hengellisestä elämästä. Se myös päättää seurakunnan varojen käytöstä. Seurakuntaneuvoston alaisuudessa voi olla myös johtokuntia, jotka hoitavat seurakuntaneuvoston niille määräämät tehtävät. Seurakuntaneuvoston puheenjohtajana toimii kirkkoherra.

Luottamushenkilöt valitaan neljän vuoden välein seurakuntavaaleilla. Seurakuntavaaleissa kaikki yli 16-vuotiaat seurakunnan jäsenet saavat äänestää haluamaansa ehdokasta sekä yhteiseen kirkkovaltuustoon että seurakuntaneuvostoon. 

Seurakunnan johtajana on kirkkoherra. Kirkkoherra toimii myös seurakuntaneuvoston puheenjohtajana. 

Rovastikunnasta kirkolliskokoukseen

Seurakuntien toiminnallista yhteistyötä kehitetään rovastikunnan puitteissa. Hämeenlinnan rovastikuntaan kuuluvat Hämeenlinna-Vanaja, Hauho, Lammi, Hattula, Loppi, Janakkala, Riihimäki ja Hausjärvi. Lääninrovastina toimii tällä hetkellä Riihimäen kirkkoherra Sirpa Viherä. Lääninrovasti ohjaa ja valvoo rovastikunnan toimintaa ja kutsuu säännöllisesti kirkkoherrat koolle.

Hämeenlinnan seurakunnat kuuluvat Tampereen hiippakuntaan, jota johtaa piispa Matti Repo. Piispa on seurakuntien ja pappien ylin kaitsija. Hiippakunnan toimielin on nimeltään tuomiokapituli. Sen tehtävänä on tukea seurakuntien toimintaa ja hallintoa. Hiippakunnan toimintaa ja taloutta suunnittelee hiippakuntavaltuusto, jonka maallikko- ja pappisjäsenet valitaan vaaleilla neljän vuoden välein. Hiippakuntavaltuuston kautta seurakunta voi lähettää aloitteita kirkolliskokouksen käsiteltäväksi. Kirkolliskokous on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ylin päättävä elin, joka päättää muun muassa kirkon rakenteista ja opista.

Vaikuta!

Jokainen seurakunnan jäsen voi vaikuttaa toimintaan. Seurakuntavaaleissä äänestäminen on tärkeä vaikuttamisen tapa. Vaalien jälkeen luottamushenkilöt ovat seurakuntalaisten käytettävissä ja heihin voi ottaa yhteyttä, kuten myös seurakunnan työntekijöihin.

Seurakunnan jäsenenä voit myös tehdä seurakunnan ja kirkon toimintaan liittyvän aloitteen. Aloite pitää tehdä kirjallisena seurakuntaneuvostolle. Toimita valmis aloite seurakunnan kirkkoherranvirastoon, josta se viedään seurakuntaneuvoston käsiteltäväksi. Jos aloite koskee yhteisen kirkkovaltuuston päätösvaltaan kuuluvaa asiaa, yhteinen kirkkoneuvosto valmistelee aloitteen valtuustoa varten.

Katso myös: