Viestintä

Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan viestinnästä vastaa 1.1.2020 alkaen ma. viestintäpäällikkö Anne Leinonen.


Henna Ahlfors

ma. viestintäpäällikkö
Rauhankatu 14
13100 Hämeenlinna

Kotikirkon ilmoitusmyynti, viestinnän neuvottelukunta


Matleena Eerola

tiedottaja (opintovapaalla)

graafinen viestintä, verkkosivut, intra, viestinnän neuvottelukunta


Johanna Häme-Sahinoja

tiedottaja
Rauhankatu 14
13100 Hämeenlinna

viestinnän neuvottelukunta


Riitta-Sisko Keinonen

tiedottaja

Kotikirkko, seurakuntatyön tiedotus, viestinnän neuvottelukunta


Reetta Laaksonen

viestintäpäällikkö (virkavapaalla)