Viranhaltijapäätökset ja kuulutukset

1.7.2023 voimaan tulevan uuden kirkkolain myötä viranhaltijapäätökset ja kuulutukset julkaistaan ja pidetään nähtävillä seurakunnan verkkosivuilla. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä siitä, kun päätös on julkaistu verkkosivuilla. Oikaisuvaatimuksessa muutoksenhakuaika on 14 päivää.

Viranhaltijapäätökset

Hautaustoimen päällikön päätös 26.9.2023 § 5 Hautainhoitorahaston ryhmäkasvien hankinta kesälle 2024