Diakoniatyö

Diakoniatyöntekijöiden puoleen voit kääntyä, kun tarvitset tukea ja apua elämän kriiseissä. Selvitämme yhdessä tilannetta keskustellen ja kuunnellen, ohjaamme tarvittaessa eteenpäin tai teemme yhteistyötä viranomaisten ja muiden auttamistahojen kanssa. Diakonian tavoitteena on edistää apua tarvitsevan henkilön omatoimista selviytymistä.  Diakoniatyöntekijöillä on kirkollisen koulutuksen lisäksi sosiaali- tai terveysalan tutkinto (esimerkiksi sairaanhoitaja tai sosionomi). Työntekijät ovat vaitiolovelvollisia siten, kuin julkisuuslaki ja eri hallinnonaloja koskevat lait sen määrittävät.

Diakoniavastaanotto (Kantakaupunki ja Renko)

Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan diakoniakeskuksen neuvonta ja ajanvaraus palvelee ma, ti, to ja pe klo 9–12. Puh. 040-804 9350.

Työntekijöiden yhteystiedot löytyvät Työntekijät-linkistä, Diakonia-valikosta.

Diakoniatyön taloudellinen avustaminen

Diakoniatyön taloudellinen avustaminen on osa diakonista auttamista. Se on lyhytaikaista tukea erityisessä kriisitilanteessa. Apu perustuu seurakunnan omiin taloudellisen avustamisen periaatteisiin.
Diakonian taloudellinen apu ei ole niin sanottu subjektiivinen eli kaikille kuuluva oikeus. Vastuu kansalaisten perustoimeentulosta kuuluu lakisääteisesti yhteiskunnalle.
Taloudellista apua voivat hakea Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan alueella asuvat henkilöt ja perheet. Alue tarkoittaa kantakaupunkia ja Renkoa. Muualla Hämeenlinnassa asuvat voivat kääntyä oman alueensa seurakunnan puoleen. Avun hakijan ei tarvitse olla seurakunnan jäsen.
Avustamisen tarve harkitaan aina tapauskohtaisesti. Avustusasioissa huomioidaan asiakkaan kokonaistilanne eli tulot ja menot, henkilön perhe- ja työtilanne, terveydentila, velkaantuminen jne.
Avustamispäätös edellyttää aina asiakkaan tapaamista.

Diakoniatyön taloudellinen apu on

 • yhdessä asioiden selvittämistä, ohjausta sekä sovitusti yhteydenpitoa muihin asianosaisiin, auttamistahoihin tai mahdollisiin velkojiin. Työntekijöillä on vaitiolovelvollisuus
 • maksusuunnitelmien tekemistä, neuvottelua eräpäivien siirtämisestä tai maksuerien kohtuullistamisesta
 • ruoka-apua, esimerkiksi EU-ruokakasseina
 • laskujen maksamista

Avustusta ei myönnetä

 • pääsääntöisesti vuokrarästeihin
 • sakkoihin tai muihin rangaistusluonteisiin maksuihin
 • rahana suoraan asiakkaalle
 • jos asiakas omalla toiminnallaan estää asioiden selvittämisen tai kieltää yhteydenoton muihin tahoihin, jotka ovat tilanteen arvioinnin takia tarpeen (viranomaiset, velkojat jne.)

 

Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan diakoniatyön johtokunta

puheenjohtaja Ulla Appelroth

jäsenet

 • Riikka Helenius
 • Risto Itkonen
 • Kylli Kylliäinen
 • Asko Lindqvist
 • Anja Leinikka
 • Marianna Roine
 • Petri Paju
 • Jari Tiainen

varajäsenet kutsumisjärjestyksessä: Antti Piirainen, Tuula Ruuska, Janne Ilonen, Mirja Pietilä.

pöytäkirjat

Kokouksen numeroa klikkaamalla pöytäkirja avautuu pdf-tiedostona.

2017

6/2017

 

Tilaa uutiskirje

Kotikirkko-lehden uutiskirjeen tilaajana saat ajankohtaista tietoa Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan toiminnasta. Uutiskirje toimitetaan ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen 4-8 kertaa vuodessa. Voit perua tilauksen koska tahansa kirjeen lopussa olevasta linkistä.