Ajankohtaista

Tältä sivulta löydät Hämeenlinnan seurakuntayhtymän uutiset.

Uutislistaukseen

Ympäristödiplomi Hämeenlinnan seurakunnille

Kirkkohallitus on myöntänyt Hämeenlinnan seurakunnille Kirkon ympäristödiplomin. Diplomi on voimassa viisi vuotta.

Vihreä maapallo, jossa lukee Meillä on kirkon ympäristödiplomi!

Kirkon ympäristödiplomi on järjestelmä, jonka avulla seurakunnat ja seurakuntayhtymät voivat parantaa ympäristöasioiden hoitoa. Diplomin saaminen on osoitus siitä, että Hämeenlinnan seurakunnat ovat toteuttaneet ympäristöohjelmaa täyttäen ympäristödiplomin vaatimukset ja kehittävät toimintaansa edelleen. Kirkon ympäristödiplomi on osa Hiilineutraali kirkko 2030 -tavoitetta, jonka avulla Suomen evankelisluterilainen kirkko osallistuu ilmastotalkoisiin.

Ympäristöohjelma ohjaa työtä

Seurakuntien ympäristötyö ei ole tapahtunut hetkessä ja ympäristödiplomiin liittyvät toimet onkin aloitettu jo vuonna 2020, jolloin seurakuntayhtymässä laadittiin ympäristökatselmus lähtötilanteen kartoittamiseksi. Seuraavana vuonna Yhteinen kirkkoneuvosto päätti lähteä hakemaan Kirkon ympäristödiplomia ja nimesi vastuutyöryhmän valmistelemaan ympäristötyötä. Vastuutyöryhmä koostui sekä luottamushenkilöistä että työntekijöistä. 7

- Erityisesti haluamme kiittää luottamushenkilöämme Mikko Hietaa, jonka johdolla laadimme koko seurakuntayhtymälle ympäristöohjelman vuosille 2023–2027, kertoo Hämeenlinna seurakuntayhtymän ympäristövastaavana toimiva hautaustoimen päällikkö Piia Suonpää.

Ympäristöohjelman lisäksi työssä käytettiin apuna katselmustaulukkoa, joka koostui 10 eri osa-alueesta: hallinto, toiminta ja talous, ympäristökasvatus, jätehuolto ja kiertotalous, ruoka ja keittiöt, energia, kiinteistöt ja kiinteistöhuolto, hautausmaat ja viheralueet, metsät ja muut luonnonalueet ja liikenne. Seurakuntien toiminnassa ilmastopäästöjä tulee varsinkin kiinteistöjen lämmittämisestä, sähkönkulutuksesta, liikkumisesta ja hankinnoista. Seurakuntayhtymä omistaa noin 900 hehtaaria metsää, jonka toimii ns. hiilinieluna.

- Ympäristöön liittyviä kehityskohteita on edelleen paljon, mutta monia konkreettisia asioita on jo saatu aikaan, kun jokainen työala on kantanut oman kortensa kekoon.

Toimivan ympäristöjärjestelmän avulla kaikki seurakunnan toimintaan osallistuvat tietävät oman toimintansa ympäristövaikutukset. Ympäristöohjelman noudattaminen tarkoittaakin ympäristönäkökulman huomioimista kaikessa toiminnassa.

- Hyvin konkreettinen asia on tietenkin ilmastoystävällisemmän ruoan tai Reilun kaupan tuotteiden suosiminen, hävikkiruoan jakelu ja kierrätys. Toisaalta ympäristötyöhön liittyy myös isoja asioita ja linjauksia kuten kiinteistöjen öljylämmityksistä luopuminen tai metsänhoidolliset asiat, Suonpää listaa.

Kirkko luo toivoa

Kestävän kehityksen teemat ovat esillä seurakuntien toiminnassa ympäri vuoden. Suomen evankelisluterilainen kirkko laati jo vuonna 2008 ilmasto-ohjelman, joka antaa seurakunnille teologisia lähtökohtia ja käytännön suosituksia ilmastotalkoisiin. Sen keskeisiä lähtökohtia ovat kiitollisuus, kunnioitus ja kohtuus.

- Ympäristötyölle on myös teologiset perusteet. Luonnosta huolehtiminen on seurakunnalle sen perustehtäviä. Usein unohtuu, että ympäristötyön perusta lasketaan ihan Raamatun alkulehdillä, viljele ja varjele, kuvailee Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan kirkkoherra Kimmo Reinikainen.

Hämeenlinna-Vanjan seurakunta on panostanut erityisesti ympäristökasvatukseen ja -toimintaan. Erilaiset ulkona kokoontuvat ryhmät, pyhiinvaellusreitit ja tapahtumat tukevat seurakunnan ympäristötoimintaa.

- Kirkon arvot ja asenne ympäristötyötä kohtaan voivat olla vahvuuksiamme yhteiskunnan keskellä. Haluamme kannustaa kaikkia sitoutumaan ilmastotalkoisiin ja miettimään, mitä hyviä asioita omassa toiminnassa on tai mitä voisi muuttaa, jotta elämä olisi kestävämpää. Haluamme myös tuoda esiin toivon sanomaa ilmastoahdistuksen keskellä ja rohkaista kaikkia mukaan ilmastotyöhön, Reinikainen summaa.

 

Lisätiedot:

Piia Suonpää, Hämeenlinnan seurakuntayhtymä, ympäristövastaava ja hautaustoimen päällikkö, piia.suonpaa@evl.fi, p. 040 804 9440

Kimmo Reinikainen, Hämeenlinna-Vanajan seurakunta, kirkkoherra, kimmo.reinikainen@evl.fi, p. 040 804 9330

14.2.2024 10.04