Kirkkovaltuusto hyväksyi kiinteistöstrategian

Julkaistu 23.05.2017

Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto on hyväksynyt yksimielisesti kirkon kiinteistöpäätöksiä ohjaavan kiinteistöstrategian kokouksessaan tiistaina 23. toukokuuta.

Poimintoja strategian linjauksista:

  • Kiinteistöistä päätettäessä tulee kuunnella eri-ikäisiä tilojen käyttäjiä
  • Seurakuntien tulee voida käyttää tiloja koko yhtymän alueella seurakuntarajoista välittämättä
  • Vähäisen käyttöasteen tai rajoitettujen käyttömahdollisuuksien tiloista pyritään luopumaan tai käyttöastetta nostetaan
  • Tilojen hankinnassa selvitetään yhteiskäyttömahdollisuudet muiden toimijoiden kanssa ennen päätöksentekoa
  • Tilatarpeet ratkaistaan nykyistä enemmän vuokraamalla omistuksen sijaan
  • Asunnoista ja tarpeettomien tonttien omistuksesta luovutaan suunnitelmallisesti tulevien vuosien aikana

Salkut ohjaavat kiinteistöpäätösten valmistelua

Lähes kaikissa seurakuntataloissa on odotettavissa peruskorjaustarpeita tulevan kymmenen vuoden aikana. Strategiatyön osana kaikki yhtymän kiinteistöt, yhteensä 63 kappaletta, ryhmiteltiin kuntoluokituksen perusteella niin sanottuihin salkkuihin.

Kiinteistöjen salkutuksella neljään luokkaan halutaan ohjata kiinteistömassan suunnitelmallista hallintaa, vaikka salkuttaminen ei olekaan suoraviivainen toimenpideohjelma. Jokaisen yksittäisen kiinteistön osalta tullaan laatimaan perusteellinen valmistelu ennen kuin kiinteistöä koskeva toimenpide päätyy luottamuselinten päätettäväksi. Salkutus antaa valmistelua varten toimenpide-ehdotuksia, mutta ei rajoita tulevaa päätöksentekoa minkään kiinteistön osalta. Ehdotetut toimenpiteet koskevat vain rakennuksia, ei niissä olevaa toimintaa.

Pidetään ja ylläpidetään -luokan kiinteistöjen taso suositellaan ylläpidettäväksi nykyisellään.

Pidetään ja kehitetään -luokan kiinteistöihin suositellaan suoritettavaksi korjauksia ja tilamuutoksia, joiden tavoitteena on parantaa olosuhteita ja lisätä tilojen käyttömahdollisuuksia.

Luovutaan keskipitkällä aikavälillä -luokassa on kiinteistöjä, joissa on merkittäviä korjaustarpeita. Tiloissa tapahtuvalle toiminnalle suositellaan etsimään korvaavat tilat ja kiinteistöistä suositellaan luopumaan suunnitelmallisesti 5–7 vuoden aikajänteellä. Luopumisella voidaan tarkoittaa joko nykyisten tilojen purkamista tai myymistä. Korvaavien tilojen etsinnällä voidaan tarkoittaa joko tilojen vuokraamista, ostamista tai niiden rakentamista uudelleen.

Luovutaan heti -luokan kiinteistöt ovat huonokuntoisia tai vähällä käytöllä. Näistä luopumisen aikajänteeksi suositellaan 1–2 vuotta.

Työ jatkuu

Strategian hyväksymisen jälkeen tullaan asettamaan kolme työryhmää viemään eteenpäin valittuja avainhankkeita.

Tulevaisuuden seurakuntatalot -hankkeessa kartoitetaan tarpeet seurakuntatalo-tyyppisille tiloille. Merkittävä osa hankkeesta on Hämeenlinnan keskusseurakuntatalon ja Poltinahon seurakuntatalon yhdistämisen mahdollisuuksien ja ratkaisuvaihtoehtojen selvittäminen. Tähän avainhankkeeseen sisältyy myös Hätilän kirkon tulevaisuuden tarkastelu.

Kiinteistöjen käytön kehittämisen hankkeessa tavoitellaan tilojen käyttöasteiden ja monikäyttöisyyden lisäämistä viestinnän ja markkinoinnin keinoin. Hankkeessa pohditaan myös digitalisaatiota.

Leirikeskusten avainhankkeessa tarkastellaan vaihtoehtoja leirikeskus-tyyppistä tilaa vaativien toimintojen järjestämiseksi. Samalla pohditaan nykyisten leirikeskusten tulevaisuutta kokonaiskustannukset huomioiden.

Strategiaa on tarkoitus päivittää seuraavan kerran vuonna 2020.

Ylijäämäinen tilinpäätös vahvistettiin

Kiinteistöstrategian käsittelyn ohella yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi vuoden 2016 tilinpäätöksen, joka on ylijäämäinen 489 431,60 euroa. Ennustettua suurempi ylijäämä johtui ennen kaikkea toimintamenojen säästöistä, vuodelta 2015 tilitetyistä yhteisöveroista ja Rengon pappilan myynnistä. Myös puun myyntituotot olivat arvioitua suuremmat. 1.1.2016 alkaen kunnan jäsenmäärään perustuva valtionkorvaus on korvannut kirkon yhteisövero-osuuden. Valtionkorvauksella katetaan muun muassa hautaamiseen liittyviä kuluja. Talouden tasapainottamisohjelman myötä seurakuntayhtymän viiden ensimmäisen tilikauden alijäämät on saatu katettua kolmen viime tilikauden aikana.

Tilikauden investoinnit kirjattiin niiden luonteesta johtuen kuluksi. Merkittävimpiä hankkeita olivat hautausmaiden sankarihauta-alueiden ja muistomerkkien kunnostus sekä Rengon kirkon katon tervaus. Yhteinen kirkkovaltuusto myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille vuodelta 2016.

Kiinteistöstrategian visualisointi

Kiinteistöstrategia

Kiinteistöstrategiatyön kuvaus

Salkutus ja kuntoluokat

Tilaa uutiskirje

Kotikirkko-lehden uutiskirjeen tilaajana saat ajankohtaista tietoa Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan toiminnasta. Uutiskirje toimitetaan ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen 4-8 kertaa vuodessa. Voit perua tilauksen koska tahansa kirjeen lopussa olevasta linkistä.