Tietoa Hämeenlinnan seurakuntayhtymästä

Hämeenlinnan seurakuntayhtymä perustettiin vuonna 2009 Hämeenlinnan kaupungin kuntaliitoksen myötä. Yhtymään kuuluvat Hauhon, Hämeenlinna-Vanajan ja Lammin seurakunnat. Tuuloksen seurakunta yhdistyi Lammin seurakuntaan vuoden 2019 alussa ja toimii nyt Lammin alueseurakuntana. Kalvolan seurakunta yhdistyi Hämeenlinna-Vanajan seurakuntaan vuoden 2023 alusta.

Seurakuntien jäsenmäärät 2022

Hauho 2 680
Hämeenlinna-Vanaja 37 083
Kalvola 2 506
Lammi 4 767
YHTEENSÄ 47 036

    
Hämeenlinnan asukasluku     68 043 (31.12.2022)
Kirkkoonkuulumisprosentti    69,1 % (31.12.2022)

Kuulakärkikynä osoittaa tilastografiikkaa. Hämeenlinnan seurakunnat.

Päätöksenteko seurakuntayhtymässä

Seurakuntayhtymää johtaa seurakuntavaaleilla valittu yhteinen kirkkovaltuusto. Sen valmisteleva ja toimeenpaneva elin on yhteinen kirkkoneuvosto. Yhteinen kirkkoneuvosto on lisäksi asettanut kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan. Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja on Lammin seurakunnan kirkkoherra Heli Ulvinen.

Tutustu päätöksentekoon seurakuntayhtymässä.

Seurakuntayhtymän organisaatio

Yhtymäorganisaation operatiivinen esimies on talous- ja hallintojohtaja. Seurakuntayhtymä huolehtii hautausmaiden ja kiinteistöjen hoidosta ja kunnossapidosta, siivous- ja vahtimestaripalveluista, ateriapalveluista sekä henkilöstö- ja talouspalveluista. Muu kirkon työ on seurakuntien vastuulla.

Seurakuntayhtymän johtoryhmässä on viisi jäsentä: yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja, talousjohtaja sekä yhteisen kirkkoneuvoston valitsemat kolme muuta viranhaltijaa, joista kaksi edustaa seurakuntia ja yksi seurakuntayhtymää. Johtoryhmän jäsenet ovat yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra Heli Ulvinen (Lammi, pj.), talous- ja hallintojohtaja Rami Jokinen, kirkkoherra Kimmo Reinikainen (Hämeenlinna-Vanaja), kirkkoherra Tapani Vanhanen (Hauho), vt. johtava kappalainen Heidi Lieke (Hämeenlinna-Vanaja), henkilöstöpäällikkö ja viestintäpäällikkö Reetta Laaksonen

Yhtymän palvelutuotanto

Talouspalveluita johtaa talous- ja hallintojohtaja. Henkilöstöpalveluita johtaa henkilöstöpäällikkö.

Kiinteistötoimea johtaa kiinteistöjohtaja Arto Turkulainen. Hautaustoimea johtaa hautaustoimen päällikkö Piia Suonpää. Hautausmaiden ja kiinteistöjen hoito- ja kunnossapitotyötä tekevien tehtävänimike on erityisammattimies. Hautausmaille palkataan lisäksi vuosittain noin 50 kausityöntekijää. Työnjohtajana toimii Esa Lehtonen ja Eerik Topi.

Siivous- ja vahtimestaripalveluja tuottavat vahtimestarit toimivat kaikissa seurakuntien kiinteistöissä. Vahtimestarien työnjohtaja on Päivi Korpinen.

Ruokapalveluja tuottavat seurakuntaemännät. Emäntien työnjohtaja on Nina Kainulainen. Ruokapalveluja tarjotaan pääsääntöisesti Hämeenlinnan kantakaupungin alueella.

Tutustu yhtymän seurakuntiin