Hämeenlinnan seurakuntayhtymän henkilöstö

Hämeenlinnan seurakuntayhtymässä on noin 140 vakituista työntekijää. Kesäaikaan työntekijöitä on noin 200.

Henkilöstön määrä työaloittain

Henkilöstö Hauho Hml-Vanaja Kalvola Lammi Tuulos Yhtymä Yht.
Papisto 2 17 1 3 1 0 24
Perheneuvonta 0 4 0 0 0 0 4
Sairaalasielunhoito 0 2 0 0 0 0 2
Kirkkomusiikki 1 6 1 1 1 0 10
Diakoniatyö 1 12 1 1 0 0 15
Nuorisotyö 0 8 1 1 0 0 10
Lapsityö 1 16 2 2 0 0 21
Lähetystyö 0 1 0 0 0 0 1
Viestintä 0 2 0 1 0 0 3
Hallinto- ja toimistotyö 1 9 1 1 0 6 18
Erityisammattimiehet 0 0 0 0 0 11 11
Kiinteistö hallinto ja työnjohto 0 0 0 0 0 7 7
Kiinteistö ja kirkonpalvelus 0 0 0 0 0 13 13
Yhteensä 6 77 7 10 2 37

139

* Tiedot 31.12.2018 henkilömäärän mukaan

Muita tietoja henkilöstöstä

Henkilöstön keski-ikä on 49,2 vuotta. Naisten keski-ikä on 49,1 vuotta ja miesten 49,5 vuotta.

Naisia 68 % ja miehiä 32 %.