Hämeenlinnan seurakuntayhtymän henkilöstö

Hämeenlinnan seurakuntayhtymässä on noin 142 vakituista työntekijää. Kesäaikaan työntekijöitä on noin 200.

Henkilöstön määrä työaloittain

Henkilöstötaulukko 31.12.2023 tilanteen mukaan.
Henkilöstö Hml-Vanaja Hauho Lammi Yhtymä Yht.
Papisto 16 2 3   21
Sairaalasielunhoito 3       3
Perheneuvonta 5       5
Kirkkomuusikot 7 1 2   10
Diakoniatyö 12 1 1   14
Nuorisotyö 11   1   12
Lapsityö 15 1 3   19
Lähetys- ja vapaaehtoistyö 2       2
Viestintä 3   1   4
Hallinto- ja toimistotyö 6 1 1 6 14
Erityisammattimiehet       13 13
Kiinteistö- ja hautaustoimen
hallinto ja työnjohto
      10 10
Kiinteistö- ja kirkonpalvelu       11 11
Muut seurakuntatyöntekijät       4 4
Yhteensä 80 6 12 44 142