Tulevaisuuden seurakuntatalot

Seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi kiinteistöstrategian vuonna 2017. Keskeisenä päätöksenä oli Lammin seurakuntatalon uudisrakentaminen sekä Hämeenlinnan keskusseurakuntatalon ja Poltinahon seurakuntatalon toimintojen yhdistämisen selvittäminen. Jatkotyössä on päädytty siihen vaihtoehtoon, että kantakaupungissa seurakunnan toiminnot keskitettäisiin Poltinaholle. Lammilla puolestaan toteutettaisiin uudisrakennus nykyisen seurakuntatalon viereen niin sanotun vanhan pappilan paikalle. Molemmissa kohteissa toimitaan seurakuntayhtymän omistamilla omilla tonteilla.

Tarkoituksena on palvella seurakuntaa ja seurakuntalaisia mahdollisimman hyvin tulevaisuudessa.

Seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto 24.9.2020 kokouksessaan päätti, että päätös Hämeenlinnan keskusseurakuntatalon ja Poltinahon seurakuntatalon tilojen ja toimintojen sijainnin osalta avataan ja tutkitaan uudelleen sekä vaihtoehtojen lisääntymisen että muuttuneen ajattelun myötä. Yhteinen kirkkovaltuusto asetti työryhmän laatimaan suunnitelman Hämeenlinna-Vanajan seurakuntatalojen tilojen ja toimintojen uudelleen järjestämisestä. 

Yhteinen kirkkovaltuusto 2.6.2022 kokouksessaan hyväksyi yhteisen kirkkoneuvoston päätösesityksen, jossa Hämeenlinna-Vanajan uuden seurakuntatalon suunnittelua jatketaan sillä ajatuksella, että uusi seurakuntatalo sijaitsee Hämeenlinnan ruutukaava-alueella.

Yhteisen kirkkovaltuuston syyskuun 2022 kokouksessa tehtiin päätös jatkaa uuden seurakuntatalon suunnittelua Rauhankadun sijainnilla.