Ajankohtaista

Tältä sivulta löydät Hämeenlinnan seurakuntayhtymän uutiset.

Uutislistaukseen

Yhteinen kirkkovaltuusto edisti rakennushankkeita vuoden viimeisessä kokouksessa

Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto piti nelivuotiskautensa viimeisen kokouksen torstaina 15.12.2022.

Uuden seurakuntatalon suunnittelu etenee

Yhteinen kirkkovaltuusto teki päätöksiä koskien Rauhankadulle rakennettavaa uutta seurakuntataloa. Valtuusto hyväksyi hankkeen tilaohjelman, hanketekijät, tilojen tarkastelun ja alustavan hankintahinnan hankesuunnitelman lähtötiedoiksi. Lisäksi valtuusto päätti perustaa hankkeelle ohjausryhmän, jonka jäseniksi nimetään luottamushenkilöitä, työntekijöitä sekä edustaja nuorten vaikuttajaryhmästä.  

Seurakuntatalon alustava kustannus on hieman yli 18 miljoonaa. Varsinaisen seurakuntatalon osuus on noin 11 miljoonaa ja mahdollisen asunto-osan osuus noin 7 miljoonaa.

Rauhankatu 14 kaavamuutoshakemus on tehty ja siitä on käyty keskusteluja kaupungin kanssa.

Hämeenlinnan kirkon muutossuunnittelu

Hämeenlinnan kirkon muutossuunnittelun käynnistäminen sai myös yhteiseltä kirkkovaltuustolta siunauksen. Kirkon muutossuunnittelulle päätettiin perustaa ohjausryhmä, joka koostuu sekä luottamushenkilöistä että työntekijöistä. Ensi vuoden budjettiin varattiin 30 000 euron määräraha, jolla on tarkoitus kustantaa arkkitehtipiirustukset ja rakennesuunnitelmat.

15.12.2022 20.43