Jäsenasiat

Hämeenlinnan seurakuntiin kuuluu yli 50 000 jäsentä. Seurakunnan jäsenyyteen liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä lähimpään kirkkoherranvirastoon.

Kun kuulut kirkkoon, olet rippikoulun käynyt ja konfirmoitu

 • sinut voidaan täysi-ikäisenä vihkiä avioliittoon kirkossa (Samaa sukupuolta olevien liitoissa kirkon työntekijä voi rukoilla parin kanssa ja puolesta. Kirkollinen vihkiminen ei ole tällä hetkellä mahdollinen samaa sukupuolta oleville.)
 • voit saada kutsun kummiksi
 • voit asettua yli 18-vuotiaana ehdolle kirkollisissa vaaleissa ja toimia luottamushenkilönä

Kun kuulut kirkkoon

 • lapsesi voidaan kastaa ja liittää seurakunnan jäseneksi
 • voit äänestää kirkollisissa vaaleissa 16 vuotta täytettyäsi
 • saat seurakunnan tiloja käyttöösi kirkollisia toimituksia (kaste, avioliittoon vihkiminen, hautaan siunaaminen) varten sekä pappien ja kanttorien palvelut

Jäsenmaksu

Seurakunnan jäsenmaksut kerätään kirkollisverona. Veroprosentti vuonna 2017 on 1,30. Keskimääräisen seurakuntalaisen maksu on noin 200 euroa vuodessa.

Näin 200 euroa käytetään:

 • Lasten ja nuorten palveluihin 39 euroa
 • Kulttuurihistoriallisesti merkittävien kirkkojen ja muiden kiinteistöjen ylläpitoon 38 euroa
 • Diakoniaan eli muun muassa vanhusten, vammaisten, vähävaraisten, mielenterveyskuntoutujien, maahanmuuttajien ja vapautensa menettäneiden auttamiseen 19 euroa
 • Hautausmaiden hoitoon ja ylläpitoon 17 euroa
 • Jumalanpalveluksiin 11 euroa
 • Lähetystyöhön ja aikuisille suunnattuun toimintaan 9 euroa
 • Kuorojen toimintaan ja kirkkomusiikkiin 7 euroa
 • Kirkkoherranviraston palveluihin eli muun muassa väestötietojen ylläpitoon, virkatodistusten laatimiseen ja avioliiton esteiden tutkintaan 7 euroa
 • Yleiseen seurakuntatyöhön, kuten sielunhoitoon ja ikääntyneiden tervehdyskäynteihin 7 euroa
 • Taloushallintoon 7 euroa
 • Kirkollisiin toimituksiin kuten kasteisiin ja avioliittoon vihkimisiin 6 euroa
 • Tietojärjestelmiin ja tietokoneisiin 6 euroa
 • Hautaan siunaamisiin 5 euroa
 • Perheneuvontaan 4 euroa
 • Viestintään 4 euroa
 • Puhelin- ja kopiointikuluihin 3 euroa
 • Sairaalasielunhoitoon 2 euroa
 • Seurakuntaneuvostojen toimintaan 2 euroa
 • Muiden luottamuselinten toimintaan 2 euroa
 • Työhyvinvoinnin edistämiseen 2 euroa
 • Yleishallintoon 2 euroa

Kirkkoon liittyminen

Voit liittyä kirkkoon verkkolomakkeella tai käymällä henkilökohtaisesti kirkkoherranvirastossa. Jos olet aikaisemmin ollut kastettu, rippikoulun käynyt ja konformoitu kirkon jäsen, kirkkoon liittyminen tulee voimaan, kun asia on käsitelty ja saat vahvistuksen seurakunnasta.

Jos sinua ei ole kastettu ja konfirmoitu, saat lisätietoja kirkkoherranvirastosta. Myös aikuisena voi käydä rippikoulun ja saada kasteen.

Mihin seurakuntaan kuulun?

Kotiseurakuntasi määräytyy asuinpaikan mukaan. Entisten Hauhon, Kalvolan, Lammin ja Tuuloksen kuntien alueilla on omat seurakuntansa. Entisen kanta-Hämeenlinnan sekä Rengon alueet kuuluvat Hämeenlinna-Vanajan seurakuntaan.

Kirkosta eroaminen

Eroamisilmoituksen voi tehdä kirkkoherranvirastoon tai missä tahansa maistraatissa. Eroamisesta on aina ilmoitettava kirjallisesti.

Eroamisilmoitusta ei ole välttämätöntä käydä tekemässä henkilökohtaisesti, vaan sen voi myös lähettää postitse, joko Väestörekisterikeskuksen painattamalla lomakkeella tai vapaamuotoisella allekirjoitetulla kirjeellä, josta ilmenee kirjeen tarkoitus ja tarpeelliset tiedot eroajasta (etunimi, sukunimi, henkilötunnus, osoite sekä mahdolliset tarvittavat huoltajien tai alaikäisen lapsen suostumukset eroamiseen).

Henkilö katsotaan eronneeksi siitä päivästä lukien, kun seurakunta tai maistraatti on saanut eroamisilmoituksen.

Sähköpostitse lähetettyä eroamisilmoitusta ei voida hyväksyä.

15-vuotta täyttänyt lapsi voi huoltajien kirjallisella suostumuksella itse erota uskontokunnasta.

12-vuotta täyttänyt voidaan ilmoittaa eronneeksi uskonnollisesta yhdyskunnasta vain hänen omalla kirjallisella suostumuksellaan.

Maistraatti toimittaa eronneelle vahvistuksen eroamisesta.

Kotikirkko-lehti

Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan jäsenet saavat jäsenlehtenä Kotikirkon. Se jaetaan ilmaisjakeluna kaupunkialueella jokaiseen talouteen, joka ei ole kieltänyt mainosten jakamista.

Jakeluhuomautukset Hämeenlinnan jakelupalvelu, puh. (03) 612 5600, hml.jakelupalvelu(at)aina.fi

Kirkkoherranvirastot

Hauho, Kotkontie 3, 14700 Hauho. Puh. 040 804 9280 (ma, ke ja pe klo 9–13). 

Hämeenlinna-Vanaja, Rauhankatu 14, 13100 Hämeenlinna. Avoinna arkisin klo 9–15. Puh. 040 804 9331, 040 804 9332, 040 804 9334 ja 040 804 9335. Virkatodistustilaukset p. 040-804 9300. hameenlinna-.

Kalvola, Hallintotie 3, 14500 Iittala. Puh. 040 804 9490 (ma, ke ja pe klo 9–12). .

Lammi, Katariinantie 2, PL 12, 16900 Lammi. Puh. 040 804 9500 (ma–pe klo 9–13). .

Tuulos, Pappilantie 15, 14820 Tuulos. Puh. 040 804 9514 (to klo 12–15). .

Tilaa uutiskirje

Kotikirkko-lehden uutiskirjeen tilaajana saat ajankohtaista tietoa Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan toiminnasta. Uutiskirje toimitetaan ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen 4-8 kertaa vuodessa. Voit perua tilauksen koska tahansa kirjeen lopussa olevasta linkistä.