Kiinteistöstrategia

Kiinteistöstrategian tavoite on varmistaa ja turvata seurakuntayhtymän ydintoimintaa palvelevat tarkoituksenmukaiset sekä turvalliset ja terveelliset toimintatilat.

Tavoitteisiin pyritään seurakuntien ja seurakuntayhtymän toiminnan, seurakunnan kulttuuriperinnön ja paikallisidentiteetin sekä talouden näkökulmasta. Kiinteistöstrategian tavoitteiden määrittämisessä otetaan huomioon seurakuntien tulevaisuuden näkymät.

Kiinteistöstrategia on kuvaus konkreettisista keinoista, joilla seurakunnan kiinteistöjen ja rakennusten omistamista ja ylläpitoa sekä tilojen käyttöä voidaan kehittää ja tehostaa visiossa määritellyn tavoitetilan saavuttamiseksi.

Kirkkohallituksen kiinteistöstrategiamalli ja -ohje

Kirkkohallituksen täysistunto hyväksyi kokouksessaan 23.2.2021 seurakunnille ja seurakuntayhtymille tarkoitetun kiinteistöstrategiamallin ja -ohjeen. Materiaalin on tuottanut kirkkohallituksen virastokollegion lokakuussa 2020 asettama työryhmä. Seurakuntataloudet voivat käyttää kiinteistöstrategiamallia pohjana omalle kiinteistöstrategialleen ja soveltaa sitä seurakuntatalouden koon ja tarpeen mukaan. Tavoitteena on, että kaikki seurakuntataloudet työstävät kymmenen vuotta tulevaisuuteen ulottuvan vision ja sille toimivan kiinteistöstrategian.

Kiinteistöstrategian päivittäminen

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta kokouksessaan 15.8.2023 päätti käynnistää Hämeenlinnan seurakuntayhtymän kiinteistöstrategian päivittämisen ja perustaa kiinteistöstrategian päivitys -työryhmän. Työryhmä valmistelee ja ohjaa kiinteistöstrategian päivittämistä. Kiinteistöstrategia päivitetään kirkkohallituksen kiinteistöstrategiamallin ja -ohjeen mukaisesti. 

Kiinteistöstrategian päivitys -työryhmä

Kiinteistöstrategian päivitys -työryhmään nimettiin jäsenet sekä luottamushenkilöistä että seurakuntien ja yhtymän työntekijöistä. Työryhmällä on mahdollisuus kutsua asiantuntijoita ja työntekijöitä kokouksiinsa kuultavaksi.  

Työryhmä valmistelee ja ohjaa kiinteistöstrategian päivittämistä.

Jäsenet: Iija Filén (Hml-Van), Virpi Hernesaho (yhtymä), Kari Heiskanen (Hml-Van), Antti Hieta (Hml-Van), Mari Huostila (Lammi), Reetta Laaksonen (Hml-Van), Eija Rantala (yhtymä), Kimmo Reinikainen (Hml-Van), Sari Salminen (Hauho), Satu Suonperä (Hml-Van), Heli Ulvinen (Lammi), Tapani Vanhanen (Hauho).

Kiinteistöstrategia 2017-2022

Hämeenlinnan seurakuntayhtymän kiinteistöstrategian on yhteinen kirkkovaltuusto hyväksynyt vuosille 2017-2022. 

Strategiatyötä tehtiin syksyllä 2017 ja keväällä 2018 kokoontui kolme avainhanketyöryhmää: Tulevaisuuden seurakuntatalot, Kiinteistöjen kehittäminen ja Leirikeskukset. Työryhmät saivat työnsä päätökseen vuoden 2018 lopussa. Alta löydät jokaisen työryhmän laatiman loppuraportin.

rakennuskaava