Tietoa Hämeenlinnan seurakuntayhtymästä

Hämeenlinnan seurakuntayhtymä perustettiin vuonna 2009 Hämeenlinnan kaupungin kuntaliitoksen myötä. Yhtymään kuuluvat Hauhon, Hämeenlinna-Vanajan, Kalvolan ja Lammin seurakunnat. Tuuloksen seurakunta yhdistyi Lammin seurakuntaan vuoden 2019 alussa ja toimii nyt Lammin alueseurakuntana.

Seurakuntien jäsenmäärät 2019

Hauho 2 843
Hämeenlinna-Vanaja 38 343
Kalvola 2 657
Lammi 5 056
YHTEENSÄ 48 899

    
Hämeenlinnan asukasluku     67 662 (31.12.2019)
Kirkkoonkuulumisprosentti    72,3 % (31.12.2019)

Kuulakärkikynä osoittaa tilastografiikkaa. Hämeenlinnan seurakunnat.

Päätöksenteko seurakuntayhtymässä

Seurakuntayhtymää johtaa seurakuntavaaleilla valittu yhteinen kirkkovaltuusto. Sen valmisteleva ja toimeenpaneva elin on yhteinen kirkkoneuvosto. Yhteinen kirkkoneuvosto on lisäksi asettanut kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan. Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja on Lammin seurakunnan kirkkoherra Heli Ulvinen.

Tutustu päätöksentekoon seurakuntayhtymässä.

Seurakuntayhtymän organisaatio

Yhtymäorganisaation operatiivinen esimies on talousjohtaja Kai Kauppinen. Seurakuntayhtymä huolehtii hautausmaiden ja kiinteistöjen hoidosta ja kunnossapidosta, siivous- ja vahtimestaripalveluista, ateriapalveluista sekä henkilöstö- ja talouspalveluista. Muu kirkon työ on seurakuntien vastuulla.

Seurakuntayhtymän johtoryhmässä on viisi jäsentä: yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja, talousjohtaja sekä yhteisen kirkkoneuvoston valitsemat kolme muuta viranhaltijaa, joista kaksi edustaa seurakuntia ja yksi seurakuntayhtymää. Johtoryhmän jäsenet ovat yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra Heli Ulvinen (Lammin seurakunta, pj.), talousjohtaja Kai Kauppinen (yhtymä), hallintokappalainen Hanna-Leena Kevätsalo-Vuorio (Hämeenlinna-Vanaja), kirkkoherra Kimmo Reinikainen (Hämeenlinna-Vanaja) ja talouspäällikkö Ville Lehtonen (yhtymä, siht.).

Yhtymän palvelutuotanto

Henkilöstöpalveluiden työntekijöiden esimies on henkilöstöpäällikkö Hanna Pääkkönen ja talouspalveluiden työntekijöiden esimies on talouspäällikkö Ville Lehtonen.

Kiinteistötoimea johtaa kiinteistöpäällikkö Eija Rantala. Hautaustoimea johtaa hautaustoimen päällikkö Teija Marjamäki. Hautausmaiden ja kiinteistöjen hoito- ja kunnossapitotyötä tekevien tehtävänimike on erityisammattimies. Hautausmaille palkataan lisäksi vuosittain noin 50 kausityöntekijää. Työnjohtajana toimii Esa Lehtonen.

Siivous- ja vahtimestaripalveluja tuottavat vahtimestarit toimivat kaikissa seurakuntien kiinteistöissä. Heidän esimiehensä on Päivi Korpinen.

Ruokapalveluja tuottavan henkilöstön tehtävänimike on seurakuntaemäntä. Emäntien esimies on Tarja Seppänen. Ruokapalveluja tarjotaan Hämeenlinnan kantakaupungin alueella.

Tutustu yhtymän seurakuntiin