Ajankohtaista

Tältä sivulta löydät Hämeenlinnan seurakuntayhtymän uutiset.

Uutislistaukseen

Valtuusto valitsi yhteisen kirkkoneuvoston jäsenet vuosiksi 2021–2022

Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto valitsi kokouksessaan 4. helmikuuta keskuudestaan puheenjohtajan sekä yhteisen kirkkoneuvoston ja kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan jäsenet ja varajäsenet ja vuosiksi 2021–2022.

Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajana vuosina 2021-2022 jatkaa Antti Hieta ja varapuheenjohtajana Terhi Sortila.

Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajaksi vuosiksi 2021–2022 Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli on määrännyt Lammin seurakunnan kirkkoherran Heli Ulvisen. Tuomiokapituli päätti asiasta kokouksessaan 18. marraskuuta. 

Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi vuosiksi 2021–2022 valittiin Aulis Ansaharju ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Juha Isosuo.

Yhteinen kirkkoneuvosto johtaa, valmistelee ja esittelee

Yhteinen kirkkoneuvosto (YKN) on yhteisen kirkkovaltuuston alainen valmistelu-, toimeenpano- ja hallintoelin. Hämeenlinnassa siihen kuuluu tuomiokapitulin määräämän puheenjohtajan ja kirkkovaltuuston valitseman varapuheenjohtajan lisäksi 13 jäsentä.

YKN:n varsinaiset jäsenet vuosiksi 2021-2022 ovat (suluissa henkilökohtaiset varajäsenet):

Heli Ulvinen, pj.
Aulis Ansaharju, vpj. (Juha Isosuo)
Iija Filén (Raija-Leena Löövi)
Jussi Hanska (Mikko Hieta)
Riitta Hietanen (Leena Pietilä)
Jurkka Sipilä (Juuso Ahonen)
Outi Pänkäälä (Anneli Marttila)
Helge Saarinen (Juha Laurila)
Anna-Kaisa Häppölä (Kirsi Tikka)
Heikki Lindroth (Antti Ahonen)
Timo Kaunisto (Ville Vihriälä)
Heikki Koskela (Esko Nyyssönen)
Ville Honkasaari (Matti Rantti)
Jari Eerola (Hannu Silpola)
Sinikka Lindholm (Sinikka Hakala)

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta vastaa seurakuntayhtymän kiinteistöistä ja rakennuksista

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta vastaa seurakuntayhtymän kiinteistöjen, rakennusten ja kaluston sekä maa- ja metsäalueiden kunnossapidossa. Näihin liittyvät korjaukset ja hankinnat ovat johtokunnan vastuulla. Myös seurakuntayhtymän omistamat hautausmaat ja hautaamiseen liittyvien palvelujen ja tehtävien hoidosta huolehtiminen kuuluu johtokunnalle.

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan jäsenet vuosiksi 2021-2022 ovat (suluissa henkilökohtaiset varajäsenet):

Hannu Fagerlund, pj. (Hannu Kivelä)
Erkki Jaalama (Kalervo Aaltonen)
Marja-Leena Nykänen (Jaana Rusko-Laitinen)
Jukka Saario (Matti Virolainen)
Sara Syyrakki (Iija Filén)
Mika Einiö (Jari Nurmi)
Pia-Nina Mohr (Sara Kaloinen)
Ville Vihriälä (Lauri Lindqvist)
Mari Huostila (Ulla Kartano)
Liisa Ilonen-Teivonen (Tiia Nurminen)
Olli Ilomäki (Heikki Koskela)
 

5.2.2021 11.16