Kaksi rautaristiä Lammin hautausmaalla.

Hautausmaiden kesätiedote 2023

Haudan hoitokausi

Haudan hoitokausi on 10.6.–30.9. Kukat istutetaan 10.6.-päivän tienoilla (säävaraus) ja kukat poistetaan hoitohaudalta syyskuun lopulla. Hoitokautta koskevia hoitosopimuksia ja tilauksia otetaan vastaan kesäkuun puoleen väliin saakka.

Haudan tulee olla kunnossa seurakuntayhtymän ottaessa sen hoitoonsa. Seurakuntayhtymä ei voi aloittaa hoitoa, jos hautamuistomerkki on vinossa ja siitä aiheutuu vaaraa työntekijöille. Seurakuntayhtymä pyrkii tiedottamaan hautaoikeuden haltijaa, mikäli puutteita esiintyy. Haudan kuntoon saattamisesta vastaa hautaoikeuden haltija tai haudanhoidon tilaaja. 

Hautamuistomerkkien kunnossapito

Hautamuistomerkkien kunnossapito ei sisälly hoitomaksuihin vaan on aina haudan haltijan ja omaisten vastuulla (suoristus, puhdistus ym. toimenpiteet). Kunnossapitoasioissa palvelevat kiviliikkeet. 

Kukkapenkkien reunustaminen

Kukkapenkkien reunustaminen esim. luonnonkivillä on kielletty, koska kivet haittaavat nurmikon hoitotöitä ja saattavat rikkoa koneen tai teristä singotessaan vaurioittaa hautakiviä. Seurakuntayhtymällä on oikeus poistaa ilman lupaa asennetut reunukset. 

Lyhdyt ja muut talviset koristeet

Lyhdyt ja muut talviset koristeet tulee kerätä pois haudoilta ennen kesäkautta, eli viimeistään toukokuus-sa. On huomioitava myös, että hautakivien takana ei saa säilyttää mitään ja maljakot pitää säilyttää haudan kukkapenkissä. Seurakuntayhtymä ei vastaa haudalle tuoduista lyhdyistä, koriste-esineistä tms. ja seurakun-tayhtymällä on oikeus poistaa haudan taakse tai muualle hauta-alueen ulkopuolelle jätetyt lyhdyt, koriste-esineet, työkalut tms.

Kasteluvesi

Kasteluvesi kytketään käyttöön roudan sulamisen jälkeen, yleensä äitienpäivään mennessä. Palautathan kastelukannut takaisin vesipisteelle.

Uurnalehdon yhteismuistomerkki

Uurnalehdon yhteismuistomerkki on kaikkien uurnalehtoon haudattujen yhteinen. Muistomerkille voi tuoda leikkokukkia tai kynttilöitä (ei lyhtyjä, koriste-esineitä tai ruukkukukkia). Muistomerkin nimilaattoja ei saa peittää. 

Autolla ajo

Autolla ajo hautausmaan alueella on kielletty, ellei autossa ole inva-tunnusta. 

Lisätietoja

Hauho: Kirkkoherranvirasto p. 040 804 9280, hauhon.seurakunta@evl.fi
Lammi: Kirkkoherranvirasto p. 040 804 9500, lammin.seurakunta@evl.fi
Hämeenlinna, Kalvola, Renko: Palvelutoimisto p. 040 804 9444, paivi.kettunen@evl.fi
Hautaustoimen päällikkö: Piia Suonpää p. 040 804 9440, piia.suonpaa@evl.fi