Hautamuistomerkit

Haudalla muistomerkkinä voi olla esimerkiksi hautakivi, risti tai veistos. Muistomerkin pystyttämiseen tarvitaan lupa.  

Hautamuistomerkin hankinnassa ei kannata kiirehtiä. Maan painumisen takia on parempi, että hautakivi asetetaan paikalleen vasta noin puolen vuoden kuluttua hautauksesta. Hautakiven saa tuoda haudalle 1.6.–31.10. välisenä aikana, ellei maa ole routaantunut.  

Mistä hautakiven saa ja mitä se maksaa?

Hautakivet tilataan yleensä kiviveistämöiltä, ja niiden hinnat vaihtelevat 50 eurosta yli 10 000 euroon. Muistomerkkiä ei ole pakko hankkia. Tällöin haudalle pystytetään seurakunnan puolesta valkoinen puuristi. 

Hautamuistomerkkejä koskevat säännöt ja ohjeet

Seurakunnasta saat ohjeita siitä, millainen muistomerkki sopii suunnitellulle hautapaikalle. Monilla hautausmailla on erilaiset ohjeet sopivista muistomerkeistä. 

Hautakiven saa tuoda haudalle 1.6.–31.10., ellei routaantunut maa sitä estä. Muistomerkin pystyttämiseen on hankittava lupa. Lupakaavakkeita saa hautaustoimistoista, kiviliikkeistä sekä palvelutoimistosta hautausasioista (Raatihuoneenkatu 19).  

Muistomerkin paikoilleen asentamisesta huolehtivat hautakiviliikkeet omaisten toimeksiannosta. Muistomerkkiä hankittaessa on hyvä miettiä merkin soveltuvuutta kyseiselle hauta-alueelle. Yhdenmukaiset muistomerkit eivät ole tavoite, mutta eri alueille sopivat erityyppiset hautamuistomerkit.

Omaiset huolehtivat muistomerkistä

Hautamuistomerkit ja niiden ylläpito kuuluvat hautapaikkojen haltijoille. Seurakuntien kanssa tehtävät haudanhoitosopimukset eivät koske muistomerkkien hoitoa. Hautamuistomerkin oikaisusta voit kysyä lisätietoa hautausmaiden työnjohtaja Eerik Topilta

Ohje hautamuistomerkistä ja sen asettamisesta.

 

Lisätiedot: hautausmaiden työnjohtaja Eerik Topi