Tietoa seurakunnasta

Lammin seurakunnalle 1.1.2009 merkitsi rakenneuudistusta seurakunnan liittyessä Hämeenlinnan seurakuntayhtymään. Liittymiseen johti Lammin kunnan liittyminen edellä mainitusta ajankohdasta Hämeenlinnan kaupunkiin. Edellä mainittu liittyminen merkitsi Lammin seurakunnan osalta myös rovastikunnan muutosta. Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulin päätöksellä Lammin seurakunta siirrettiin Hollolan rovastikunnasta Hämeenlinnan rovastikuntaan vuodenvaihteessa 2009. Seuraava Lammin seurakunnan rakenteeseen vaikuttava asia oli Kirkkohallituksen täysistunnon 29.5.2018 tekemä päättös , jonka mukaisesti Tuuloksen seurakunta liitettiin Lammin seurakuntaan 1.1.2019 alkaen. Hämeenlinnan seurakuntayhtymän muita seurakuntia ovat Hauhon, Hämeenlinna-Vanajan ja Kalvolan seurakunnat.

Hämeenlinnan seurakuntayhtymässä paikalliset seurakunnat ovat toiminnallisesti itsenäisinä seurakuntia. Seurakuntayhtymä puolestaan vastaa kiinteistö- ja hautausmaa-asioista, seurakuntien talousasioista sekä osasta henkilöstöasioita.

Ylintä päätösvaltaa seurakuntayhtymässä käyttää yhteinen kirkkovaltuusto ja sen valitsema yhteinen kirkkoneuvosto. 51-jäsenisessä yhteisessä kirkkovaltuustossa kaikilla yhtymän seurakunnilla on edustus. Lammin seurakunnalla on 7 edustajaa. Edustajat valitaan joka neljäs vuosi toimitettavilla seurakuntavaaleilla.

Paikallisessa seurakunnassa ylintä päätösvaltaa käyttää seurakuntaneuvosto, jonka jäsenet valitaan yhteisen kirkkovaltuuston jäsenten tavoin seurakuntavaaleilla.  Lammin seurakunnan seurakuntaneuvostossa on 12 jäsentä ja puheenjohtaja. Puheenjohtajana toimii kirkkoherra. Lammin seurakunnan seurakuntaneuvosto perusti kokouksessaan  23.1.2019 entisen Tuuloksen seurakunnan alueesta Tuuloksen alueseurakunnan, joka perustuu KJ 12 luvun § 5 säädöksiin seurakuntapiiristä.

Lammin seurakunnassa on kaksi keskiaikaista harmaakivikirkkoa, Pyhälle Katariinalle omistettu Lammin kirkko ja Pyhälle Birgitalle omistettu Tuuloksen kirkko. Kotikirkot ovat lammilaisille ja tuuloslaisille rakkaita ja kertovat olemassaolollaan vahvoista perinteistä, joita arvostetaan, ja joiden varassa ponnistellaan eteenpäin. Vuoteen 2010 saakka Lammin seurakunnalla oli myös Mommilan kirkko, joka kuitenkin jouduttiin luovuttamaan Husjärven seurakunnalle eteläistä Lammia koskevan osakuntaliitoksen myötä.

Lammin ja Tuuloksen kirkkojen ohella seurakunnan käytössä ovat Lammilla siunauskappeli, seurakuntatalo, jonka yhteydessä on kirkkoherranvirasto ja työntekijöiden työtilat, pappilarakennus, jossa sijaitsevat päiväkerhotilat sekä Kaunisniemen leirikeskus. Tuuloksessa seurakunnan käytössä on Syrjäntakana sijaitseva seurakuntakeskus ja pappilan pihatupa. Lammin hautausmaa sijatsee Lammin kirkon ympärillä ja läheisyydessä. Tuuloksen hautausmaa sijaitsee puolestaan lähellä Tuuloksen kirkkoa.

Vakinaista henkilöstöä Lammin seurakunnan palveluksessa on tällä hetkellä 12: kolme pappia, kaksi kanttoria, joista toinen 50 %:n virassa, diakoniatyöntekijä, nuorisotyönohjaaja, kolme lastenohjaajaa, toimistosihteeri ja osa-aikainen tiedottaja. Lammin seurakunnan omien työntekijöiden lisäksi Lammin seurakuntaa palvelee seurakuntayhtymän työntekijöinä kaksi erityisammattimiestä. Lammin seurakuntatalon keittiö ja seurakuntasali on vuokrattu ulkopuolisille yrittäjille, joilta seurakunta ostaa tarvitsemansa palvelut.

Seurakunnan jäsenmäärä oli vuoden 2019 alussa n. 5200.

Lammin seurakunta on sekä työntekijöittensä että luottamushenkilöittensä suhteen toiminnallisesti aktiivinen ja vireä seurakunta. Luottamushallinnon tuki tekemiselle on vahvaa.

Sekä pidemmän aikavälin toiminta-ajatus että vuosittainen yleistavoite sovitaan luottamushenkilöiden ja työntekijöiden yhteistyönä TTS –työskentelyissä. Vuonna 2015 luottamushenkilöt että työntekijät työstivät yhdessä ohjausryhmän johdolla Lammin seurakunnan toimintastrategian vuoteen 2020. Toimintastrategia hyväksyttiin toukokuussa 2015 ja siinä Lammin seurakunnan toiminta-ajatus on ilmaistu sanoin : ”Lammilla kirkko on keskellä kylää ja lähellä ihmistä”. Seurakunnan tulevaisuudennäkynä  eli visiona on, että                                                                         Lammin seurakunta on lammilaisille läheinen, avarakatseinen ja yhteistyöhaluinen seurakunta, joka elää evankeliumin ilosanomasta ja kristillisestä perinteestä. Se on avoimesti esillä yhteisössään, kutsuu osallistumaan ja kokeilee rohkeasti uusia toimintatapoja.                                                                                                                                                                             Strategia sisältää yhdeksän painopistealuetta, joiden avulla tulevaisuudennäkyyn pyritään. Viime vuosien  painopisteissä on korostunut yhteistyö.  Lammin seurakunnan vahvuutena ja ominaispiirteenä voidaankin pitää laajaa yhteistyöverkostoa. Tuo yhteistyöverkosto koostuu niin Lammilla kuin Tuuloksessakin lukuisista paikallisista tahoista, kuten yhdistyksistä, seuroista, yrityksistä ja yhteisöistä. Yhteistyö koostuu erilaisista yhdessä järjestetyistä tapahtumista, kirkkopyhistä ja seurakunnan mukana oloista yhteistyötahojen järjestämissä tilaisuuksissa.

Yhteistyö on Lammin seurakunnan vahvuus myös sisäisesti. Seurakunnassa on toimiva yhteistyö tehtäväalueiden kesken. Se on asia, jota viime vuosina on korostettu, siihen on pyritty ja siinä on myös onnistuttu.

Seurakunnan vahvuutena voidaan pitää myös ammattitaitoisia, motivoituneita työntekijöitä, jotka saavat työlleen hyvän tuen luottamushenkilöiltä. Työyhteisössä on vahva me-henki, joka antaa rohkeutta suunnata voimavaroja uusiinkin asioihin ja tarvittaessa kannattelee.

Työntekijöillä on käytössään hyvät toimitilat ja asianmukaiset työvälineet.

Ominaispiirteenä ja vahvuutena voidaan myös todeta, että seurakuntalaiset sekä Lammilla että Tuuloksessa ovat aktiivisia osallistujina ja toimijoina. He rakastavat kirkkojaan ja ovat hyvin mukana niissä järjestetyissä tapahtumissa, jumalanpalveluksissa, kirkollisissa toimituksissa ja konserteissa. Varsinkin viime vuosina Lammin kirkko on ollut hyvin suosittu konserttikirkkona ja konserttiyleisökin on löytänyt siellä järjestettyihin konsertteihin. Kylien toiminnassa kinkerit ovat edelleen elävää perinnettä. Kinkereitä pidetään kevättalvella kaikkiaan 16. Kylien toiminnassa myös erilaisilla metsä- ja kesäkirkoilla, hartauksilla sekä lauluilloilla on oma paikkansa.

Vapaaehtoistyö ja sen tarve on nousut esiin viime aikoina. Vapaaehtoistyötä tehdään tällä hetkellä erityisesti ystäväpalvelutyössä, sekä lähetys- ja diakoniatyössä. Vapaaehtoistyön keskuksena Lammilla toimii Lammin liikuntahallin yhteydessä oleva seurakuntatila, Keidas.  Lapsi- ja perhetyö on Lammin seurakunnassa perinteisesti ollut vahvaa ja rippikoulutyö tavoittaa vuosittain lähes poikkeuksetta koko ikäluokan. Varhaisnuoriso- ja nuorisotyössä koulut ja kunnan nuorisotoimi ovat merkittävä kanava.

Luovuttamattomana voitaneen pitää Lammin seurakunnan strategiassa 2020 ilmaistua toiminta- ajatusta: Lammilla kirkko on keskellä kylää ja lähellä ihmistä.

Tilaa uutiskirje

Kotikirkko-lehden uutiskirjeen tilaajana saat ajankohtaista tietoa Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan toiminnasta. Uutiskirje toimitetaan ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen 4-8 kertaa vuodessa. Voit perua tilauksen koska tahansa kirjeen lopussa olevasta linkistä.