Kuulutukset

Hämeenlinnan seurakuntien julkisesti nähtävillä olevat esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan Domus-järjestelmässä. Asiakirjat ovat nähtävillä sen ajan kuin kirkkolaki määrää. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä vähintään oikaisuvaatimuksen tai valituksen tekemiselle varatun ajan.

Uuden kirkkolain (652/2023) mukaan seurakunnassa nähtävillä olevat kutsut, kuulutukset, pöytäkirjat ja päätökset julkaistaan julkisessa tietoverkossa. Nähtävillä pidettävään pöytäkirjaan ja viranhaltijapäätökseen liitetään muutoksenhakuohjeet eli oikaisuvaatimusohjeet tai valitusosoitus (KL 10:23).

K U U L U T U S

Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto kokoontuu torstaina 23. päivänä toukokuuta 2024 klo 18.00 Poltinahon seurakuntatalon kirkkosalissa, Turuntie 34, Hämeenlinna. Esityslista on nähtävänä 16.-23.5.2024 Domus-järjestelmässä.

Kuulutus: Yhteisen kirkkovaltuuston kokous 23.5.2024

Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston 25.4.2024 pitämän kokouksen pöytäkirja on nähtävänä Domus-järjestelmässä 2.5.-17.5.2024.