Hämeenlinnan seurakuntayhtymän henkilöstö

Hämeenlinnan seurakuntayhtymässä on noin 139 vakituista työntekijää. Kesäaikaan työntekijöitä on noin 200.

Henkilöstön määrä työaloittain

Henkilöstötaulukko 31.12.2022 tilanteen mukaan.
Henkilöstö Hml-Vanaja Hauho Kalvola Lammi Yhtymä Yht.
Papisto 15 2 1 3   21
Sairaalasielunhoito 2         2
Perheneuvonta 5         5
Kirkkomuusikot 6 1 1 2   10
Diakoniatyö 11 1 1 1   14
Nuorisotyö 10   1 1   12
Lapsityö 14 1 2 3   20
Lähetystyö 2         2
Viestintä 3     1   4
Hallinto- ja toimistotyö 6 1 1 1 7 16
Erityisammattimiehet         13 13
Kiinteistöhallinto ja työnjohto         8 8
Kiinteistö- ja kirkonpalvelu         9 9
Muut seurakuntatyöntekijät         3 3
Yhteensä 74 6 7 12 40 139