Häät

vihkipari

Kirkollinen avioliittoon vihkiminen on sekä oikeudellinen tapahtuma että pyhä toimitus, jossa pyydetään liitolle Jumalan siunausta. Avioliitto on perheen perusta. Avioliiton solmimisessa vihittävät sitoutuvat toisiinsa julkisesti ja liitto saa yhteiskunnallisen vahvistuksen.

Kirkollisen vihkimisen edellytyksenä on, että vihittävät ovat ev. lut. kirkon jäseniä ja rippikoulun käyneitä. Toinen vihittävistä voi kuitenkin olla myös jonkin muun kristillisen kirkon tai uskontokunnan jäsen. Mikäli toinen vihittävistä ei kuulu ev. lut. kirkkoon tai muuhunkaan kristilliseen kirkkoon tai uskontokuntaan, on ensin toimitettava siviilivihkiminen ja sen jälkeen avioliitto voidaan siunata.

Suomen lain mukaan  kirkollinen vihkiminen ja siviilivihkiminen ovat vaihtoehtoisia, ja molemmat ovat juridisesti sitovia. Siviilivihkimisestä sovitaan maistraatissa, ja sen toimittaa henkikirjoittaja tai muu vihkimisoikeuden omaava virkamies.

1.3.2017 voimaan tuleva avioliittolaki mahdollistaa samaa sukupuolta olevien avioliiton. Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa avioliittoon vihkimisen ehdoista ei ole tehty uusia päätöksiä, vaan kirkollinen vihkiminen on varattu miehen ja naisen välisille liitoille. Kirkollinen vihkiminen ei ole tällä hetkellä mahdollinen samaa sukupuolta oleville. Pappi tai muu seurakunnan työntekijä voi rukoilla siviiliavioliiton solmineiden kanssa ja heidän puolestaan. Avioliiton esteiden tutkinta suoritetaan seurakunnissa samalla tavalla siitä riippumatta ovatko puolisot samaa tai eri sukupuolta.

Lisätietoa kirkon avioliittokäsityksestä: evl.fi/uutishuone/pinnalla-nyt/avioliittolaki

Vihkipaikka

Vihkipaikka on syytä varata hyvissä ajoin. Hämeenlinna-Vanajan seurakunnassa jäsenet voivat varata kirkkoja seuraavaksi kesäksi edellisen vuoden marraskuun alusta lähtien. Sääntöä sovelletaan myös, jos jommankumman vanhemmat tai joku heistä on oman seurakunnan jäseniä. Muiden seurakuntien jäsenet voivat varata Hämeenlinnan, Vanajan tai Rengon kirkon seuraavaksi kesäksi vasta tammikuun alusta lukien. Hauhon kirkkoa voi varata Hauhon seurakunnasta syyskuun alusta alkaen. Lammin kirkon varauksia otetaan vastaan ympäri vuoden.

Hämeenlinnan kirkon tornissa on myös pienimuotoisen vihkimisen paikaksi soveltuva kappeli. Sinne mahtuu 25 henkilöä. Seurakunnan jäseniltä vihkipaikasta ei peritä vuokraa. Vihkipaikkana voi olla myös koti tai jokin muu paikka.

Avioliiton esteiden tutkinta

Ennen vihkimistä on suoritettava avioliiton esteiden tutkinta joko kirkkoherranvirastossa tai maistraatissa. Tässä asiassa avioliittoon aikovat asioivat vain yhden rekisteriviranomaisen kanssa, vaikka he eivät olisikaan kirjoilla samassa rekisterissä. Kuulutuspari allekirjoittaa lomakkeen, jossa on pyyntö avioesteiden tutkinnasta ja vakuutus siitä, että aiotulle avioliitolle ei ole estettä. Lomakkeen voi myös täyttää kotona ja lähettää postitse rekisteriviranomaiselle. Tällöin siinä tulee olla myös kahden todistajan allekirjoitus. Kirkkoherranvirastossa tai maistraatissa lomaketta täytettäessä todistajia ei tarvita. Avioliiton esteiden tutkinnan voi laittaa vireille myös verkossa osoitteessa Esteidentutkinta.fi.

Nykyinen avioliittolaki käyttää entisestä kuulutusmenettelystä ilmausta ”avioliiton esteiden tutkinta”. Väestörekisterin pitäjän on tutkittava, ettei solmittavalle avioliitolle ole laissa mainittuja esteitä, kuten liian alhaista ikää (alle 18 vuotta) tai liian läheistä sukulaisuussuhdetta. Avioliiton esteiden tutkinta on voimassa neljä kuukautta, mutta vihkiminen voidaan toimittaa aikaisintaan seitsemäntenä päivänä siitä, kun esteiden tutkintaa on pyydetty. Vihkimisellä tulee olla kaksi todistajaa.

Kuulutukset

Avioliittolaki ei enää velvoita aiotun avioliiton kuuluttamiseen kirkossa. Valtaosa liitoista kuitenkin kuulutetaan kirkossa, sillä moni pari pitää tärkeänä, että heidän liittonsa puolesta rukoillaan jumalanpalveluksessa. Usein tuleva vihkipari sekä mahdollisesti lähisukulaiset ovat läsnä siinä jumalanpalveluksessa, jossa heidän avioliittoaikomuksensa luetaan.

Häiden järjestelyt

Vihkiparin ja papin tapaaminen on tärkeää jo käytännön asioiden varmistamiseksi. Tapaaminen sovitaan usein vihkikirkkoon. Samalla voidaan harjoitella vihkitilaisuutta. Tutustuminen antaa papille myös aineksia vihkipuheeseen. Yhdessä voidaan pohtia kristillistä avioliittokäsitystä ja parin omia odotuksia.

Useimmiten papilla on jo tässä tapaamisessa todistus toimitetusta avioliiton esteiden tutkimisesta. Todistukseen merkitään puolisoiden sukunimi. Se voi olla yhteinen, kumman tahansa sukunimi. Kumpikin voi myös säilyttää oman nimensä tai ottaa käyttöön kaksoisnimen.

Papin kanssa sovitaan usein myös häämusiikista. Kanttorin kanssa voi tavata erikseenkin. Kanttorin asiantuntemus on paras tae siitä, että vihkiäismusiikki on tilaisuuden luonteen ja arvon mukaista. Kanttori esittelee mielellään parille sopivaa musiikkia. Usein vihkitilaisuuteen liittyy virsi tai jokin tilanteeseen sopiva laulu.

Tilaa uutiskirje

Kotikirkko-lehden uutiskirjeen tilaajana saat ajankohtaista tietoa Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan toiminnasta. Uutiskirje toimitetaan ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen 4-8 kertaa vuodessa. Voit perua tilauksen koska tahansa kirjeen lopussa olevasta linkistä.