Hämeenlinnan seurakuntayhtymän henkilöstö

Hämeenlinnan seurakuntayhtymässä on noin 134 vakituista työntekijää. Kesäaikaan työntekijöitä on noin 200.

Henkilöstön määrä työaloittain

Henkilöstötaulukko 31.12.2021 tilanteen mukaan.
Henkilöstö Hauho Hml-Vanaja Kalvola Lammi Yhtymä Yht.
Papisto 2 16 1 3   22
Sairaalasielunhoito   2       2
Perheneuvonta   5       5
Kirkkomuusikot 1 6 1 2   10
Diakoniatyö 1 11 1 1   14
Nuorisotyö   9 1 1   11
Lapsityö 1 14 2 3   20
Lähetystyö   1       1
Viestintä   3   1   4
Hallinto- ja toimistotyö 1 5 1 1 5 13
Erityisammattimiehet         13 13
Kiinteistöhallinto ja työnjohto         7 7
Kiinteistö- ja kirkonpalvelu         11 11
Yhteensä 6 73 7 12 36 134