Kannanotto Hämeenlinnan kaupungin sosiaalityöstä ja Kelan toimeentulotuen myöntämisestä

Pekka Vesantola / Kirkon kuvapankki

Julkaistu 19.06.2018

Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan seurakuntaneuvosto ja diakoniatyön johtokunta ovat lähettäneet alla olevan kannanoton perjantaina 15.6. Hämeenlinnan kaupunginhallitukselle, kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnalle sekä Kelalle Hämeenlinnaan.

Seurakunnan diakoniatyön tietoon on tullut kevään aikana tilanteita, joissa asiakkaat eivät ole saaneet sosiaalityön palveluja työntekijävajauksen vuoksi ja avun saaminen on vaikeutunut. Kelan ja sosiaalityön yhteistyö ei vaikuta sujuvalta, ja diakoniatyön johtokunta on huolissaan kaupungin sosiaalipalvelujen saatavuuden heikkenemisestä. Yhä useampi asiakas on ohjattu hakemaan perustoimeentuloon liittyvää taloudellista avustusta diakoniatyöstä.

Hämeenlinna-Vanajan seurakunta toivoo kaupungin aloittavan konkreettiset toimenpiteet sosiaalityöntekijöiden resurssien korjaamiseksi sekä tarkennusta harkinnanvaraisen toimieentulon käyttöön. Seurakunta myös kokee, että yhteistyötä eri auttajatahojen kanssa tulisi lisätä.

 

Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan seurakuntaneuvoston ja diakoniatyön johtokunnan kannanotto Hämeenlinnan kaupungin sosiaalityöstä ja Kelan toimeentulotuen myöntämisestä

Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan diakoniatyön johtokunta on huolestunut vähävaraisten perheiden, yksinäisten henkilöiden ja ikääntyvien vanhusten taloudellisen toimeentulon riittävyydestä ja kaupungin järjestämien sosiaalipalvelujen saatavuudesta. Huolen aiheena on edelleen myös Kelan maksettavaksi siirtynyt perustoimeentulotuki, joka pitää olla käsiteltynä, ennen kuin asiakas voi hakea täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea kunnan sosiaalitoimesta.

Diakoniatyön johtokunnalle on kevään aikana tullut tietoon diakoniatyön kautta asiakkaiden kokemukset avun saamisen vaikeudesta. Esimerkiksi kaupungin sosiaalityöstä on ohjattu yhä enemmän vähävaraisia ja toimeentulotukeen oikeutettuja asiakkaita hakemaan perustoimeentuloon liittyvää taloudellista avustusta diakoniatyöstä (mm. reseptilääkkeet, sähkö-laskut, vuokrat). Tyypillisin asiakastilanne on ollut se, että Kela ei ole myöntänyt toimeentulotukeen oikeutetulle asiakkaalle sitä perustoimeentulotuen määrää, joka asiakkaalle myönnettiin aikaisemmin, ennen kuin toimeentulotuki siirtyi Kelan käsiteltäväksi. Kelan laskelmissa olevat virheet ovat myös haitanneet asiakkaiden oikeutta välttämättömän toimeentulotuen saamiseen.

Diakoniatyön asiakkaat ja yhteistyökumppanit ovat kertoneet tilanteista, joissa asiakas ei ole saanut sosiaalityön palvelua työntekijävajauksen vuoksi, kun sijaisia ei ole. Vaikeissa elämäntilanteissaan asiakkaat ovat joutuneet hakemaan sosiaalityöhön liittyvää palveluohjausta ja talousneuvontaa sekä anomaan perustoimeentuloon liittyvää taloudellista tukea diakoniatyöstä. Kun sosiaalityöstä ei myönnetä asiakkaalle täydentävää toimeentulotukea, asiakas ohjataan diakoniatyöntekijän luokse. Äkilliset kriisitilanteet, joihin sosiaalityöntekijät pystyivät aikaisemmin reagoimaan nopeasti, ovat haastavia, koska ensin pitää tehdä hakemus Kelaan ja avun saaminen viivästyy. Nämä haastavat asiakastilanteet ovat näkyneet diakoniatyön vastaanotolla.

Diakoniatyön johtokunnan mielestä edellä kuvatut tilanteet ovat huolestuttavia. Kelan ja sosiaalityön yhteistyö ei vaikuta sujuvalta.  Erityisen huolestuttavaa on se, että kaupungin sosiaalipalvelujen saatavuuden heikkeneminen lisää eriarvoistumista. Seurakunta, järjestöt ym. tahot tekevät parhaansa heikoimmassa asemassa olevien hämeenlinnalaisten auttamiseksi. Perustoimeentuloon liittyvät kysymykset ovat kuitenkin lakisääteisiä tehtäviä. Ihmisten auttamiseksi on Hämeenlinnassa tehty hyvää yhteistyötä, mutta nyt tuntuu, että asiakkaiden oikeus välttämättömään toimeentuloon ei toteudu, ja siitä on syytä olla huolissaan.

Toivomme, että Hämeenlinnan kaupunki ryhtyy konkreettisiin toimenpiteisiin sosiaalityöntekijöiden resurssien korjaamiseksi. Lisäksi toivomme, että sosiaalityössä tarkennetaan harkinnanvaraisen toimeentulotuen käyttöä, sillä tietomme mukaan aikaisempina vuosina niitä on jäänyt käyttämättä. Toivomme myös, että Kela huomioisi paremmin toimeentulotuen myöntämisperusteissa pienituloisten henkilöiden peruselinkustannukset kuten terveydenhoito- ja lääkekulut. Yhteistyön lisääminen ja kehittäminen eri auttajatahojen kanssa on myös tärkeää.

 

Hämeenlinnassa 14.6.2018

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA

Seurakuntaneuvosto
Timo Kalaja
puheenjohtaja, kirkkoherra

Diakoniatyön johtokunta
Ulla Appelroth
puheenjohtaja

 

Tilaa uutiskirje

Kotikirkko-lehden uutiskirjeen tilaajana saat ajankohtaista tietoa Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan toiminnasta. Uutiskirje toimitetaan ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen 4-8 kertaa vuodessa. Voit perua tilauksen koska tahansa kirjeen lopussa olevasta linkistä.