Tietoa Hämeenlinnan seurakuntayhtymästä

Hämeenlinnan seurakuntayhtymä perustettiin vuonna 2009 Hämeenlinnan kaupungin kuntaliitoksen myötä. Yhtymään kuuluvat Hauhon, Hämeenlinna-Vanajan ja Lammin seurakunnat. Tuuloksen seurakunta yhdistyi Lammin seurakuntaan vuoden 2019 alussa ja toimii nyt Lammin alueseurakuntana. Kalvolan seurakunta yhdistyi Hämeenlinna-Vanajan seurakuntaan vuoden 2023 alusta.

Seurakuntien jäsenmäärät 2022

Hauho 2 680
Hämeenlinna-Vanaja 37 083
Kalvola 2 506
Lammi 4 767
YHTEENSÄ 47 036

    
Hämeenlinnan asukasluku     68 043 (31.12.2022)
Kirkkoonkuulumisprosentti    69,1 % (31.12.2022)

Kuulakärkikynä osoittaa tilastografiikkaa. Hämeenlinnan seurakunnat.

Päätöksenteko seurakuntayhtymässä

Seurakuntayhtymää johtaa seurakuntavaaleilla valittu yhteinen kirkkovaltuusto. Sen valmisteleva ja toimeenpaneva elin on yhteinen kirkkoneuvosto. Yhteinen kirkkoneuvosto on lisäksi asettanut kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan. Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja on Lammin seurakunnan kirkkoherra Heli Ulvinen.

Tutustu päätöksentekoon seurakuntayhtymässä.

Seurakuntayhtymän organisaatio

Yhtymäorganisaation operatiivinen esimies on talous- ja hallintojohtaja. Seurakuntayhtymä huolehtii hautausmaiden ja kiinteistöjen hoidosta ja kunnossapidosta, siivous- ja vahtimestaripalveluista, ateriapalveluista sekä henkilöstö- ja talouspalveluista. Muu kirkon työ on seurakuntien vastuulla.

Seurakuntayhtymän johtoryhmässä on viisi jäsentä: yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja, talousjohtaja sekä yhteisen kirkkoneuvoston valitsemat kolme muuta viranhaltijaa, joista kaksi edustaa seurakuntia ja yksi seurakuntayhtymää. Johtoryhmän jäsenet ovat yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra Heli Ulvinen (Lammi, pj.), vt. talous- ja hallintojohtaja Virpi Hernesaho, kirkkoherra Kimmo Reinikainen (Hämeenlinna-Vanaja), kirkkoherra Tapani Vanhanen (Hauho), johtava kappalainen Hanna-Leena Kevätsalo-Vuorio (Hämeenlinna-Vanaja), henkilöstöpäällikkö ja viestintäpäällikkö Reetta Laaksonen

Yhtymän palvelutuotanto

Talouspalveluita johtaa talous- ja hallintojohtaja. Henkilöstöpalveluita johtaa henkilöstöpäällikkö.

Kiinteistötoimea johtaa kiinteistöjohtaja Arto Turkulainen. Hautaustoimea johtaa hautaustoimen päällikkö Piia Suonpää. Hautausmaiden ja kiinteistöjen hoito- ja kunnossapitotyötä tekevien tehtävänimike on erityisammattimies. Hautausmaille palkataan lisäksi vuosittain noin 50 kausityöntekijää. Työnjohtajana toimii Esa Lehtonen ja Eerik Topi.

Siivous- ja vahtimestaripalveluja tuottavat vahtimestarit toimivat kaikissa seurakuntien kiinteistöissä. Vahtimestarien työnjohtaja on Päivi Korpinen.

Ruokapalveluja tuottavat seurakuntaemännät. Emäntien työnjohtaja on Nina Kainulainen. Ruokapalveluja tarjotaan pääsääntöisesti Hämeenlinnan kantakaupungin alueella.

Tutustu yhtymän seurakuntiin