Kuulutukset

Hämeenlinnan seurakuntien julkisesti nähtävillä olevat esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan Domus-järjestelmässä. Asiakirjat ovat nähtävillä sen ajan kuin kirkkolaki määrää. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä vähintään oikaisuvaatimuksen tai valituksen tekemiselle varatun ajan.

Uuden kirkkolain (652/2023) mukaan seurakunnassa nähtävillä olevat kutsut, kuulutukset, pöytäkirjat ja päätökset julkaistaan julkisessa tietoverkossa. Nähtävillä pidettävään pöytäkirjaan ja viranhaltijapäätökseen liitetään muutoksenhakuohjeet eli oikaisuvaatimusohjeet tai valitusosoitus (KL 10:23).

K U U L U T U S

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan 4.6.2024 pitämän kokouksen pöytäkirja on nähtävänä Domus-järjestelmässä 10.6.-26.6.2024.

Yhteisen kirkkoneuvoston 30.5.2024 pitämän kokouksen pöytäkirja on nähtävänä Domus-järjestelmässä 5.6.-23.6.2024.

Yhteisen kirkkovaltuuston 23.5.2024 pitämän kokouksen pöytäkirja on nähtävänä Domus-järjestelmässä 28.5.-25.6.2024.