Kiinteistöstrategia

Seurakuntayhtymä aloitti vuonna 2015 kiinteistöstrategian valmistelun, ja se tuli hyväksytyksi yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa toukokuussa 2017.

Kiinteistöstrategiatyön kuvaus (.docx)

Strategia yhtenä kuvana (.pdf)

Kiinteistöstrategia päädokumentti (.docx)

Salkutus ja kuntoluokat (.pdf)

Kiinteistöstrategia (.pdf)

Strategiatyö on jatkunut syksyllä 2017 ja keväällä 2018 avainhanketyöryhmien kokoontumisilla.

Tulevaisuuden seurakuntatalot -työryhmä:

 • Jarmo Kulmala (Hml-Vja)
 • Ilkka Sorsa (Hml-Vja)
 • Irja Appelroth (Hml-Vja)
 • Jorma Lundström (Lammi)
 • Sari Salminen (Hauho)
 • Heikki Toivio (Hml-Vja)
 • Peter Österman (yhtymä)
 • Sari Järä (Lammi)

Työryhmät tärkeimmät tehtävät (tiivistetty):

 • Kartoittaa seurakuntatalo-tyyppistä tilaa vaativan toiminnan tilatarpeet.
 • Arvioida eri toteutusmahdollisuuksia tunnistetuille tilatarpeille.
 • Selvittää Hämeenlinnan keskusseurakuntatalon ja Poltinahon seurakuntatalon yhdistämisen mahdollisuudet.
 • Tehdä esitys Hätilän kirkon tulevaisuudesta.
 • Tehdä esitys Lammin seurakuntatalon tulevaisuudesta.
 • Tehdä suunnitelma seurakuntien työntekijöiden työympäristön kehittämiseksi.
 • Esittää toimenpiteitä tilojen monikäyttöisyyden lisäämiseksi.
 • Esittää toimenpiteitä seurakuntalaisten ja työntekijöiden sekä seurakuntalaisten keskinäisten kohtaamisten lisäämiseksi tilasuunnittelulla.

Kiinteistöjen kehittäminen -työryhmä:

 • Antti Piirainen (Hml-Vja)
 • Reetta-Maria Tolonen-Salo (Hml-Vja)
 • Liisa Ilonen-Teivonen (Hauho)
 • Lauri Nurmi (Hml-Vja)
 • Tapani Vanhanen (Hauho)

Työryhmät tärkeimmät tehtävät (tiivistetty):

 • Tunnistaa alhaisen käyttöasteen tilat, joiden käyttöastetta pystytään nostamaan.
 • Löytää toimenpiteitä käyttöasteen nostamiseksi.
 • Laatia tilojen käyttöastetta edistävää markkinointi- ja tiedotusmateriaalia tai löytää ratkaisu materiaalin tuottamiseksi.
 • Määrittää toimenpiteet seurakuntayhtymän tilojen ulosvuokrauksen mahdollistamiseksi ja edistämiseksi.
 • Selvittää koulutustarpeet tilojen käyttöasteen nostamiseksi.
 • Laatia toimintamalli sekä vanhojen että uusien tilojen käyttöönoton opastukselle ja tuelle.
 • Selvittää miten virtuaalista tilaa voidaan hyödyntää seurakuntatyössä ja onko tälle tarvetta.
 • Laatia suunnitelma langattomien yhteyksien edistämiseksi.
 • Selvittää tilojen vuokraukseen ja vapaaehtoistoimintaan liittyvät kulunvalvonnan käytännön vaihtoehdot ja kustannukset.
 • Selvittää kiinteistöjen vaatimat investointikustannukset.

Leirikeskukset-työryhmä:

 • Jukka Koljonen (Hml-Vja)
 • Iija Filen (Hml-Vja)
 • Maria Miettunen (Lammi)
 • Maria Lehtovaara (Hml-Vja)
 • Kalle Roine (Kalvola)

Työryhmät tärkeimmät tehtävät (tiivistetty):

 • Selvittää leirikeskusten nykyinen käyttöaste.
 • Selvittää leirikeskusten ylläpidon kustannukset.
 • Selvittää leirikeskusten erilaiset käyttäjäprofiilit.
 • Selvittää Kanta-Hämeen alueen leirikeskustyyppistä tilaa ylläpitävät ja vuokraavat tahot.
 • Löytää toimenpiteitä leirikeskusten käyttöasteen nostamiseksi.
 • Löytää toimenpiteitä leirikeskusten ylläpidon kustannusten alentamiseksi.
 • Löytää toimenpiteitä leirikeskusten ulosvuokrauksen edistämiseksi.
 • Selvittää voidaanko 1-2 leirikeskuksesta luopua.
 • Määrittää kolme tärkeintä kehityshanketta leirikeskusten toiminnallisuuden ja monipuolisuuden edistämiseksi.
 • Varmistaa että seurakuntien ja yhteistyötahojen leirikeskustyyppistä tilaa vaativille toiminnoille on tarkoituksenmukaiset tilat.

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan puheenjohtajalla ja seurakuntayhtymän johtoryhmän jäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus työryhmien kokouksissa. Lisäksi työryhmät voivat kutsua asiantuntijoita, seurakuntalaisia ja työntekijöitä kokouksiinsa kuultavaksi.

Kevään 2018 kokousajat:

Kiinteistöjen käytön kehittäminen (pj Antti Piirainen)

ti 9.1. klo 18

ke 31.1. klo 18

ti 6.3. klo 18

to 12.4. klo 18

ti 15.5. klo 18

 

Leirikeskukset (pj Iija Filen)

ti 23.1. klo 15

ti 13.2. klo 18

ti 13.3. klo 15

ti 17.4. klo 15

ti 15.5. klo 15

 

Tulevaisuuden seurakuntatalot (pj Jarmo Kulmala)

ma 15.1.

ke 21.2. klo 16-18

ti 20.3. klo 16-18

pe 20.4. klo 15-17

ke 16.5. klo 16-18

Tilaa uutiskirje

Kotikirkko-lehden uutiskirjeen tilaajana saat ajankohtaista tietoa Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan toiminnasta. Uutiskirje toimitetaan ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen 4-8 kertaa vuodessa. Voit perua tilauksen koska tahansa kirjeen lopussa olevasta linkistä.