Työpaikat

Hämeenlinnan seurakuntayhtymä hakee

HENKILÖSTÖPÄÄLLIKKÖÄ

vakinaiseen virkasuhteeseen (toivomme aloitusta 3.6.2019). Henkilöstöpäällikkömme jäädessä eläkkeelle virka tulee avoimeksi 1.9.2019 alkaen, käytännössä jo kesäkuun lopussa.

Kelpoisuusehtona henkilöstöpäällikön virkaan on soveltuva tutkinto (merkonomi, yo- merkonomi, tradenomi tai vastaava alempi/ylempi korkeakoulututkinto tai muu vastaava tutkinto). Edellytämme työkokemusta henkilöstöhallinnon tehtävistä (palkanlaskenta, henkilöstötilinpäätöksen laadinta, raportointi, henkilöstön koulutus ja neuvonta, työterveysyhteistyö, eläkelaitosyhteistyö). Virassa menestyminen edellyttää lisäksi neuvottelu-, yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Arvostamme esimieskokemusta ja tietotekniikan hallintaa.  Julkishallinnon henkilöstöhallinnon tehtävien kokemus ja osaaminen luetaan hakijalle eduksi.

Virka kuuluu kirkon palkkausjärjestelmässä vaativuusryhmään 601, mutta hakijat voivat myös esittää palkkatoivomuksensa. Virkaan valitulla on kuuden kuukauden koeaika. Viran täyttämisessä käytetään soveltuvuusarviointia ja virkaan valittavan tulee olla Suomen ev.lut. kirkon konfirmoitu jäsen. Virkaan valittavan tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen viran vastaanottamista.

Tehtävään haetaan KirkkoHR:n sähköisellä hakulomakkeella. Hakuaika 24.2.–15.3.2019 klo 15.00 mennessä.

Puhelintiedusteluihin vastaa talousjohtaja Kai Kauppinen perjantaina 1.3.2019 klo 9–12 ja perjantaina 8.3.2019 klo 9–12, puh. 040 8049 401 tai sähköpostitse

_________________________________________

Hämeenlinnan seurakuntayhtymän muodostavat Hauhon, Hämeenlinna-Vanajan, Kalvolan ja Lammin paikallisseurakunnat. Seurakuntayhtymä huolehtii seurakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon tehtävistä sekä hautaustoimesta ja kiinteistöistä. Seurakuntien jäsenmäärä on noin 50 000 ja vakituisia työntekijöitä on 140, kesäkuukausina noin 200. Toimintamenoihin käytetään vuodessa 12 miljoonaa euroa.

_________________________________________

Hämeenlinna-Vanajan seurakunta hakee

KIRKKOHERRAA

Hämeenlinna-Vanajan seurakunnassa on avoinna kirkkoherran virka 1.12.2019 lukien. Kirkkoherra valitaan välillisellä vaalilla, jonka toimittaa seurakuntaneuvosto.

Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan seurakuntaneuvosto on antanut (7.2.2019 § 44) seuraavan lausunnon kirkkoherran viran erityisistä tarpeista:

Kirkkojärjestyksen 6 luvun 13 § määrittelemien kirkkoherran tehtävien lisäksi kirkkoherran viran hoitaminen Hämeenlinna-Vanajan seurakunnassa edellyttää seuraavaa.

Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan kirkkoherran työssä painottuvat hallinnollinen osaaminen sekä talous- ja henkilöstöjohtaminen.

Toivomme kirkkoherralta kehittävää työotetta ja taitoa visioida tulevaa – perinteitä unohtamatta. Hyvät sosiaaliset ja yhteistyötaidot ovat välttämättömyys työssä menestymiselle.

Hakijalta edellytämme kokonaiskirkon tuntemista ja kokemusta paikallis-seurakuntatyöstä sekä ymmärrystä seurakuntayhtymässä toimimisesta.

Kirkkoherraksi pyrkivän tulee arvostaa avaraa kansankirkollista seurakuntatyötä ja hän tunnistaa myös pienen ihmisen tarpeet suuressa kokonaisuudessa.

Kirkkoherralta odotamme kokemusta ja taitoa hallita suuria kokonaisuuksia myös paineen alla.

Työhön sitoutumisen ja esimerkkinä toimimisen tulee sujua luonnostaan.

Hämeenlinna-Vanajan seurakunta tarjoaa mukavan ja kannustavan työyhteisön, sitoutuneita vapaaehtoisia ja hyvät verkostot ympäri Hämettä.

Kirkkoherran virkaa hakevan tulee olla pastoraalitutkinnon ja seurakuntatyönjohtamisen tutkinnon suorittanut pappi (KJ 6:10 §). Virka edellyttää suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa (KJ 6:4 § 1 mom.). Virkaan valitun on esitettävä rikosrekisteriote (KL 6:33 §).

Virasta lisätietoja antavat:.
Seurakuntaneuvoston varapuheenjohtaja Erkki Alanen, p. 040 843 5861
– 26.2.2019 klo 10–12
– 1.3.2019 klo 1315
Kirkkoherra Timo Kalaja, p. 040 804 9301
– 8.3.2019 klo 12–14
– 11.3.2019 klo 1214

Hakuaika päättyy 15.3.2019 klo 15.00 mennessä.

Tehtävään haetaan ensisijaisesti KirkkoHR:n sähköisellä hakulomakkeella. Toissijaisesti hakemukset voi lähettää osoitteeseen Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli, Näsilinnankatu 26, 7. kerros, 33200 Tampere tai sähköpostitse: .

Hakemukseen on liitettävä nimikirjaote ja lääkärintodistus (KL 6:16, 4 mom.).

Verkkolomakkeella nimikirjaote liitetään Liitä ansioluettelosi -kohtaan ja lääkärintodistus liitetään Liitetiedosto -kohtaan. Ohjeita verkkolomakkeen täyttämiseen antaa notaari Hannu Laukkonen: tai 0400 926 730.

Tuomiokapituli on varautunut haastattelemaan virkaa hakeneet keskiviikkona 20.3.2019 klo 13:00 alkaen. Tarkempi haastattelukutsu lähetetään hakijoille hakuajan päätyttyä.

 


Hämeenlinna-Vanajan seurakunta on yksi Suomen suurimmista ja osa Hämeenlinnan seurakuntayhtymää. Yhteisöömme kuuluu noin 40 000 jäsentä ja 75 työntekijää. Hämeenlinna-Vanaja on monipuolisen toiminnan ja rikkaan perinteen seurakunta.


 

 

 

Tilaa uutiskirje

Kotikirkko-lehden uutiskirjeen tilaajana saat ajankohtaista tietoa Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan toiminnasta. Uutiskirje toimitetaan ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen 4-8 kertaa vuodessa. Voit perua tilauksen koska tahansa kirjeen lopussa olevasta linkistä.