Tietoa seurakunnasta

Lammin seurakunnalle 1.1.2009 merkitsi rakenneuudistusta seurakunnan liittyessä Hämeenlinnan seurakuntayhtymään. Liittymiseen johti Lammin kunnan liittyminen edellä mainitusta ajankohdasta Hämeenlinnan kaupunkiin. Edellä mainittu liittyminen merkitsi Lammin seurakunnan osalta myös rovastikunnan muutosta. Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulin päätöksellä Lammin seurakunta siirrettiin Hollolan rovastikunnasta Hämeenlinnan rovastikuntaan vuodenvaihteessa 2009. Hämeenlinnan seurakuntayhtymän muita seurakuntia ovat Hauhon, Hämeenlinna-Vanajan, Kalvolan ja Tuuloksen seurakunnat.

Hämeenlinnan seurakuntayhtymässä paikalliset seurakunnat jatkavat toiminnallisesti itsenäisinä seurakuntina. Seurakuntayhtymä puolestaan vastaa kiinteistö- ja hautausmaa-asioista, seurakuntien talousasioista sekä osasta henkilöstöasioita.

Ylintä päätösvaltaa seurakuntayhtymässä käyttää yhteinen kirkkovaltuusto ja sen valitsema yhteinen kirkkoneuvosto. 51-jäsenisessä yhteisessä kirkkovaltuustossa kaikilla yhtymän seurakunnilla on edustus. Lammin seurakunnalla on viisi edustajaa. Edustajat valitaan joka neljäs vuosi toimitettavilla seurakuntavaaleilla.

Paikallisessa seurakunnassa ylintä päätösvaltaa käyttää seurakuntaneuvosto, jonka jäsenet valitaan yhteisen kirkkovaltuuston jäsenten tavoin seurakuntavaaleilla.  Lammin seurakunnan seurakuntaneuvostossa on 12 jäsentä ja puheenjohtaja. Puheenjohtajana toimii kirkkoherra.

Lammilaisten ylpeys on Lammin kirkko, joka sijaitsee keskellä kirkonkylää.  Lammin kirkko on keskiaikainen harmaakivikirkko. Vuoteen 2010 saakka Lammilla oli myös toinen kirkko, Mommilan kirkko, joka kuitenkin jouduttiin luovuttamaan Husjärven seurakunnalle eteläistä Lammia koskevan osakuntaliitoksen myötä.

Lammin kirkon ohella seurakunnan käytössä ovat siunauskappeli, seurakuntatalo, jonka yhteydessä on kirkkoherranvirasto ja työntekijöiden työtilat, pappilarakennus, jossa sijaitsevat päiväkerhotilat sekä Kaunisniemen leirikeskus. Lammin hautausmaa sijatsee Lammin kirkon ympärillä ja läheisyydessä.

Vakinaista henkilöstöä Lammin seurakunnan palveluksessa on tällä hetkellä 12: neljä pappia, joista yksi on erityisvirassa, kanttori, diakonissa, nuorisotyönohjaaja, kolme lastenohjaajaa ja yksi lapsityön avustajaa ja toimistosihteeri. Lisäksi on osa-aikainen diakoni sekä toinen kanttori, joka puolittaa kanttorin virkaa yhdessä viran vakinaisen haltijan kanssa. Lammin seurakunnan omien työntekijöiden lisäksi Lammin seurakuntaa palvelee seurakuntayhtymän työntekijöinä ylivahtimestari ja suntio. Sekä leirikeskus että seurakuntatalon keittiö ja seurakuntasali on vuokrattu ulkopuolisille yrittäjille, joilta seurakunta ostaa tarvitsemansa palvelut.

Seurakunnan jäsenmäärä oli vuoden 2010 lopussa n. 4800.

Lammin seurakunta on sekä työntekijöittensä että luottamushenkilöittensä suhteen toiminnallisesti aktiivinen ja vireä seurakunta. Luottamushallinnon tuki tekemiselle on vahvaa.

Sekä pidemmän aikavälin toiminta-ajatus että vuosittainen yleistavoite sovitaan luottamushenkilöiden ja työntekijöiden yhteistyönä TTS –työskentelyissä. Vuonna 2007 luottamushenkilöt että työntekijät työstivät yhdessä ohjausryhmän johdolla Lammin seurakunnan toimintastrategian vuoteen 2015. Toimintastrategia hyväksyttiin tammikuussa 2008.

Viime vuosien yleistavoitteissa ja niiden ohjaamana toiminnassa on tullut vahvasti esiin yhteistyö. Näitä yleistavoitteita ovat mm. olleet ”Lammilainen olet voimavaramme”, ”Yhdessä enemmän” ja ”Yhdessä eteenpäin”. Lammin seurakunnan vahvuutena ja ominaispiirteenä voidaankin pitää laajaa yhteistyöverkostoa. Tuo yhteistyöverkosto koostuu lukuisista paikallisista, lammilaisista, tahoista, kuten yhdistyksistä, seuroista, yrityksistä ja yhteisöistä. Yhteistyö koostuu erilaisista yhdessä järjestetyistä tapahtumista, kirkkopyhistä ja seurakunnan mukana oloista yhteistyötahojen järjestämissä tilaisuuksissa.

Osoitus yhteistyöstä on myös se, että Lammin seurakunta kuuluu Päijät-Hämeen keskusrekisteriin. Lisäksi Lammin seurakunta on tehnyt merkittävää yhteistyötä naapuriseurakuntiensa Hämeenkosken ja viime vuosina ennen kaikkea Tuuloksen seurakunnan kanssa. Viimeksi mainitun yhteistyötahon kanssa on solmittu yhteistyösopimuksia lapsi- ja perhetyössä, papin työssä, diakoniatyössä sekä kirkkoherranviraston hoidossa.

Yhteistyö on Lammin seurakunnan vahvuus myös sisäisesti. Seurakunnassa on toimiva yhteistyö tehtäväalueiden kesken. Se on asia, jota viime vuosina on korostettu, siihen on pyritty ja siinä on myös onnistuttu.

Seurakunnan vahvuutena voidaan pitää myös ammattitaitoisia, motivoituneita työntekijöitä, jotka saavat työlleen hyvän tuen luottamushenkilöiltä. Työyhteisössä on vahva me-henki, joka antaa rohkeutta suunnata voimavaroja uusiinkin asioihin ja tarvittaessa kannattelee.

Työntekijöillä on käytössään hyvät toimitilat ja asianmukaiset työvälineet.

Ominaispiirteenä ja vahvuutena voidaan myös todeta, että Lammilla seurakuntalaiset ovat aktiivisia osallistujina ja toimijoina. Lammilaiset rakastavat kirkkojaan ja ovat hyvin mukana niissä järjestetyissä tapahtumissa, jumalanpalveluksissa, kirkollisissa toimituksissa ja konserteissa. Varsinkin viime vuosina Lammin kirkko on ollut hyvin suosittu konserttikirkkona ja konserttiyleisökin on löytänyt Lammin kirkon konsertit. Kylien toiminnassa kinkerit ovat Lammilla elävää perinnettä. Kinkereitä pidetään kevättalvella kaikkiaan 16. Kylien toiminnassa myös erilaisilla metsä- ja kesäkirkoilla, hartauksilla sekä lauluilloilla on oma paikkansa.

Vapaaehtoistyö ja sen tarve on nousut esiin viime aikoina. Vapaaehtoistyötä tehdään tällä hetkellä erityisesti ystäväpalvelutyössä, sekä lähetys- ja diakoniatyössä. Vapaaehtoistyön keskuksena toimii LempinTupa, joka on saamassa uudet tilat Lammille rakennettavan liikunta- / hyvinvointikeskuksen yhteyteen. Seurakunta on sitoutunut olemaan mukana kyseisessä liikuntakeskushankkeessa. Lapsi- ja perhetyö on Lammin seurakunnassa perinteisesti ollut vahvaa ja rippikoulutyö tavoittaa vuosittain lähes poikkeuksetta koko ikäluokan. Varhaisnuoriso- ja nuorisotyössä koulut ja kunnan nuorisotoimi ovat merkittävä kanava.

Luovuttamattomana voitaneen pitää Lammin seurakunnan strategiassa 2008-2015 ilmaistua toiminta- ajatusta: Lammilla kirkko on keskellä kylää ja lähellä ihmistä.

Tilaa uutiskirje

Kotikirkko-lehden uutiskirjeen tilaajana saat ajankohtaista tietoa Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan toiminnasta. Uutiskirje toimitetaan ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen 4-8 kertaa vuodessa. Voit perua tilauksen koska tahansa kirjeen lopussa olevasta linkistä.