Ajankohtaista

Tältä sivulta löydät Hämeenlinnan seurakuntayhtymän uutiset.

Uutislistaukseen

Kirkkoherranvirastojen muutos vie väestökirjanpidon Tampereelle

Hattulan, Hämeenlinna-Vanajan, Janakkalan ja Kalvolan seurakunnat liittyvät Tampereen aluekeskusrekisteriin vuoden 2020 alussa.

kädet näppäimistöllä

Käytännössä muutos tarkoittaa sitä, että virkatodistusten ja sukuselvitysten laatiminen, avioliiton esteiden tutkinta sekä kasteiden, avioliittojen, kirkosta eroamisten ja kirkkoon liittymisten rekisteröiminen tapahtuu jatkossa Tampereella. Nämä tehtävät siirtyvät kirkkoherranvirastoista aluekeskusrekisterin hoidettavaksi. Asioiden hoitaminen ei kuitenkaan vaadi matkustusta Tampereelle, sillä käytännössä kaikki asiat saa hoidettua verkossa, sähköpostilla tai puhelimella. Verkkoasioinnin kasvu onkin yksi syy muutokselle.

Seurakunnat järjestelevät palvelujaan – tulevaisuus tuonee lisää muutoksia

Hattulan ja Kalvolan seurakuntien kirkkoherranvirastot sekä Janakkalan seurakuntatoimisto jatkavat toistaiseksi entisin aukioloajoin.

- Palvelemme paikan päälle tulevia ja meille soittavia seurakuntalaisia opastamalla heitä aluekeskusrekisterin palveluista. Seurakuntatoimisto hoitaa edelleen muun muassa kasteisiin, vihkimisiin ja siunauksiin liittyvät varausasiat, Janakkalan seurakunnan kirkkoherra Pekka Riikonen kertoo.

Seurakunnat ottavat ainakin aluksi vastaan paperisia virkatodistuspyyntöjä ja toimittavat ne eteenpäin aluekeskusrekisteriin. Verkkoasiointi on kuitenkin monesti näppärämpi ja nopeampi tapa saada asiat hoidettua.

Aluekeskusrekisterien ajatuksena on tasapuolistaa seurakuntalaisten palvelua, sillä monet pienien seurakuntien kirkkoherravirastot ovat olleet auki vain muutaman tunnin viikossa. Tampereen aluekeskusrekisteri palvelee jäseniä joka arkipäivä klo 9–15.

Hämeenlinna-Vanajassa koetaan suurin muutos, sillä Rauhankadulla sijaitsevan kirkkoherranviraston nimi muuttuu Palvelutoimistoksi ja sen aukioloajat supistuvat. Virkatodistus- ja sukuselvitysasioihin liittyvää neuvontaa ja opastusta hoidetaan jatkossa arkisin klo 13–15. Tilavarauksiin, kaste-, vihki- ja hautausasioiden järjestelyihin muutos ei vaikuta.

- Palvelutoimisto mielestämme kuvaa paremmin sitä toimintaa ja palvelua mitä meiltä jatkossa saa. Koemme sen modernimmaksi ja selkeämmäksi, kun kirkkoherranviraston perustetehtävät siirtyvät Tampereelle, toteaa Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan hallintokappalainen Hanna-Leena Kevätsalo-Vuorio.

Talous ja työntekijät

Palvelujen ulkoistaminen aluekeskusrekisteriin ei tuo ainakaan tässä vaiheessa suuria säästöjä seurakunnille, sillä seurakunnat maksavat aluekeskusrekisterin palveluista seurakuntalaisten lukumäärän mukaan. Samalla myös kirkonkirjojen- ja väestökirjanpidosta saadut tulot poistuvat.

Janakkalan seurakunnassa muutos on johtanut yhden työntekijän vähentämiseen ja näin ollen myös pieneen säästöön. Hattulassa toimistosihteerin työtehtävät muuttuvat, mutta irtisanomisilta on vältytty. Myös Kalvolan seurakunnassa jatketaan samalla työntekijäresurssilla kevään ajan.

Hämeenlinna-Vanajassa työntekijämäärä vähenee luonnollisen poistuman kautta ja työtehtävien uudelleenjärjestelyillä. Ketään ei ole tämän takia irtisanottu, mutta määräaikaisia työsuhteita ei pystytä jatkamaan, toteaa Kevätsalo-Vuorio.

Henkilökunnan eläköityminen ja sitä myötä osaamisen katoaminen on ollut myös monen seurakunnan kohdalla syy aluekeskusrekisteriin liittymiseen jo tässä vaiheessa.

Seurakuntatoimistomme henkilöstö on siirtymässä eläkkeelle lähitulevaisuudessa. Aluekeskusrekisteriin liittymisen avulla pyrimme takaamaan ammattitaitoisen palvelun jatkumisen seurakuntalaisille, Riikonen sanoo.

Myös Hattulassa ja Kalvolassa perusteena on seurakuntalaisten palvelun turvaaminen.

- Meillä on pieni työyhteisö, jossa esimerkiksi väestökirjanpitoon liittyvien tehtävien osaamista on vain yhdellä henkilöllä. Kun liittyminen olisi joka tapauksessa kahden vuoden päästä, katsoimme seurakunnan kannalta tämän järjestelyn palvelevan meitä parhaiten, perustelee Hattulan kirkkoherra Virpi Järvinen.

Muilla seurakunnilla kaksi vuotta aikaa

Muutoksen taustalla on kirkkohallituksen vuoden 2015 linjaus, minkä mukaan kirkonkirjojen pito on mielekästä toteuttaa alueellisissa keskusrekistereissä. Vuonna 2018 linjausta tarkennettiin antamalla seurakunnille määräaika muutoksen toteuttamiselle. Viimeistään vuoden 2022 alussa kaikkien seurakuntien kirkonkirjojen ja väestökirjanpitoon liittyvien tehtävien tulee olla keskitetty aluekeskusrekistereihin.

Tampereen hiippakunnassa toimii tällä hetkellä kaksi aluekeskusrekisteriä: toinen Tampereella ja toinen Lahdessa.

Vuonna 2019 perustettu Tampereen aluerekisterikeskus hoitaa tällä hetkellä Tampereen seurakuntien ja neljän lähialueen seurakunnan väestökirjanpidon. Ensi vuoden alussa mukaan liittyy 11 seurakuntaa, jolloin yhteinen aluekeskusrekisteri palvelee yhteensä noin 270 000 seurakuntalaista. Liittymisten myötä myös aluekeskusrekisterin työntekijämäärä kasvaa ja vuoden alussa seurakuntalaisia palvelee noin 15 työntekijää.

Vuoden 2020 alussa Tampereen aluekeskusrekisteriin kuuluvat Hattulan, Hausjärven, Humppilan, Hämeenkyrön, Hämeenlinna-Vanajan, Ikaalisten, Janakkalan, Jämsän, Kalvolan, Lopen, Mänttä-Vilppulan, Pälkäneen, Ruoveden, Tammelan, Tampereen ja Ypäjän seurakunnat.

Hämeenlinnan seurakuntayhtymään kuuluvat Hauhon ja Lammin seurakunnat eivät vielä liity aluekeskusrekisteriin.

 

Lisätiedot:

Hattulan seurakunta, kirkkoherra Virpi Järvinen, virpi.jarvinen@evl.fi, p. 045 657 8777

Hämeenlinna-Vanajan seurakunta, hallintokappalainen Hanna-Leena Kevätsalo-Vuorio, hanna-leena.kevatsalo-vuorio@evl.fi, p. 040 804 9316

Janakkalan seurakunta, kirkkoherra Pekka Riikonen, pekka.riikonen@evl.fi, p. 044 765 6960

Kalvolan seurakunta, kirkkoherra Kalle Roine, kalle.roine@evl.fi, p. 040 804 9480

27.11.2019 08.38