Seurakuntayhtymän tulos auttaa varautumaan investointeihin

Julkaistu 16.04.2018

Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi tilinpäätöksen vuodelta 2017, joka ylsi 897 000 euron ylijäämään. Seurakuntayhtymän tilintarkastus suoritettiin 12. huhtikuuta. Yhteinen kirkkovaltuusto käsittelee tilinpäätöksen kokouksessaan 14. kesäkuuta.

Kirkollisverojen tuotto aleni edellisestä vuodesta 161 000 euroa, mutta sijoituksista saatiin tuottoa 325 000 euroa budjetoitua enemmän. Yhtymätasolla säästöä talousarvioon verrattuna syntyi 612 000 euroa, josta noin puolet henkilöstökuluista. Henkilöstökulujen vähennys selittyy muun muassa kilpailukykysopimuksen mukaisella lomapalkan pienenemisellä ja lomapalkkavelan kirjaamiskäytännön muutoksella.

Vuosi 2017 oli seurakuntien toiminnassa vilkas. Vuotta värittivät sekä itsenäisen Suomen satavuotisjuhlat että luterilaisille merkittävä reformaatio 500 -merkkivuosi. Näihin teemoihin liittyvistä kertaluonteisista tapahtumista huolimatta seurakunnat toimivat hyvin talousarvion puitteissa. Sankarihauta-alueet kunnostettiin itsenäisyyden juhlavuoden muistoksi ja sankarihauta-alueille toteutettiin sini-valkoiset istutukset. Seurakuntayhtymälle hyväksyttiin keväällä 2017 kiinteistöstrategia, jonka pohjalta asetetut avainhanketyöryhmät ovat jatkaneet konkreettisten hankkeiden valmistelua strategian pohjalta.

Seurakuntayhtymän rahoitustilanne on vakaa. Rahastoitua sijoitusvarallisuutta oli tilinpäätöshetkellä 9,3 miljoonaa euroa. Seurakuntayhtymällä ei ole pitkäaikaista velkaa. Epävarmuutta tulevaisuudennäkymiin tuo kirkon jäsenkehitys sekä kiinteistöjen investointitarpeet. Hämeenlinnan seurakuntiin kuului viime vuonna 74,3 prosenttia kaupungin asukkaista. Alhaisen syntyvyyden ja kaupungin heikon väestökehityksen vuoksi jäsenmäärä on tasaisesti laskenut. Vuonna 2017 Hämeenlinnan seurakunnista erosi 611 jäsentä, kun samana aikana jäseneksi liittyi 188 henkilöä. Jäsenistöstä poistui hautaan siunaamisen kautta 638 jäsentä, kun kasteessa uusia jäseniä liitettiin 441. Kiinteistöstrategian avainhankkeiden etenemisen myötä seurakuntayhtymän on varauduttava tulevina vuosina investointeihin. Ylijäämäinen tulos antaa tähän hyvät lähtökohdat.

Tilaa uutiskirje

Kotikirkko-lehden uutiskirjeen tilaajana saat ajankohtaista tietoa Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan toiminnasta. Uutiskirje toimitetaan ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen 4-8 kertaa vuodessa. Voit perua tilauksen koska tahansa kirjeen lopussa olevasta linkistä.