Avoimet työpaikat Hämeenlinnan seurakunnissa

Hämeenlinna on kaupunki, jossa luonto ja vesi ovat kaikkialla läsnä. Kaupunki sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien varrella pääkaupunkiseudun ja Tampereen välissä, keskellä kauneinta Hämettä. Hämeenlinnan seurakuntayhtymän muodostavat Hauhon, Hämeenlinna-Vanajan, Kalvolan ja Lammin seurakunnat. Seurakuntayhtymä huolehtii seurakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon tehtävistä sekä hautausmaista ja kiinteistöistä. Hämeenlinnan seurakuntien jäsenmäärä on noin 50 000 ja työntekijöitä yhtymässä ja sen seurakunnissa työskentelee yhteensä noin 140.


Talous- ja hallintojohtaja

Hämeenlinnan seurakuntayhtymä hakee talous- ja hallintojohtajaa vakituiseen virkaan 1.2.2022 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Talous- ja hallintojohtajan vastuualue kattaa talous- ja henkilöstöhallinnon, yleishallinnon, tietohallinnon, kiinteistötoimen ja hautaustoimen sekä projektihallinnon. Talous- ja hallintojohtajan tehtävänä on johtaa ja kehittää sekä vastata talous- ja henkilöstöhallinnosta, tietohallintopalveluista sekä sijoitustoiminnasta ja omaisuuden hoidosta. Hän toimii talouspäällikön, henkilöstöpäällikön, kiinteistöpäällikön, hautaustoimen päällikön ja projektipäällikön lähiesimiehenä. Tehtäviin kuuluu toimia myös mm. seurakunnan palkka-asiamiehenä sekä hallinnon kokouksissa esittelijänä ja tarvittaessa sihteerinä.

Talous- ja hallintojohtaja on mukana seurakuntayhtymän kiinteistöhankkeissa ja valvoo kiinteistöstrategian toteuttamista. Tätä kautta hän saa mahdollisuuden vaikuttaa seurakuntayhtymän tulevaisuuden tilaratkaisuihin. Talous- ja hallintojohtaja on yksi seurakuntayhtymän johtoryhmän jäsenistä ja työssään hän saa avukseen joukon ammattilaisia sekä kannustavan työyhteisön. Työn kuvaan kuuluu yhteistyö yhtymän seurakuntien kirkkoherrojen ja työntekijöiden kanssa ja toimia tarvittaessa seurakuntayhtymän edustajana. 

Kelpoisuusehtona virkaan on ylempi korkeakoulututkinto. Hakijalla tulee olla koeteltua kokemusta talouden johtamistehtävistä, hyvä talouden osaaminen ja laskentatoimen tuntemus sekä hyvä seurakuntahallinnon tai julkishallinnon tuntemus. Lisäksi häneltä edellytetään hyviä henkilöstöjohtamisen taitoja, organisointi- ja yhteistyökykyä sekä vankkaa esimieskokemusta. Arvostamme lisäksi seurakuntaelämän tuntemusta.

Virkaan valitun tulee olla konfirmoitu Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäsen ja hänen tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen viran vastaanottamista. Viran palkkaus määräytyy kirkon virka- ja työehtosopimuksen hinnoitteluryhmän J50 mukaan. Lopullinen palkka määräytyy valitun henkilön kokemuksen ja osaamisen perusteella. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Henkilökunnan käytössä on kattava työterveyshuolto, lounasetu sekä liikunta- ja kulttuurietu. Talous- ja hallintojohtajalla on kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukainen kokonaistyöaika.
Hakijan tulee kutsuttaessa varautua haastatteluun 5. tai 10.11.2021. Osalle hakijoista voidaan haastattelun jälkeen järjestää soveltuvuustesti.

Hakuaika päättyy 2.11.2021 klo 12. Haku tapahtuu sähköisesti KirkkoHR-palvelun kautta. 

Lisätiedot: yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra Heli Ulvinen p. 040 804 9501, heli.ulvinen@evl.fi ja yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Antti Hieta (ajalla 1. – 17.10. ja 25.10 – 2.11.), antti.hieta@gmail.com

 


Henkilöstöpäällikkö

Hämeenlinnan seurakuntayhtymä hakee henkilöstöpäällikköä vakituiseen virkaan 1.1.2022 alkaen tai sopimuksen mukaan.
Kelpoisuusehtona henkilöstöpäällikön virkaan on soveltuva korkeakoulututkinto tai vankalla työkokemuksella saadut vastaavat tiedot. Edellytämme työkokemusta henkilöstöhallinnon tehtävistä (mm. henkilöstön koulutus ja neuvonta, henkilöstöraportointi, palkanlaskenta, henkilöstötilinpäätöksen laadinta, työterveysyhteistyö, eläkelaitosyhteistyö). Virassa menestyminen edellyttää lisäksi neuvottelu-, yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Arvostamme lisäksi esimieskokemusta. Julkishallinnon henkilöstöhallinnon tehtävien kokemus ja osaaminen luetaan hakijalle eduksi.
  
Virka kuuluu kirkon palkkausjärjestelmässä vaativuusryhmään 602, mutta hakijat voivat myös esittää palkkatoivomuksensa. Virkaan valitulla on kuuden kuukauden koeaika. Viran täyttämisessä voidaan käyttää soveltuvuusarviointia. Virkaan valittavan tulee olla Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäsen ja hänen tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen viran vastaanottamista.
 
Hakuaika päättyy 2.11.2021 klo 15. Haku tapahtuu sähköisesti KirkkoHR-palvelun kautta.

Lisätiedot vt. talousjohtaja Ville Lehtonen, ville.lehtonen@evl.fi tai 040 804 9402

 


Osallisuuden ja vapaaehtoistyön ohjaaja

Tietoa tehtävästä  

Hämeenlinna-Vanajan seurakunnassa on haettavana uusi kokoaikainen osallisuuden ja vapaaehtoistyön ohjaajan virka.   

Tehtävän tarkoitus ja tavoite  

Tehtävän tarkoitus on osallisuuden ja vapaaehtoistoiminnan ohjaaminen erityisesti lähetys- ja aikuistyön vapaaehtoisten parissa. Viranhaltija on osa lähetys- ja aikuistyön tiimiä, johon kuuluu uuden viranhaltijan lisäksi 4 pappia sekä lähetys- ja kansainvälisyystyön ohjaaja. Tehtävään kuuluu myös yhteistyö seurakunnan muiden työalojen vapaaehtoistoimintaa ohjaavien kanssa.    

Tehtävän pääasiallinen sisältö: 

  • suunnitella, toteuttaa, kehittää ja vahvistaa seurakunnan vapaaehtoistoimintaa ja osallisuutta yhdessä muiden työalojen kanssa  
  • vastata vapaaehtoisten ja vapaaehtoistyön koulutuksesta  
  • tukea toiminnallisten pienpiirien toimintaa sekä suunnitella ja toteuttaa pienpiirien ohjaajien koulutusta  
  • hoitaa vapaaehtoistoiminnan hallinnointia   
  • viestiä osallisuudesta ja vapaaehtoistoiminnasta  
  • hoitaa yhteyksiä muihin vapaaehtoistoimintaa tekeviin järjestöihin ja toimia yhteistyössä viranomaisten, kansalaisjärjestöjen, sekä lähiverkostoiden kanssa    
  • hoitaa johtokunnan tai esimiehen hänelle antamat muut tehtävät  

Arvostamme seurakuntatyön tuntemista, yhteistyö- ja verkostoitumistaitoja, yhteisöllisen työskentelyn kykyä ja koordinointitaitoa. Digitaidot ja esiintymiskyky ovat hyödyksi tehtävän hoitamisessa. Arvostamme myös käytännöllisten taitojen tuntemista toiminnallisten piirien ohjaamisessa.   

Kelpoisuusvaatimus   

Hakijan tulee olla Suomen evankelisluterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen. Edellytämme AMK-tasoista tutkintoa (esim. sosionomi, yhteisöpedagogi, kirkon nuorisotyönohjaaja, diakoni).  

Palkkaus  

Työehdot määräytyvät kirkon virka- ja työehtosopimuksen (KirVESTES) mukaan, palkkauksen vaativuusryhmä 502. Lisäksi voidaan maksaa aikaisempaan työkokemukseen perustuvaa kokemuslisää sekä työsuoritukseen perustuvaa suorituslisää. Työaika on kirkon hengellisen työn mukainen (työajaton).   

Koeaika  

Koeaika on 6 kuukautta.  Lisäksi virkaan valittavan on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.  

Hakuaika ja sen päättyminen  

Hakuaika 6.10.-25.10.2021 klo 12 mennessä. Hakemukset KirkkoHR:n kautta. Virka voidaan täyttää 1.1.2022 tai sopimuksen mukaan.   

Rekrytoinnin suunniteltu aikataulu  

Haastattelut järjestetään 10.11.2021 klo 15-19. Mahdolliset soveltuvuusarvioinnit järjestetään 12.11. tai 15.11.2021. Valinta virkaan tehdään lähetys- ja aikuistyön johtokunnan kokouksessa 23.11.2021.   

Lisätietoja  

Lisätietoja antavat puhelimitse pastori Sampo Kujala, puhelinaika torstai 7.10.2021 klo 13-15 ja torstai 21.10.2021 klo 9-11. puh. 040 804 9305 ja sähköpostitse lähetys- ja kansainvälisyystyön ohjaaja Paula Harju, paula.harju(at)evl.fi.   

 


Lastenohjaaja

Hämeenlinna-Vanajan seurakunta hakee toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen 1.12. alkaen (tai sopimuksen mukaan) lastenohjaajaa.
Työ on laaja-alaista kirkon lapsi- ja perhetyötä. Tehtävän sisällöt ovat vaihtelevia ja jonkin verran muokattavissa valitun vahvuuksien mukaan, esimerkiksi päiväkotiyhteistyötä, sosiaalisessa mediassa tehtävää työtä, projekteja ja lapsille sekä perheille suunnattujen ryhmien ja tapahtumien ohjaamista kerhohuoneessa, liikuntasalissa sekä metsässä sisältäen myös ilta- ja viikonlopputyötä.
Parhaat valmiudet tehtävään antaa kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto (lastenohjaaja), joka sisältää Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnan lastenohjaajan tehtävässä tarvittavan erityisosaamisen, tai muu soveltuva tutkinto, jota on täydennetty riittävillä varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan tutkinnonosilla ja joka sisältää seurakunnan lastenohjaajan tehtävässä tarvittavan erityisosaamisen.

Työaika on 38h 15min /viikossa. Tehtävässä liikutaan eri toimipisteiden välillä, joten auton käyttömahdollisuus katsotaan eduksi. Arvostamme hyviä vuorovaikutus- ja sosiaalisia taitoja, valmiutta työskennellä sosiaalisessa mediassa, musiikkiosaamista, valmiutta tiimityöskentelyyn sekä kutsumusta kirkon varhaiskasvatukseen.
Valittavan on oltava ev.lut. kirkon konfirmoitu jäsen ja ennen tehtävän vastaanottamista on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus ja rikosrekisterilain (770/1993) 6 § 2. mom. mukainen rikosrekisteriote.

Hakemukset palautetaan sähköisenä Kirkkohr:n kautta keskiviikkoon 27.10.2021 klo 15 mennessä.
Haastattelut, joihin kutsutaan erikseen, pidetään maanantaina 1.11.2021. Tehtävissä on 6 kuukauden koeaika. Tehtävien palkkaus on vaativuusryhmän 402 (KirVESTES) mukainen.

Lisätietoja antaa Kaisa Nurmi puh. 040 8049380 varmimmin ti 12.10. klo 10-15 ja ma 25.10. koko päivän
tai kaisa.nurmi@evl.fi.