Hämeenlinnan seurakuntayhtymän henkilöstö

Hämeenlinnan seurakuntayhtymässä on noin 135 vakituista työntekijää. Kesäaikaan työntekijöitä on noin 200.

Henkilöstön määrä työaloittain

Henkilöstötaulukko 31.12.2020 tilanteen mukaan.
Henkilöstö Hauho Hml-Vanaja Kalvola Lammi Yhtymä Yht.
Papisto 2 16 1 3   22
Sairaalasielunhoito   2       2
Perheneuvonta   5       5
Kirkkomuusikot 1 6 1 2   10
Diakoniatyö 1 10 1 1   13
Nuorisotyö   9 1 1   11
Lapsityö 1 14 2 3   20
Lähetystyö   2       2
Viestintä   2   1   3
Hallinto- ja toimistotyö 1 6 1 1 6 15
Erityisammattimiehet         12 12
Kiinteistöhallinto ja työnjohto         6 6
Kiinteistö- ja kirkonpalvelu         12 12
Yhteensä 6 74 7 12 36 135

 

Muita tietoja henkilöstöstä

Henkilöstön keski-ikä on 49,6 vuotta. Naisten keski-ikä on 49,5 vuotta ja miesten 49,8 vuotta.

Naisia 70,4 % ja miehiä 29,6 %.