Avoimet työpaikat Hämeenlinnan seurakunnissa

Hämeenlinna on kaupunki, jossa luonto ja vesi ovat kaikkialla läsnä. Kaupunki sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien varrella pääkaupunkiseudun ja Tampereen välissä, keskellä kauneinta Hämettä. Hämeenlinnan seurakuntayhtymän muodostavat Hauhon, Hämeenlinna-Vanajan ja Lammin seurakunnat. Seurakuntayhtymä huolehtii seurakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon tehtävistä sekä hautausmaista ja kiinteistöistä. Hämeenlinnan seurakuntien jäsenmäärä on noin 50 000 ja työntekijöitä yhtymässä ja sen seurakunnissa työskentelee yhteensä noin 140.


Talous- ja hallintojohtaja

Hämeenlinnan seurakuntayhtymä hakee TALOUS- JA HALLINTOJOHTAJAA vakituiseen virkaan 1.8.2023 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Talous- ja hallintojohtajan vastuualue kattaa talous- ja henkilöstöhallinnon, yleishallinnon, tietohallinnon, kiinteistötoimen ja hautaustoimen sekä projektihallinnon. Hänellä on tukenaan henkilöstöpäälliköstä, kiinteistöpäälliköstä, hautaustoimen päälliköstä ja projektipäälliköstä muodostuva tiimi, jonka lähiesihenkilönä hän toimii. Tehtäviin kuuluu toimia myös mm. seurakunnan palkka-asiamiehenä sekä hallinnon kokouksissa esittelijänä ja tarvittaessa sihteerinä.

Talous- ja hallintojohtaja on mukana seurakuntayhtymän kiinteistöhankkeissa ja kiinteistöstrategian toteuttamisessa. Tätä kautta hän saa mahdollisuuden vaikuttaa seurakuntayhtymän tulevaisuuden tilaratkaisuihin. Talous- ja hallintojohtaja on yksi seurakuntayhtymän johtoryhmän jäsenistä. Työn kuvaan kuuluu yhteistyö luottamushenkilöiden, yhtymän seurakuntien kirkkoherrojen ja työntekijöiden kanssa sekä toimia tarvittaessa seurakuntayhtymän edustajana. 

Kelpoisuusehtona virkaan on ylempi korkeakoulututkinto. Hakijalla tulee olla kokemusta talouden johtamistehtävistä, hyvä talouden osaaminen sekä hyvä seurakuntahallinnon tai julkishallinnon tuntemus. Lisäksi häneltä edellytetään hyviä henkilöstöjohtamisen taitoja, organisointi- ja yhteistyökykyä sekä vankkaa esihenkilökokemusta. Arvostamme lisäksi seurakuntaelämän tuntemusta.

Virkaan valitun tulee olla konfirmoitu Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäsen ja hänen tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen viran vastaanottamista. Viran palkkaus määräytyy kirkon virka- ja työehtosopimuksen hinnoitteluryhmän J50 mukaan. Lopullinen palkka määräytyy valitun henkilön kokemuksen ja osaamisen perusteella. Hakijat voivat esittää myös palkkatoivomuksensa. Talous- ja hallintojohtajalla on kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukainen kokonaistyöaika. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. 

Hakijan tulee kutsuttaessa varautua haastatteluun 19. tai 20.4.2023. Osalle hakijoista voidaan haastattelun jälkeen järjestää soveltuvuustesti.

Hakuaika päättyy 16.4.2023 klo 12. Haku tapahtuu sähköisesti KirkkoRekry-palvelun kautta

Lisätiedot: yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra Heli Ulvinen p. 040 8049501, heli.ulvinen@evl.fi ja yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Antti Hieta antti.hieta@gmail.com.

___

Kappalainen

Haluaisitko sinä olla osa modernia ja virkeää kaupunkiseurakuntaa? Hae Hämeenlinna-Vanajan seurakuntaan töihin ja pääset osaksi mukavaa ja kannustavaa työyhteisöä.

Hämeenlinna-Vanajan seurakunnassa on avoinna kappalaisen virka, joka täytetään 1.9.2023 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Hämeenlinna-Vanajan seurakunta hakee kappalaista, joka vahvistaa teologista keskustelua hämeenlinnalaisessa kasvatuksen kentässä, kehittää seurakunnan kasvatuksen kokonaisnäkemystä sekä johtaa Millenniaalien ja Z-sukupolven parissa tehtävää työtä. Seurakunnassa käynnistettiin 2020 kirkon Polku -toimintamalliin liittyvä Polku-projekti. Kappalaisen tehtävä on tukea Polku-hankkeen kehittämistä osaksi seurakunnan toimintatapaa.

Viran tehtävänkuva sijoittuu tällä hetkellä kasvatukseen. Kappalainen toimii lapsi- ja nuorisotyön johtoryhmässä yhdessä nuorisotyön johtajan ja varhaiskasvatuksen johtajan kanssa. Kappalainen koordinoi ja johtaa kasvatukseen tiimeissä toimivien pappien työtä sekä kehittää jumalanpalveluselämää yhdessä kasvatuksen muiden työntekijöiden kanssa. Tehtävänkuvaan sisältyy yleinen seurakuntatyö ja rippikoulutyö.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää:
Teologista asiantuntijuutta kasvatuksen kentältä ja kirkon Polku -toimintamallin ymmärtämystä osana seurakunnallista työtä. Kirkon Millenniaali-hankkeen tuntemusta ja kykyä soveltaa nuorten aikuisten työtä kaupunkiseurakunnassa. Projektijohtamisen ja tiimityöskentelyn taitoja. Rakentavaa ja eteenpäin vievää työotetta.

Odotamme hakijalta:
Osaamista yhteistyössä ja dialogissa toimimiseen eri yhteistyötahojen kanssa. Kykyä rakentavan keskustelun ylläpitämiseen yhteiskunnassa. Katsomme eduksi sosiaalisen median ja digitaalisten alustojen käytön osaamisen kirkon kasvatustyössä.

Kappalaisen virkaa hakevan tulee olla pastoraalitutkinnon suorittanut pappi (KJ 6:10 §). Virkaan valittavalta edellytetään suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämistä (KJ 6:4 a § 1 mom.). Virkaan valitun on esitettävä hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan (KL 6:16 §) sekä rikostaustaote (KL 6:33 §). Virassa on 6 kuukauden koeaika.

Palkkaus on Kirkon virka- ja työehtosopimuksen vaativuusryhmän 602 mukainen, ylittäen vaativuusryhmän alarajan (3530,50 €). Peruspalkan lisäksi maksetaan kokemuslisää, joka perustuu työkokemukseen.

Hakijoiden tulee varautua mahdollisiin haastatteluihin 27.4.2023 Hämeenlinnassa. Hakumenettelyssä käytetään mahdollisesti soveltuvuusarviointia.

Kappalaisen virasta antavat lisätietoja johtava kappalainen Hanna-Leena Kevätsalo-Vuorio p. 040 804 9316 ja kirkkoherra Kimmo Reinikainen p. 040 804 9330.

Hakuaika päättyy 6.4.2023 klo 15.00. Hakemukseen on liitettävä Kirkon nimikirjanote.

Virkaa haetaan ensisijaisesti KirkkoRekry-palvelun sähköisellä hakulomakkeellaLinkki avautuu uudessa välilehdessä.

Toissijaisesti hakemukset voi lähettää liitteineen osoitteeseen Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli, Näsilinnankatu 26, 33200 Tampere tai tampere.tuomiokapituli@evl.fi, jolloin hakemuksen liitteeksi liitetään vastaukset verkkolomakkeen kohdassa Tehtäväkohtaiset tiedot oleviin virkaan liittyviin kysymyksiin.

Ohjeita verkkolomakkeen täyttämiseen antaa notaari Hannu Laukkonen: hannu.laukkonen@evl.fi tai 0400 926 730.

Johtava kappalainen Hanna-Leena Kevätsalo-Vuorio p. 040 804 9316 ja kirkkoherra Kimmo Reinikainen p. 040 804 9330

 


Erityisammattimies

Haemme Hämeenlinnan seurakuntayhtymän hautaustoimeen ammattitaitoiseen joukkoomme erityisammattimiestä vakituiseen työsuhteeseen.

Työsuhteen sijoituspaikkana ovat pääsääntöisesti Hämeenlinnan hautausmaat; Ahveniston -Vanajan - ja Vuorentaan hautausmaat sekä Vuorentaan krematorio, mutta työtä tehdään koko Hämeenlinnan seurakuntayhtymän alueella.

Työtehtäviin kuuluvat monipuolisesti hautaamisiin liittyvät työtehtävät, monipuoliset konetyöt, hautausmaiden ja viheralueiden hoito- ja kunnossapitotyöt, krematoriotyöt, hautausmaiden koneiden ja kaluston huolto- ja korjaustyöt sekä vahtimestaripalvelut kirkollisissa tilaisuuksissa. Työ sisältää viikonlopputyötä.

Etsimme henkilöä, joka pystyy itsenäisesti ja oma-aloitteisesti toimimaan hautaustoimen erityisammattimiehen tehtävässä.

Arvostamme tehtävään soveltuvaa ammatillista koulutusta (esim. puutarha-alan, maansiirtoalan tai kiinteistöalan) tai kokemusta vastaavasta työstä sekä työkoneiden käyttötaitoja. Työssä menestymistä edistävät innostuneisuus uuden oppimiseen ja itsensä kehittämiseen sekä hyvät kommunikointi- ja tiimityötaidot. Hyvät asiakaspalvelu- ja yhteistyötaidot ovat tarpeen omaisten kanssa asioidessa.

Ajokortti (vähintään B-luokka) on työssä välttämätön.

Tarjoamme mielenkiintoisen, vaihtelevan ja antoisan työn Hämeenlinnan seudulla, hyvän työyhteisön ja työsuhde-edut.

Työsuhde on toistaiseksi voimassa oleva ja kokoaikainen, työaika 38,25 tuntia viikossa.

Palkkaus on kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukainen vaativuusryhmä 402 (vähimmäispalkka 2196,78 €/kk), johon lisätään mahdollinen työkokemuksen mukainen kokemuslisä (84,00 -313,00 euroa/kk).

Työ alkaa 01.05.2023 tai sopimuksen mukaan. Työsuhteessa on kuuden kuukauden koeaika. Ennen tehtävän vastaanottamista on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilasta. Hakemukset pyydetään toimittamaan sähköisesti https://kirkkorekry.fi -palvelun kautta 29.03.2023 klo 15.00 mennessä. Hakijoiden tulee kutsuttaessa varautua haastatteluun.

Lisätietoja antaa: hautaustoimen päällikkö Piia Suonpää, puh. 040 8049 440, piia.suonpaa@evl.fi ja työnjohtaja Risto Heikkonen, puh. 040 8049 441, risto.heikkonen@evl.fi


Keittiötyöntekijä

Haemme keittiötyöntekijää ajalle 5.6. - 6.8.2023 Loimalahden leirikeskukseen, Majalahdentie 1 Hämeenlinna.


Työtehtäviin kuuluu kaikkia keittiössä esiintyviä tehtäviä ja leirikeskuksen puhtaanapitoa. Työtehtävissä edellytetään 18 vuoden ikää sekä valmiutta tehdä 2-vuorotyötä, myös viikonloppuisin. Arvostamme reipasta ja positiivista asennetta sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn. Tehtävässä ei vaadita aikaisempaa kokemusta, mutta kokemus keittiötyöstä katsotaan eduksi.

Palkkaus KirVESTES:n mukaan.
Hakuaika päättyy 5.4.2023 klo 12.
Hakemukset KirkkoRekry-järjestelmän kautta.
Tiedusteluihin vastaa keittiötoimen työnjohtaja Tarja Seppänen p.040 804 9460 , tarja.t.seppanen@evl.fi