Virkatodistus ja sukuselvitys

Kun tarvitset virkatodistusta, voit tilata sen virkatodistustilauslomakkeella tai ottamalla yhteyttä kirkkoherranvirastoon.

Virkatodistus elävästä henkilöstä, suoraan seurakunnan jäsenrekisteristä tulostettuna, on maksuton. Passia ja ajokorttia varten ei enää nykyisin tarvita virkatodistusta. Niin sanottu ”elää-todistus” tilataan siitä seurakunnasta, jossa henkilö on kirjoilla.

Sukuselvityksen voit tilata ottamalla yhteyttä kirkkoherranvirastoon.

Vainajasta tilataan sukuselvitys perunkirjoitusta varten siitä seurakunnasta, jonka jäsen vainaja oli kuollessaan. Tämä todistus kattaa vainajan perhesuhdetiedot kuolemaa edeltävältä ajalta takautuvasti 1.10.1999 asti. Vainajasta ei tarvitse tilata erillisiä todistuksia mahdollisista muista Suomen ev. lut. kirkon seurakunnista, joissa hän on ollut jäsen 1.10.1999 jälkeen. Todistukset vainajasta 1.10.1999 edeltävältä ajalta tilataan niistä ev. lut. seurakunnista tai muista rekistereistä, joissa hän on tuolloin ollut kirjoilla.

Sukututkimuksia varten laadittavia sukuselvityksiä tehdään henkilöresurssien sallimissa rajoissa. Todistusten toimitusajat saattavat olla pitkiä.

Kirkkoherranvirastot

Hauho, Kotkontie 3, 14700 Hauho. Puh. 040 804 9280 (ma, ke ja pe klo 9–13). 

Hämeenlinna-Vanaja, Rauhankatu 14, 13100 Hämeenlinna. Avoinna arkisin klo 9–15. Puh. 040 804 9331, 040 804 9332, 040 804 9334 ja 040 804 9335. Virkatodistustilaukset p. 040-804 9300. hameenlinna-.

Kalvola, Hallintotie 3, 14500 Iittala. Puh. 040 804 9490 (ma, ke ja pe klo 10-13). .

Lammi, Katariinantie 2, PL 12, 16900 Lammi. Puh. 040 804 9500 (ma–pe klo 9–13). 

Tuulos, Pappilantie 15, 14820 Tuulos. Puh. 040 804 9500 (to klo 12–15). .

Hinnat

Kirkkohallitus on kirkkolain (1054/1993) 16 luvun 11 §:n 2 momentin, sellaisena kuin se on laissa 787/2010, nojalla määrännyt seuraavaa:

1 §

Maksuttomat todistukset

Kirkon yhteisestä jäsentietojärjestelmästä henkilön oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi tulostettu seurakunnan jäsenen yksittäisiä tietoja koskeva todistus (elää-todistus) on maksuton.

2 §

Maksulliset todistukset

Todistuksesta peritään maksu seuraavasti:

1) kirkon yhteisestä jäsentietojärjestelmästä tulostetusta muusta kuin 1 §:ssä tarkoitetusta todistuksesta 9 euroa;

2) manuaalisesti laaditusta todistuksesta:

a) 9 euroa, jos siihen haetaan tietoa perhelehdistä;

b) 9 euroa, jos siihen haetaan tietoa kirjamuotoisista kirkonkirjoista ja tiedot koskevat todistuksen päähenkilön yksittäistä avioliitto-, muutto- tai kuolintietoa tai kirkollista toimitusta;

c) 30 euroa muusta kuin b alakohdassa tarkoitetusta kirkonkirjojen tietojen perusteella laaditusta todistuksesta; jos samansisältöisiä todistuksia tilataan kaksi tai useampia eri käyttötarkoituksiin, ensimmäisestä todistuksesta peritään 30 euroa ja jokaisesta seuraavasta 9 euroa;

3) sukututkimusta varten laadittavasta todistuksesta 30 euroa; jos laatimisesta aiheutuu työtä enemmän kuin 30 minuuttia, veloitetaan lisämaksuna jokaiselta alkavalta 30 minuutin jaksolta 15 euroa;

4) tieteelliseen tutkimukseen annettavasta todistuksesta 30 euroa; jos laatimisesta aiheutuu työtä enemmän kuin 30 minuuttia, veloitetaan lisämaksuna jokaiselta alkavalta 30 minuutin jaksolta 12 euroa;

5) kirkkoherranviraston tai keskusrekisterin hallussa olevan sukuselvitystoisteen kopiosta 9 euroa sivulta.

Todistus on 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla manuaalisesti laadittu silloin, kun siihen on haettu tietoa muusta rekisteristä kuin kirkon yhteisestä jäsentietojärjestelmästä tai kun todistus käyttötarkoituksensa vuoksi muutoin edellyttää erikseen laatimista.

3 §

Muut maksut

Maksullisen todistuksen lähettämisestä postitse peritään toimitusmaksua 5,50 euroa, joka sisältää laskutuksen ja postituksen. Postiennakolla lähetettävästä todistuksesta peritään postiennakkomaksu. Todistuksen lähettämisestä ulkomaille peritään lisäksi posti- ja pankkipalvelumaksut.

Jos lasku lähetetään asiakkaan pyynnöstä eri osoitteeseen kuin todistus, veloitetaan laskun lähettämisestä 5,50 euroa.

Maksukehotuksesta veloitetaan 5 euroa.

4 §

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2017 ja sillä kumotaan Kirkkohallituksen 21 päivänä huhtikuuta 2015 antama päätös kirkonkirjoista luovutettavista tiedoista perittävistä maksuista.

Toimitusaika

Virkatodistus henkilökohtaisilla tiedoilla toimitetaan heti, sukuselvityksen toimitusaika vaihtelee päivästä kahteen viikkoon.

Tilaa uutiskirje

Kotikirkko-lehden uutiskirjeen tilaajana saat ajankohtaista tietoa Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan toiminnasta. Uutiskirje toimitetaan ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen 4-8 kertaa vuodessa. Voit perua tilauksen koska tahansa kirjeen lopussa olevasta linkistä.