Hämeenlinnan seurakuntayhtymän henkilöstö

Hämeenlinnan seurakuntayhtymässä on noin 140 vakituista työntekijää. Kesäaikaan työntekijöitä on noin 200.

Henkilöstön määrä työaloittain

Henkilöstötaulukko 31.12.2019 tilanteen mukaan.
Henkilöstö Hauho Hml-Vanaja Kalvola Lammi Yhtymä Yht.
Papisto 2 16 1 3   22
Sairaalasielunhoito   2       2
Perheneuvonta   5       5
Kirkkomuusikot 1 6 1 2   10
Diakoniatyö 1 11 1 1   14
Nuorisotyö   9 1 1   11
Lapsityö 1 16 2 3   22
Lähetystyö   2       2
Viestintä   2   1   3
Hallinto- ja toimistotyö 1 9 1 1 6 18
Erityisammattimiehet         12 12
Kiinteistöhallinto ja työnjohto         6 6
Kiinteistö ja kirkonpalvelus         13 13
Yhteensä 6 78 7 12 37 140

 

Muita tietoja henkilöstöstä

Henkilöstön keski-ikä on 48,3 vuotta. Naisten keski-ikä on 47,7 vuotta ja miesten 49,9 vuotta.

Naisia 71,4 % ja miehiä 28,6 %.