Luottamushenkilöt

Hämeenlinnan seurakuntayhtymällä on kolme luottamushenkilöelintä, jotka päättävät muun muassa seurakuntien talousasioista ja kiinteistöistä.

Yhteinen kirkkovaltuusto käyttää seurakuntayhtymän ylintä päätösvaltaa. Sen valmistelevana ja toimeenpanevana elimenä toimii yhteinen kirkkoneuvosto.

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta valmistelee kiinteistöihin ja hauta-asioihin liittyvät päätökset.

Alasivuilta löydät yhtymän luottamushenkilöt toimielimittäin. Lisäksi jokaisella seurakunnalla on oma seurakuntaneuvosto, joka päättää seurakunnan asioista. Heidän yhteystietonsa löydät seurakuntien sivuilta.

Hauhon seurakuntaneuvosto

Hämeenlinna-Vanajan seurakuntaneuvosto

Kalvolan seurakuntaneuvosto

Lammin seurakuntaneuvosto

Yhteystietojen päivitys on kesken. Päivitämme tiedot mahdollisimman pian. 

T


Hauhon seurakunta

Hauhon seurakuntaneuvosto

Hauhon seurakunta

Hauhon seurakuntaneuvosto

V


Hämeenlinna-Vanajan seurakunta

Hämeenlinna-Vanajan seurakuntaneuvosto, Yhteinen kirkkovaltuusto, Lapsi- ja nuoristotyön johtokunnan puheenjohtaja

Hämeenlinna-Vanajan seurakunta

Diakoniatyön johtokunta

Hämeenlinna-Vanajan seurakunta

Hämeenlinna-Vanajan seurakuntaneuvosto, Yhteinen kirkkovaltuusto, Lähetys- ja aikuistyön johtokunta

Hauhon seurakunta

Hauhon seurakuntaneuvosto

Lammin seurakunta

Lammin seurakuntaneuvosto

Hämeenlinna-Vanajan seurakunta

Lähetys- ja aikuistyön johtokunta

Kalvolan seurakunta

Kalvolan seurakuntaneuvosto