Haudanhoitosopimusten yleiset sopimusehdot

 1. Seurakuntayhtymän saamat hautainhoitomaksut merkitään omana taseyksikkönä hoidettavaan hautainhoitorahastoon. Seurakuntayhtymä vastaa haudanhoitosopimusten velvoitteista ainoastaan hautainhoitorahaston varoilla.
   
 2. Haudan hoitamiseen käytetään maksettu hoitokorvaus sekä sille kertynyt tuotto.

 3. Haudanhoidon kustannuksiin kuuluvat varsinaisen hoitotyön lisäksi työnjohdosta, koneista ja laitteista, suunnittelusta sekä rahaston hallinnosta aiheutuvat menot. 

 4. Hoito ei sisällä hautamuistomerkin kunnossapitoa, oikaisua eikä reunakiven oikomista. 

 5. Seurakuntayhtymä on oikeutettu alentamaan haudan hoidon tasoa alun perin sovitusta tai lyhentämään hoitoaikaa, jos hoitokustannukset nousevat oletettua enemmän. 

 6. Jos hautaoikeuden haltija muuttaa haudan ulkoasua siten, että se oleellisesti vaikuttaa haudan hoitoon, siitä voidaan antaa huomautus. Seurakuntayhtymällä on tällöin myös oikeus alentaa haudan hoidon tasoa alun perin sovitusta tai lyhentää hoitoaikaa. 

 7. Kohdassa 5 ja 6 tarkoitetusta hoitotavan muutoksesta on ilmoitettava sopimuksen tekijälle kuukauden kuluessa. 

 8. Seurakuntayhtymä ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu seurakuntayhtymästä riippumattomasta ja sen toimintaan olennaisesti vaikuttavasta häiriöstä, poikkeuksellisesta luonnonilmiöstä, muusta ylivoimaisesta esteestä tai kolmannen osapuolen aiheuttamasta vahingosta.

 9. Jos hautaoikeuden haltijaa ei ole valittu tai määrätty, seurakuntayhtymä voi tehdä haudanhoitosopimuksen muun henkilön kanssa, jolla on oikeus tulla haudatuksi hautaan tai jonka omainen on haudattu hautaan. Jos toimivaltainen hautaoikeuden haltija ei hyväksy tehtyä sopimusta, seurakuntayhtymällä on oikeus irtisanoa sopimus ja palauttaa jäljellä oleva hoitokorvaus sopimuksen osapuolelle.

 10. Haudanhoitopalvelun hinta muodostuu haudan leveyden ja kukkaryhmien lukumäärän mukaan. Reunakivet ja pensasaita korottavat hintaa. Hoitosopimus koskee aina yhtä hautakokonaisuutta. Hoitosopimusta ei voida tehdä osalle haudan hautapaikkoja eikä yhtä hoitosopimusta voida tehdä koskemaan useiden hautojen hautapaikkoja. Peruskunnostusmaksu peritään, jos hauta ei ole kahtena edellisenä vuonna seurakuntayhtymän hoidossa tai hoitomuoto muutetaan tai pinta on jotain muuta kuin nurmikkoa tai hienoa hiekkaa/kivituhkaa.

 11. Vuosittainen haudanhoitokausi on 10.6.–30.9.

 12. Hautaustoimen henkilökunta valitsee istutettavat kesäkukat sekä perennalajit.

 13. Jos hoitokauden aikana kesäkukat kuolevat hoitovirheen tai siihen rinnastettavan syyn seurauksena, istutetaan yhdet uudet kesäkukat tilalle. Omaisten tulee huomioida, että perennahoidossa kasvualustaa ei saa muokata, eikä siihen voi istuttaa muita kasveja, jotta juuristo ei vaurioidu. Jos perennat kuolevat sääolosuhteiden, hoitovirheen tai seurakuntayhtymästä johtuvan syyn vuoksi, istutetaan uudet tilalle. 

 14. Kesäkukka-, määräaikais- ja perennahoitoon ei sisälly omaisten istuttamien kukkien tai monivuotisten kasvien hoitaminen. Ne poistetaan kukkapesästä ennen hoitokukkien istuttamista.

 15. Istutettaessa kesäkukat eivät ole täysikokoisia ja täydessä kukassa, vaan ne vaativat 2–3 viikon kasvuajan kasvupaikallaan saavuttaakseen tyypillisen kukintansa määrän. Kukinnassa voi olla myös lajille tyypillisiä kukintataukoja kesän aikana. Perennat vaativat yhden kokonaisen kasvukauden ennen kuin ovat kunnolla juurtuneet ja lähteneet kasvuun.

 16. Perennahoidon hoitosopimus on vastaava kuin sopimus kesäkukka- ja määräaikaishoidosta, hoitojakson ollen vähintään 5 vuotta. Perennalajien kukinta on vaatimattomampi ja kestoltaan lyhyempi kuin kesäkukkien. Perennahoidon sisältämiä kasveja ei poisteta hoitojakson päätyttyä.

 17. Hautainhoitorahaston istutusaltaat poistetaan, mikäli hoito kokonaan päättyy.

 18. Hautaoikeuden haltijan kuuluu huolehtia muistomerkistä. Vaarallisesti kallistunut muistomerkki on oikaistava ennen kuin hoitopalveluita voidaan toteuttaa kyseisellä haudalla.

 19. Hoitosopimus astuu voimaan vuosittaisen hoitokauden aikana noin viikon kuluessa siitä, kun koko maksu on suoritettu virheettömästi hautainhoitorahaston tilille. Hoitotarjouslaskun eräpäivän jälkeen, virheellisellä viitteellä tai muuten poikkeavasti maksettujen hoitojen aloitus voi viivästyä.

Hyväksytty: Yhteinen kirkkovaltuusto 14.12.2023 § 52.

Hautainhoitorahaston säännöt ja sopimusehdot.