Kuulutus Lammin hautausmaalle

Kuulutus Lammin hautausmaalla olevista hoitamattomista haudoista

Tämä kuulutus on kunnostuskehotus niille Lammin hautausmaalla sijaitseville haudoille, joiden hoito on olennaisesti laiminlyöty ja joiden hautaoikeuden haltijasta tai hänen olinpaikastaan seurakuntayhtymä ei ole saanut tietoa.

Kirkkolain 17 luvun 5 §:n mukaan haudat on pidettävä hautausmaan arvoa vastaavasti hoidettuina. Haudan hoidosta vastaa hautaoikeuden haltija.

Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto on päättänyt 30.11.2017 antaa kunnostuskehotuksen Lammin hautausmaan haudoille, joilla haudan hoitovelvollisuus on olennaisesti laiminlyöty.

Hauta on katsottu hoitamattomaksi esimerkiksi jos sen pinta on hoitamatta, haudalla kasvaa huomattavassa määrin rikkakasveja ja/tai muistomerkki on vinossa, kaatunut tai muuten vaarallinen.

Hautaoikeuden haltija velvoitetaan kunnostamaan hauta vuoden määräajassa hautaoikeuden menetyksen uhalla. Hautaoikeus säilyy, mikäli hautaoikeuden haltija kunnostaa haudan.

Kunnostuskehotus annetaan tiedoksi tämän lehti-ilmoituksen lisäksi joko kirjeitse hautaoikeuden haltijalle ja/tai haudalle asetetulla tiedoksiannolla, mikäli hautaoikeuden haltijasta tai hänen olinpaikastaan ei saada tietoa.

Vuoden kuluttua yhteinen kirkkoneuvosto voi päättää hautaoikeuden menetetyksi niiltä hautaoikeuden haltijoilta, jotka kehotuksesta huolimatta eivät ole kunnostaneet hautaa. Kun hautaoikeus päättyy, omaisten on siirrettävä hautakivilaitteet pois haudalta tai ne siirtyvät vastikkeetta seurakuntayhtymän haltuun.

Lisätietoja antavat:

ylipuutarhuri Kari Laiho p. 040 804 9440

Lammin seurakunnan kirkkoherranvirasto, toimistosihteeri Seija Koivisto p. 040 804 9514.

Nämä hautapaikat on yhteinen kirkkoneuvosto 30.11.2017 todennut hoitamattomiksi:

Tunniste = alueen nimi, osastonumero, rivinumero, hautanumero

Lammi, vanha puoli

A1, 012
A1, 018
A1, 029
A2, 01, 001
A2, 03, 003
A2, 05, 008
A2, 06, 007
A2, 06, 008
A2, 06, 011
A2, 07, 006
A2, 07, 010
A2, 07, 012
A2, 08, 002
A2, 08, 005
A2, 09, 011
A2, 10, 012
A2, 11, 004
A2, 11, 016
A2, 12, 018
A2, 12, 024
A2, 13, 001
A2, 13, 004
A2, 13, 014
A2, 13, 021
A2, 14, 001
A2, 14, 019
A2, 15, 004
A2, 15, 022
A2, 17, 003
A3, 01, 008
A3, 01, 026
A3, 01, 031
A3, 03, 015
A3, 03, 019
A3, 03, 029
A3, 05, 009
A3, 05, 011
A3, 05, 016
A3, 05, 034
A3, 06, 018
A3, 06, 019
A3, 07, 004
A3, 07, 007
A3, 07, 021
A3, 09, 008
A4, 01, 034
A4, 02, 001
A4, 02, 002
A4, 02, 003
A4, 02, 012
A4, 03, 002
A4, 03, 008
A4, 03, 019
A4, 04, 001
A4, 04, 002
A4, 04, 018
A4, 04, 032
A4, 04, 035
A4, 05, 001
A4, 05, 012
A4, 06, 005
A4, 06, 022
A4, 06, 026
A4, 07, 005
A4, 07, 011
A4, 07, 026
A4, 07, 028
A4, 07, 034
A4, 08, 001
A4, 09, 009
A4, 10, 004
A4, 10, 033
A4, 12, 009
A4, 12, 026
A4, 12, 028
A4, 13, 020
A4, 13, 021
A4, 13, 022
A4, 14, 001
A4, 18, 017
A4, 22, 001
A4, 22, 006
B1, 01, 001
B1, 01, 016
B1, 01, 054
B1, 01, 059
B1, 01, 062
B1, 01, 067
B1, 02, 068
B1A, 01, 046
B1A, 01, 047
B1A, 01, 050
B1A, 01, 051
B1A, 01, 053
B1A, 01, 056
B1A, 01, 058
B1A, 02, 005
B1A, 02, 009
B1A, 02, 021
B1A, 02, 023
B1A, 02, 044
B1A, 02, 054
B1A, 02, 060
B1A, 02, 072
B1A, 02, 074
B1A, 02, 076
B1A, 02, 086
B1A, 02, 089
B1A, 02, 100
B1A, 02, 104
B2, 01, 011
B2, 02, 001
B2, 03, 004
B2, 04, 009
B2, 04, 011
B2, 04, 014
B2, 04, 023
B2, 04, 025
B2, 05, 001
B2, 05, 004
B2, 05, 021,022
B2, 05, 027, 028
B2, 06, 004
B2, 06, 007
B2, 06, 025
B2, 07, 008
B2, 08, 006
B2, 08, 008
B2, 08, 009
B2, 08, 011
B2, 08, 014
B2, 08, 016
B2, 08, 017
B2, 09, 004
B2, 09, 009
B2, 10, 001
B2, 11, 004
B2, 11, 019
B2, 11, 021
B2, 11, 028
B2, 11, 032
B2, 12, 016
B2, 12, 018
B2, 12, 035
B2, 13, 002
B2, 13, 035
B2, 14, 004
B2, 149
B2, 15, 007
B2, 15, 012
B2, 15, 015
B2, 15, 020
B2, 15, 022
B2, 15, 025
B2, 16, 001
B2, 16, 002
B2, 16, 008
B2, 16, 012
B2, 16, 024
B2, 17, 009
B2, 17, 013
B2, 17, 016
B2, 17, 022
B2, 18, 008
B2, 18, 017
B2, 18, 020
B2, 19, 001
B2, 19, 003
B2, 19, 014
B3, 01, 005
B3, 01, 006
B3, 01, 012
B3, 02, 001
B3, 02, 020.
B3, 02, 021
B3, 02, 022
B3, 03, 005
B3, 03, 018
B3, 04, 001
B3, 04, 011
B3, 04, 013
B3, 04, 013.
B3, 04, 014
B3, 05, 001.
B3, 05, 002
B3, 06, 008
B3, 06, 011.
B3, 06, 015
B3, 06, 022
B3, 07, 003.
B3, 08, 007
B3, 08, 009
B3, 10, 004
B3, 11, 002
B3, 11, 003
B3, 11, 014
B3, 11, 021
B3, 13, 015.
B3, 14, 001.
B3, 14, 013
B3, 14, 018
B3, 16, 001
B3, 16, 004.
B3, 17, 002
B3, 18, 006
B3, 18, 008
B3, 20, 003
B3, 20, 016
B3, 21, 016
B3, 22, 006
B3, 22, 010
B3, 22, 014
B3, 22, 017
B3, 22, 025
B3, 23, 017
B3, 23, 019
B3, 24, 002
B3, 24, 004
B3, 24, 009
B3, 24, 011
B3, 24, 022
B3, 25, 008
B3, 25, 010
B3, 25, 014
B3, 25, 029
B3, 27, 012
B3, 30, 005
B3, 31, 006
B3, 32, 008
B3, 32, 028.
B3, 33, 002
B3, 34, 002
B3, 34, 012
B3, 35, 018
B3, 36, 007
B3, 36, 008
B4, 02, 016
B4, 03, 001
B4, 03, 003
B4, 03, 014
B4, 04, 004
B4, 04, 015
B4, 04, 019
B4, 05, 001
B4, 05, 010
B4, 07, 003
B4, 07, 025
B4, 08, 013
B4, 10, 001
B4, 10, 002
B4, 12, 004
B4, 12, 008
B4, 12, 013
B4, 13, 021
B4, 14, 012
B4, 15, 017
B4, 16, 018
B4, 17, 013
B4, 19, 004
B4, 19, 005
B4, 19, 008
B4, 19, 017
B4, 19, 024
B4, 20, 005
B4, 20, 007
B4, 20, 008
B4, 20, 012
B4, 22, 001
B4, 22, 010
B4, 22, 011
B4, 23, 013
B4, 23, 016
B4, 23, 021
B4, 24, 009
B4, 24, 013
B4, 25, 006
B4, 25, 017
B4, 26, 009
C1, 01, 002
C1, 01, 012
C1, 01, 013
C1, 01, 020
C1, 02, 013
C1, 02, 030
C1, 02, 031
C1, 03, 032
C1, 03, 039
C1, 03, 043
C1, 03, 047
C1, 04, 002
C1, 04, 014
C1, 04, 017
C1, 04, 022
C1, 04, 046
C1, 05, 003
C1, 05, 012
C1, 05, 014
C1, 05, 018
C1, 05, 026
C1, 05, 030
C1, 05, 039
C1, 05, 047
C1, 06, 014
C1, 06, 027
C1, 06, 040
C1, 07, 014
C1, 07, 019
C1, 08, 008
C1, 08, 018
C1, 08, 020
C1, 08, 021
C1, 08, 027
C1, 08, 048
C1, 09, 005
C1, 09, 018
C1, 09, 020
C1, 09, 032
C1, 09, 033
C1, 09, 042
C1, 10, 005
C1, 10, 007
C1, 10, 019
C1, 10, 042
C1, 10, 045
C1, 10, 046
C2, 01, 007
C2, 01, 008
C2, 01, 030
C2, 01, 038
C2, 02, 017
C2, 02, 018
C2, 02, 042
C2, 03, 022
C2, 03, 024
C2, 03, 042
C2, 04, 003
C2, 04, 020
C2, 04, 021
C2, 04, 030
C2, 05, 004
C2, 05, 023
C2, 06, 011
C2, 06, 012
C2, 06, 016
C2, 06, 019
C2, 06, 028
C2, 06, 044
C2, 06, 046
C2, 07, 001
C2, 07, 003
C2, 07, 007
C2, 07, 010
C2, 07, 032
C2, 07, 037
C2, 08, 011
C2, 08, 027
C2, 08, 032
C2, 08, 041
C2, 09, 002
C2, 09, 021
C2, 09, 029
C2, 09, 036
C2, 09, 046

Lammi, uusi puoli

A1, 01, 033
A1, 02, 042
A1, 03, 048
A1, 04, 040
A1, 04, 044
A1, 04, 045
A1, 05, 034
A1, 05, 037
A1, 05, 041
A1, 05, 042
A1, 06, 033
A1, 06, 039
A1, 06, 045
A1, 07, 033
A1, 07, 042
A1, 08, 043
A1, 09, 036
A2, 01, 036
A2, 02, 035
A2, 02, 040
A2, 03, 033
A2, 05, 045
A2, 05, 047
A2, 06, 039
A2, 06, 041
A2, 06, 044
A2, 07, 038
A2, 07, 047
B2, 03, 010
B2, 06, 019
B3, 07, 022
B3, 08, 019
C2, 01, 002
C2, 01, 035
C2, 02, 015
C2, 02, 016
C2, 03, 002
C2, 03, 027
C2, 03, 031
C2, 04, 004
C2, 04, 009
C2, 04, 011
C2, 04, 014
C2, 04, 020
C2, 04, 024
C2, 05, 011
D1, 01, 011
D1, 01, 028
D1, 05, 022
D1, 06, 024
D1, 07, 005
D1, 07, 018
D1, 07, 022
D2, 03, 045
D2, 04, 036
D2, 05, 045
D2, 08, 039
D2, 08, 040
D2, 08, 045

Lammi, uurna-alue

A4, 01, 03, 012
A4, 01, 09, 002
A4, 01, 09, 006

Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto

Tilaa uutiskirje

Kotikirkko-lehden uutiskirjeen tilaajana saat ajankohtaista tietoa Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan toiminnasta. Uutiskirje toimitetaan ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen 4-8 kertaa vuodessa. Voit perua tilauksen koska tahansa kirjeen lopussa olevasta linkistä.