Työpaikat

Hämeenlinna-Vanajan seurakunta on yksi Suomen suurimmista ja osa Hämeenlinnan seurakuntayhtymää. Yhteisöömme kuuluu 40 000 jäsentä ja noin 70 työntekijää. Hämeenlinna-­Vanaja on monipuolisen toiminnan ja rikkaan perinteen seurakunta.

Haemme

viestintäpäällikköä

toistaiseksi voimassa olevaan työsopimussuhteeseen.

Viestintäpäällikkö suunnittelee ja johtaa seurakunnan viestintää yhteistyössä johtoryhmän kanssa sekä koordinoi ja tukee koko seurakuntayhtymän viestintää. Päällikön erityisinä vastuualueina ovat työyhteisöviestintä, yhteisömarkkinointi, kampanjat ja tapahtumat, talouden ja hallinnon viestintä, verkkoviestintä sekä audiovisuaalinen viestintä. Tehtävänkuva on monipuolinen, ja se tarjoaa erinomaisia mahdollisuuksia itsensä kehittämiseen aktiiviselle ja innostuvalle viestijälle.

Viestintäyksikköömme kuuluu viestintäpäällikön lisäksi tiedottaja ja osapäiväinen graafikko.

Edellytämme hakijoilta soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa, perehtyneisyyttä yhteisöviestintään sekä kirkon elämään ja toimintaan, ajanmukaisia esimiestaitoja, erinomaista suullista ja kirjallista suomen kielen taitoa sekä tyydyttävää ruotsin kielen ymmärtämisen taitoa.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen vaatii hyviä vuorovaikutustaitoja, kykyä verkostojen johtamiseen, pitkäjänteisyyttä, verkostoitumistaitoja ja kykyä hallita yhtäaikaisia projekteja aikatauluissa pysyen.

Palkkaus on Kirkon virka- ja työehtosopimuksen vaativuusryhmän 602 mukainen. Peruspalkan lisäksi maksetaan vuosisidonnaista palkanosaa, joka perustuu työkokemukseen.

Tehtävä täytetään 1.1.2019 alkaen tai sopimuksen mukaan. Tehtävässä on neljän kuukauden koeaika. Ennen työn vastaanottamista valitun tulee esittää hyväksyttävä todistus terveydentilastaan.

Hakumenettelyssä käytetään ennakkotehtäviä ja soveltuvuusarviointia. Haastattelut järjestetään viikolla 37 ja soveltuvuusarviointi viikolla 38. Tehtävään valittavan tulee olla evankelis-luterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen.

Lisätiedot
to 9.8. kello 12–15
kirkkoherra Timo Kalaja
p.040 804 9301.

Hämeenlinna-Vanajan seurakuntaneuvostolle osoitettu hakemus ja CV (ei todistuksia), tulee jättää viimeistään perjantaina 31.8. kello 14.00 osoitteella:

Hämeenlinna-Vanajan seurakunta
Rauhankatu 14
PL 65
13101 Hämeenlinna.

Kuoreen merkintä ”viestintäpäällikkö”.

—–

Haemme

lähetys- ja kansainvälisyystyön ohjaajaa

virkasuhteeseen.

Lähetys- ja kansainvälisyystyön ohjaaja vastaa seurakunnan lähetyskasvatuksesta ja -koulutuksesta, tukee lähetys- ja aikuistyön pienpiirien toimintaa sekä suunnittelee ja toteuttaa piirien ohjaajien ja jäsenten koulutusta. Viranhaltija vastaa työalansa tiedottamisesta, vastaa seurakunnan ystävyysseurakuntatyön koordinoinnista ja osallistuu seurakunnan tekemään maahanmuuttajatyöhön.

Viran kelpoisuusehtona on tutkinto ja opinnot, jotka ilmenevät 1.9.2017 voimaantulleessa kirkon säädöskokoelmassa nro124 ja Kirkkohallituksen yleiskirjeessä nro 7/2017 (3.4.2017), kirkon kansainvälisen työn erityiskoulutus tai sitoutuminen sen suorittamiseen sekä seurakuntaelämän ja lähetystyön tuntemus.

Viranhoidossa tarvittava osaaminen on kuvattu lähetyssihteerin ydinosaamis kuvauksessa, joka löytyy sakasti.evl.fi .

Palkkaus on Kirkon virka- ja työehtosopimuksen vaativuusryhmän 502 mukainen.

Tehtävä täytetään 1.10.2018 alkaen tai sopimuksen mukaan. Tehtävässä on neljän kuukauden koeaika. Ennen työn vastaanottamista valitun tulee esittää hyväksyttävä todistus terveydentilastaan. Tehtävään valittavan tulee olla evankelis-luterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen.

Lisätiedot
ti 14.8. kello 9–12
kappalainen Sampo Kujala
p.040 804 9305.

Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan Lähetys- ja aikuistyön johtokunnalle osoitettu hakemus ja CV (ei todistuksia), tulee jättää viimeistään perjantaina 31.8. kello 14.00 osoitteella:

Hämeenlinna-Vanajan seurakunta
Rauhankatu 14
PL 65
13101 Hämeenlinna.

Kuoreen merkintä ”lähetys- ja kansainvälisyystyön ohjaaja”.

 


Hämeenlinnan seurakuntayhtymän muodostavat Hauhon, Hämeenlinna-Vanajan, Kalvolan, Lammin ja Tuuloksen paikallisseurakunnat. Seurakuntayhtymä huolehtii seurakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon tehtävistä sekä hautaustoimesta ja kiinteistöistä. Seurakuntien jäsenmäärä on yhteensä yli 50 000 ja vakituisia työntekijöitä on 150. Toimintamenoihin käytetään vuodessa 12 miljoonaa euroa.

 

 

Tilaa uutiskirje

Kotikirkko-lehden uutiskirjeen tilaajana saat ajankohtaista tietoa Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan toiminnasta. Uutiskirje toimitetaan ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen 4-8 kertaa vuodessa. Voit perua tilauksen koska tahansa kirjeen lopussa olevasta linkistä.