Ajankohtaista

Tältä sivulta löydät Hämeenlinnan seurakuntayhtymän uutiset.

Uutislistaukseen

käsi pitelee paperista sydäntä

Hämeenlinnalaiset arvostavat seurakunnan auttamistyötä

15.7.2019 10.39

Syksyllä toteutetun mielikuvatutkimuksen mukaan lapsi- ja nuorisotyö on seurakuntien tärkein tehtävä Hämeenlinnassa.

Hämeenlinnan seurakunnat olivat mukana syksyllä toteutetussa tutkimuksessa, jossa selvitettiin ihmisten mielikuvia ja odotuksia seurakunnista. Hämeenlinnassa mielikuva seurakunnista on pääsäätöisesti positiivinen - yli 60 prosenttia vastaajista kertoi mielikuvansa seurakunnista olevan myönteinen ja hieman yli 30 prosenttia koki sen neutraaliksi. Myös seurakunnilta satuun palveluun ollaan Hämeenlinnassa tyytyväisiä.

Puhelinhaastatteluin toteutettuun mielikuvatutkimukseen vastasi 500 hämeenlinnalaista. Suuri osa vastaajista oli Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan jäseniä, mutta myös yhtymän muut seurakunnat, Hauho, Lammi ja Kalvola olivat edustettuina. Noin 23 prosenttia vastaajista ei kuulunut kirkkoon.

Tutkimuksen mukaan seurakuntien tulisi keskittyä toiminnassaan erityisesti lapsiin ja nuoriin sekä ikäihmisiin. Auttamistyö ja vähäosaisista huolehtiminen nähdään edelleen myös tärkeänä. Hämeenlinnassa vastaajat arvostivat sitä, että seurakunta on mukana elämän tärkeissä hetkissä ja antaa tukea kriiseissä.

Hämeenlinnassa seurakuntia ei mielletä erityisen rohkeiksi tai liberaaleiksi, mutta vastaajat kuitenkin kokivat seurakuntien olevan ennemmin suvaitsevaisia, avoimia ja rentoja kuin niiden vastakohtia. Tutkimuksessa seurakuntia kuvailtiin myös luotettaviksi ja kokeilunhaluisiksi.

- Kyselyn mukaan Hämeenlinnassa jokainen saa olla kristitty omalla tavallaan, mikä on ilahduttava asia, toteaa Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan viestintäpäällikkö Reetta Laaksonen.

Seurakunnilta toivottiin enemmän näkyvyyttä erilaisissa yleisötapahtumissa sekä jalkautumista ihmisten pariin. Ihmiset toivovat kohtaavansa seurakunnan työntekijöitä niin toreilla kuin tapahtumissa.

- Tarkoitus on, että olisimme aktiivisemmin mukana erilaisissa kaupungissa järjestettävissä tapahtumissa. Tänä vuonna olemme esimerkiksi Elomessujen pääyhteistyökumppanina, kertoo Laaksonen.

Hieman yli 70 prosenttia vastaajista kertoi olevansa kummi. Kummina toimiminen on edelleen ihmisille kunniatehtävä. Kummin kuvattiin olevan tärkeä aikuinen ja hengellinen tuki.