Yhteinen kirkkoneuvosto

Yhteinen kirkkoneuvosto valmistelee ja panee toimeen yhteisen kirkkovaltuuston päätökset. Kirkkoneuvoston toimikausi on kaksivuotinen.

Neuvostossa on 15 jäsentä ja ne jakautuvat seurakuntien välillä seuraavasti:

  • Hämeenlinna-Vanajan seurakunta 11 paikkaa
  • Hauhon seurakunta 1 paikka
  • Kalvolan seurakunta 1 paikka
  • Lammin seurakunta 2 paikkaa. 

Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii kirkkoherra Heli Ulvinen. Varapuheenjohtaja on Aulis Ansaharju (varajäsen Juha Isosuo). Neuvoston sihteerinä toimii vt. talousjohtaja Ville Lehtonen.

Jokaisella neuvoston jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen, joka on merkitty alla olevassa listassa sulkuihin.

Yhteisen kirkkoneuvoston jäsenet 2021-2022

Hauhon seurakunta: Ville Honkasaari (Matti Rantti)

Hämeenlinna-Vanajan seurakunta: Iija Filén (Raija-Leena Löövi), Jussi Hanska (Mikko Hieta), Riitta Hietanen (Leena Pietilä), Anna-Kaisa Häppölä (Kirsi Tikka), Timo Kaunisto (Ville Vihriälä), Heikki Lindroth (Antti Ahonen), Outi Pänkäälä (Anneli Marttila), Helge Saarinen (Juha Laurila) ja Jurkka Sipilä (Juuso Ahonen)

Kalvolan seurakunta: Heikki Koskela (Esko Nyyssönen)

Lammin seurakunta: Jari Eerola (Hannu Silpola) ja Sinikka Lindholm (Sinikka Hakala)

Luottamushenkilöiden yhteystiedot.