Seurakuntavaalit 2018

Syksyn 2018 seurakuntavaaleissa valittiin uudet luottamushenkilöt Hauhon, Hämeenlinna-Vanajan, Lammin ja Kalvolan seurakuntaneuvostoihin, sekä edustajat yhtymän yhteiseen kirkkovaltuustoon.

Seurakuntavaalien varsinainen vaalipäivä oli sunnuntaina 18.11.2018. Vaalipäivänä äänensä kävi antamassa yhteensä noin 2 600 henkilöä eri seurakuntien vaalipaikoissa Hämeenlinnan, Hauhon, Kalvolan, Lammin ja Tuuloksen kirkoissa.

Ennakkoon Hämeenlinnassa oli äänestänyt noin 7 % äänioikeutetuista.

Suuria muutoksia ei seurakuntavaaleissa Hämeenlinnassa nähty, sillä äänestysaktiivisuus pysyi kokolailla viime vaalien tasolla.Hämeenlinna-Vanajan seurakunnassa äänestysaktiivisuus oli 12,6 %, kun viime vaaleissa neljä vuotta sitten vastaava luku oli 12,9 %. Hauholla äänestysaktiivisuus oli 18,8 %, kun viime vaaleissa vastaava luku oli 19,6 %. Kalvolassa äänestettiin 18,7 % innokkuudella, mikä tarkoitti 0,3 % nousua.

Lammin äänestysaktivisuus oli nyt 18,3 %. Vuonna 2014 Lammin seurakunnan äänestysaktiivisuus oli 20,1 % ja Tuuloksen seurakunnassa 21,1 %. Tuuloksen seurakunta yhdistyi Lammin seurakuntaan vuoden 2019 alussa.

Hauhon seurakunta

Hauhon seurakuntaneuvostoon valittiin 10 luottamushenkilöä, joista puolet on uusia. Valittujen ehdokkaiden keski-ikä on 52 vuotta. Hauhon seurakunnassa 16–17-vuotiaiden nuorten äänestysprosentti oli 17,7. Kirkko kuuntelee -ehdokaslista sai puolet sekä seurakuntaneuvoston että yhteisen kirkkovaltuuston  paikoista.

Hauhon seurakuntaneuvostoon valittiin Ida Maula*, Juha, Rehuttu*, Ville Honkasaari*, Tiia Nurminen, Matti Rantti, Sari Salminen, Tomi Tyvi*, Juha Verho*, Liisa Ilonen-Teivonen ja Veikko Tuominen. Eniten ääniä seurakuntaneuvoston vaalissa keräsivät 19-vuotias Ida Maula ja 44-vuotias Tiia Nurminen.

Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteiseen kirkkovaltuustoon valittiin Hauhon seurakunnasta viisi henkilöä. Valitut ovat Ville Honkasaari*, Juha Rehuttu*, Tiia Nurminen, Matti Rantti ja Liisa Ilonen-Teivonen*.

Hämeenlinna-Vanajan seurakunta

Hämeenlinna-Vanajan seurakunnassa Seurakuntaväki sai neuvostosta 10 paikkaa ja kokoomuslaiset 2 paikkaa. Seurakuntademarien paikkamäärä pieneni kolmesta kahteen, ja Tulkaa kaikki -lista nosti paikkamääränsä yhdestä kahteen.

Molemmissa vaaliessa Seurakuntaväen ääniharavoina olivat Kalervo Aaltonen, Kylli Kylliäinen ja Erkki Alanen. Seurakuntademareista eniten ääniä keräsi Pentti Nyholm. Tulkaa kaikki -listan menestyjä oli Kirsi Ojansuu-Kaunisto. Kokoomuslaisista Antti Ahonen ja Jarmo Vainio keräsivät eniten ääniä.

Uusina tulokkaina Antti Ahonen ja Julianna Koivu valittiin sekä seurakuntaneuvostoon että yhteiseen kirkkovaltuustoon. Molempien äänisaldo yletti kymmenen parhaan joukkoon molemmissa vaaleissa.

Hämeenlinna-Vanajan seurakuntaneuvostoon valittiin 16 luottamushenkilöä, jotka ovat Kalervo Aaltonen, Kylli Kylliäinen, Erkki Alanen, Pentti Nyholm, Antti Ahonen*, Pirkko Valkama, Kirsi Ojansuu-Kaunisto, Kari Heiskanen, Julianna Koivu*, Ulla Appelroth, Jaana Rusko-Laitinen*, Jarmo Vainio, Terhi Sortila, Kimmo Tapanainen*, Riitta Hietanen* ja Ari Palomäki.

Seurakuntaneuvoston keski-ikä tulevalla nelivuotiskaudella on 58 vuotta.

Yhtymän yhteisessä kirkkovaltuustossa Hämeenlinna-Vanajan seurakunnalla on 35 paikkaa. Tulkaa kaikki -ehdokaslista tuplasi paikkamääränsä saaden neljä paikkaa ja myös kokoomuslaiset kasvattivat paikkamääräänsä yhdellä saaden viisi paikkaa. Myös Seurakuntademarit sai tutut viisi paikkaa. Seurakuntaväki jatkaa edelleen suurimpana, vaikka heidän paikkamääränsä väheni. Seurakuntaväellä on 21 paikkaa tulevalla kaudella.

Yhteiseen kirkkovaltuustoon valittiin Kylli Kylläinen, Erkki Alanen, Julianna Koivu*, Antti Ahonen*, Pentti Nyholm, Jaana Rusko-Laitinen, Pirkko Valkama, Kirsi Ojansuu-Kaunisto, Terhi Sortila, Kalervo Aaltonen, Jarmo Vainio, Ulla Appelroth, Kari Heiskanen, Riitta Hietanen, Aulis Ansaharju, Kimmo Tapanainen, Juha Isosuo, Sari Rautio, Mika Einiö, Ari Palomäki, Antti Hieta, Antti Piirainen, Erkki Jaalama, Sara Kaloinen, Anna-Kaisa Häppölä, Katri Riikonen*, Maria Mäki-Uuro-Tuiskunen*, Outi Pänkäälä*, Jaana Kivikko*, Pia-Nina Mohr*, Mia Heinonen*, Jonni Levaniemi*, Helge Saarinen*, Henna Heikkilä* ja Timo Kaunisto*.

Nuorin Hämeenlinna-Vanajan luottamushenkilö on yhteiseen kirkkovaltuustoon valittu 23-vuotias Jonni Levaniemi. Seurakuntaneuvoston kuopus on tulevalla kaudella 27-vuotias Julianna Koivu. 16–17-vuotiaista nuorista noin 11 % kävi vaaliuurnalla. Viime vaaleissa vastaava luku oli 4,5 %. Hyvään nousuun lienee syynä kouluilla tarjottu ennakkoäänestysmahdollisuus.

Kalvolan seurakunta

Kalvolan seurakuntaneuvoston kymmenestä paikasta kahdeksan meni Yhteinen seurakuntamme -ehdokaslistalla olleille. Eniten ääniä molemmissa vaaleissa keräsi Olli Ilomäki.

Seurakuntaneuvosto on sukupuolijakaumaltaan tasainen, sillä neuvostosta puolet on naisia ja puolet miehiä. Kalvolan seurakuntaneuvostoon valittujen keski-ikä on 55 vuotta. Nuorten 16–17-vuotaiden äänestysprosentti oli 13,1 %. Nuorin luottamushenkilö Kalvolassa on seurakuntaneuvostoon valittu 19-vuotias Leevi Palo.

Kalvolan seurakuntaneuvostoon valittiin Olli Ilomäki, Riitta Auvo, Kari Malmivaara, Anja Välimaa, Leevi Palo*, Terhi Kyhkynen, Heikki Koskela, Eila Ilmen-Punkari*, Jouko Koivisto ja Pirita Mäntytörmä.

Kalvolan seurakunnalla on Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteisessä kirkkovaltuustossa neljä paikkaa. Tulevalla kaudella Kalvolan seurakunnasta kirkkovaltuustossa ovat Olli Ilomäki, Riitta Auvo, Terhi Kyhkynen ja Esko Nyyssönen.

Lammin seurakunta

Lammin seurakunnan seurakuntaneuvostossa on tulevalla kaudella 12 paikkaa. Puolet paikoista meni kokoomuslaisen ehdokaslistan ehdokkaille ja myös yhteisen kirkkovaltuuston vaalissa kokoomuslainen ehdokaslista nousi suurimmaksi. 16–17-vuotiaista nuorista noin 10 % innostui äänestämään seurakuntavaaleissa. Lammin seurakuntaneuvostosta hieman yli puolet on naisia. Lammin seurakuntaneuvostoon valittujen keski-ikä on 57 vuotta.

Lammin seurakuntaneuvostoon tuli valituksi Jari Eerola, Juha Tuomi*, Mari Huostila, Sirkku Vesanen*, Ulla Kartano, Sinikka Hakala*, Anu Kerttula, Hannu Silpola*, Ida Kosonen, Sinikka Lindholm, Maria Miettunen ja Ahti Isomöttönen*.

Yhteisessä kirkkovaltuustossa Lammilla on seitsemän paikkaa, joihin valittiin Ulla Kartano, Mari Huostila, Jari Eerola, Sinikka Hakala*, Marita Tuomi*, Sinikka Lindholm ja Hannu Silpola*.

Lammilla molemmissa vaaleissa äänikuningattareksi nousi Mari Huostila.

 

Muualla verkossa