Päätöksenteko

Seurakuntia johdetaan luottamushenkilörakenteessa, jossa seurakuntayhtymän ylintä päätösvaltaa käyttää yhteinen kirkkovaltuusto. Sen valmisteleva ja toimeenpaneva elin on yhteinen kirkkoneuvosto. Seurakuntayhtymässä päätetään seurakuntien taloudesta ja kiinteistöistä.

Kullakin seurakunnalla on lisäksi oma seurakuntaneuvostonsa, joka päättää seurakunnan toiminnasta ja hengellisestä elämästä. Seurakuntaneuvosto päättää niiden varojen käytöstä, jotka seurakuntayhtymän talousarviossa osoitetaan seurakunnalle. Seurakuntaneuvostot voivat antaa päätösvaltaa myös alaisilleen johtokunnille. Luottamushenkilöt valitaan neljän vuoden välein seurakuntavaaleilla. Seurakuntaneuvoston puheenjohtajana toimii kirkkoherra.

Seurakunnan johtajana on kirkkoherra, joka valitaan kansanvaalilla. Seurakuntien toiminnallista yhteistyötä kehitetään rovastikunnan puitteissa. Hämeenlinnan rovastikuntaan kuuluu Hämeenlinnan seurakuntayhtymän seurakuntien lisäksi Hattulan seurakunta. Rovastikunnan kirkollisen toiminnan ohjaajana ja valvojana toimii lääninrovasti, joka tällä hetkellä on Hauhon seurakunnan kirkkoherra Tapani Vanhanen. Lääninrovasti muun maussa kutsuu koolle kirkkoherrojen kokoukset yhteistyön suunnittelua varten.

Hämeenlinnan seurakunnat kuuluvat Tampereen hiippakuntaan, jota johtaa piispa Matti Repo. Piispa on seurakuntien ja pappien ylin kaitsija. Hiippakunnan toimielin on tuomiokapituli. Sen tehtävänä on tukea seurakuntien toimintaa ja hallintoa. Hiippakunnan toimintaa ja taloutta suunnittelee hiippakuntavaltuusto, jonka maallikko- ja pappisjäsenet valitaan vaaleilla neljän vuoden välein. Hiippakuntavaltuuston kautta seurakunta voi lähettää aloitteita kirkolliskokouksen käsiteltäväksi. Kirkolliskokous on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ylin päättävä elin, joka päättää muun muassa kirkon rakenteista ja opista.

Tee aloite

Jokaisella seurakunnan jäsenellä on mahdollisuus tehdä seurakunnan ja kirkon toimintaan liittyvä aloite. Se tehdään kirjallisena seurakuntaneuvostolle ja toimitetaan seurakunnan kirkkoherranvirastoon. Seurakuntaneuvosto käsittelee aloitteet. Jos aloite koskee yhteisen kirkkovaltuuston päätösvaltaan kuuluvaa asiaa, yhteinen kirkkoneuvosto valmistelee aloitteen valtuustolle.

Tilaa uutiskirje

Kotikirkko-lehden uutiskirjeen tilaajana saat ajankohtaista tietoa Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan toiminnasta. Uutiskirje toimitetaan ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen 4-8 kertaa vuodessa. Voit perua tilauksen koska tahansa kirjeen lopussa olevasta linkistä.