Luottamushenkilöt

Hämeenlinnan seurakuntayhtymällä on kolme luottamushenkilöelintä, jotka päättävät muun muassa seurakuntien talousasioista ja kiinteistöistä.

Yhteinen kirkkovaltuusto käyttää seurakuntayhtymän ylintä päätösvaltaa. Sen valmistelevana ja toimeenpanevana elimenä toimii yhteinen kirkkoneuvosto.

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta valmistelee kiinteistöihin ja hauta-asioihin liittyvät päätökset.

Alasivuilta löydät yhtymän luottamushenkilöt toimielimittäin. Lisäksi jokaisella seurakunnalla on oma seurakuntaneuvosto, joka päättää seurakunnan asioista. Heidän yhteystietonsa löydät seurakuntien sivuilta.

Hauhon seurakuntaneuvosto

Hämeenlinna-Vanajan seurakuntaneuvosto

Kalvolan seurakuntaneuvosto

Lammin seurakuntaneuvosto

Yhteystietojen päivitys on kesken. Päivitämme tiedot mahdollisimman pian. 

N


Kalvolan seurakunta

Kalvolan seurakuntaneuvosto, Yhteinen kirkkovaltuusto

O


Hämeenlinna-Vanajan seurakunta

Hämeenlinna-Vanajan seurakuntaneuvosto, Yhteinen kirkkovaltuusto, Sairaalasielunhoidon yhteisjohtokunnan puheenjohtaja

P


Hämeenlinna-Vanajan seurakunta

Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta

Hämeenlinna-Vanajan seurakunta

Hämeenlinna-Vanajan seurakuntaneuvosto, Yhteinen kirkkovaltuusto, Jumalanpalvelus- ja musiikkityön johtokunnan puheenjohtaja

Hämeenlinna-Vanajan seurakunta

Yhteinen kirkkovaltuusto, Lähetys- ja aikuistyön johtokunta

Hämeenlinna-Vanajan seurakunta

Yhteinen kirkkoneuvosto, Yhteinen kirkkovaltuusto

R


Hämeenlinna-Vanajan seurakunta

Lähetys- ja aikuistyön johtokunta

Hauhon seurakunta

Hauhon seurakuntaneuvosto, Yhteinen kirkkovaltuusto,

Hämeenlinna-Vanajan seurakunta

Yhteinen kirkkovaltuusto

Hauhon seurakunta

Hauhon seurakuntaneuvosto, Yhteinen kirkkovaltuusto